Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Ďáblova kazatelna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • Z náhorní soutěsky spárou a komínem do okna. Žlabem na vrchol.
  • Milan Doubek a Marcel Holý, J. Žid,26.6.1960
  • Vlevo od nástupu Cesty k slunci komínem a spárou do okna.
  • Stanislav Lukavský, P. Blahna,19.6.1976
  • Od západu spárkou a stěnou k 1. a 2. kruhu. Stěnou po hraně ke 3. kruhu. Stěnou přes římsu ke 4. kruhu, vpravo žlábkem a stěnou (5. kruh) přímo přes římsu (hodiny) na vrchol.
  • Miroslav Mach a Petr Mocek a Petr Blahna a Stanislav Lukavský,21.8.2005
  • Nástup je pod pravým údolním rohem věže. Rozporem na hranu, výše stěnou k 1. kruhu (stavěním ze sedačky) a do římsy. Po římse doleva za hranu, stěnou k díře a doprava na hranu ke 2. kruhu. Stěnou podél hrany na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Miloš Nosek,26.8.1973
  • Spárou Druhé cesty pod převis a stěnou traverz doprava přes hranu do SZ stěny k 1. kruhu. Stěnou (2. kruh) na hranu a Cestou nevěřících na vrchol.
  • Lubomír Beneš a František Čepelka,8.8.1983
 • 6)Druhá, VIIa
  • Nástup je pod severním rohem. Spárou (kruh) přes převis na balkon. Spárou přes vhloubení na plošinu a komínem na vrchol.
  • Václav Hornych a Petr Holý a Miroslav Vacek,5.9.1964
  • SV stěnou u levé hrany ke kruhu a šikmo doprava na balkon.
  • Jiří Čejka a Petr Mocek,26.6.1982
  • V SV stěně trhlinami ke kruhu (kruh varianty Druhé). Přímo stěnou (2. kruh). Stěnou ke 3. kruhu. Podél V hrany (hodiny) na balkon a vpravo stěnou (4. kruh) na vrchol.
  • Jiří Prokop a Stanislav Lukavský,10.9.2004
  • V náhorní soutěscě spárou na balkónek protější věže. Přepadem (1. kruh) a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou vlevo na hranu, tou ke 3. a 4. kruhu a vpravo podél hrany na vrchol.
  • Pavel Vondráček a Petr Blahna,26.7.1985
  • Vlevo od východního rohu spárou ke kruhu. Stěnou traverz doleva k 1. kruhu.
  • Vlastimil Palata, F. Čepelka,18.8.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Miroslav Bahník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vysočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz