Facebook

Český horolezecký svaz

Ďáblova kazatelna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • Z náhorní soutěsky spárou a komínem do okna. Žlabem na vrchol.
  • Milan Doubek a Marcel Holý, J. Žid,26.6.1960
  • Vlevo od nástupu Cesty k slunci komínem a spárou do okna.
  • Stanislav Lukavský, P. Blahna,19.6.1976
  • Od západu spárkou a stěnou k 1. a 2. kruhu. Stěnou po hraně ke 3. kruhu. Stěnou přes římsu ke 4. kruhu, vpravo žlábkem a stěnou (5. kruh) přímo přes římsu (hodiny) na vrchol.
  • Miroslav Mach a Petr Mocek a Petr Blahna a Stanislav Lukavský,21.8.2005
  • Nástup je pod pravým údolním rohem věže. Rozporem na hranu, výše stěnou k 1. kruhu (stavěním ze sedačky) a do římsy. Po římse doleva za hranu, stěnou k díře a doprava na hranu ke 2. kruhu. Stěnou podél hrany na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Miloš Nosek,26.8.1973
  • Spárou Druhé cesty pod převis a stěnou traverz doprava přes hranu do SZ stěny k 1. kruhu. Stěnou (2. kruh) na hranu a Cestou nevěřících na vrchol.
  • Lubomír Beneš a František Čepelka,8.8.1983
 • 6)Druhá, VIIa
  • Nástup je pod severním rohem. Spárou (kruh) přes převis na balkon. Spárou přes vhloubení na plošinu a komínem na vrchol.
  • Václav Hornych a Petr Holý a Miroslav Vacek,5.9.1964
  • SV stěnou u levé hrany ke kruhu a šikmo doprava na balkon.
  • Jiří Čejka a Petr Mocek,26.6.1982
  • V SV stěně trhlinami ke kruhu (kruh varianty Druhé). Přímo stěnou (2. kruh). Stěnou ke 3. kruhu. Podél V hrany (hodiny) na balkon a vpravo stěnou (4. kruh) na vrchol.
  • Jiří Prokop a Stanislav Lukavský,10.9.2004
  • V náhorní soutěscě spárou na balkónek protější věže. Přepadem (1. kruh) a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou vlevo na hranu, tou ke 3. a 4. kruhu a vpravo podél hrany na vrchol.
  • Pavel Vondráček a Petr Blahna,26.7.1985
  • Vlevo od východního rohu spárou ke kruhu. Stěnou traverz doleva k 1. kruhu.
  • Vlastimil Palata, F. Čepelka,18.8.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Miroslav Bahník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz