Facebook

Český horolezecký svaz

Marína

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Po flámu, VIIb, RP VIIIa
  • Od JZ dvojspárou na balkon v komíně mezi Marínou a Havranem. Průlez oknem doleva a středem stěny podél spárky k římse. Traverz doleva ke kruhu, (stavěním ze sedačky) mělkým žlábkem a stěnou na vrchol.
  • Karel Hauschke, J. Farkaš,15.7.1962
 • 2)Po flámu - var, VIIb, RP VIIIa
  • Od nástupu cesty Po flámu stěnou přes díru doleva a spárami ke spárce.
  • Václav Sedmík a Jaroslav Houser, P. Vaisar, J. Houser, P. Koubek,26.4.1986
 • 3)Kabaret, VIIb, RP VIIIa
  • Od JZ vlevo spárou na blok. Stěnou (kruh) ke kruhu cesty Po flámu a tou na vrchol.
  • Václav Sedmík a Jaroslav Houser a Pavel Vaisar, P. Koubek, J. Houser,27.4.1986
  • Komínem mezi Marínou a Kovadlinou, dvojspárou a spárou přes převisy k 1. kruhu. Stěnou doprava na západní hranu ke 2. kruhu. Po hraně a vpravo stěnou na vrchol.
  • Jiří Čejka a Jan Fulka, P. Hauck,11.6.1974
  • Z komína mezi Marínou a Kovadlinou rozporem a stěnou (2 kruhy) na vrchol.
  • Vladimír Horák a Václav Sedmík a Jaroslav Houser,1.7.1986
  • Západní cestou na Kovadlinu na ochoz. V levé části stěny přepadem, stavěním k římse a soustavou spár ke kruhu. Žlabem šikmo doleva na hranu a po ní na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Miloš Nosek,5.5.1973
 • 7)Petekante, VIIc
  • Od severu spárami na lávku, sokolíkem a stěnou ke kruhu. Podél hrany k římse, v ní doprava do žlabu cesty Námořní pěchota a tou na vrchol.
  • Jaroslav Houser, V. Sedmík, J. Rodrová, Z. Šalandová,22.6.1986
  • Od SV komínem mezi Marínou a Havranem k 1. a 2. kruhu. Stěnou na vrchol.
  • Helmut Nicklisch, M. Kühn,4.8.1988
 • 9)Přeskok 3, Přeskok 3
  • Z vrcholu Havrana přeskokem na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 10)Pozor - pohov, VIIIa
  • Cestou Po flámu na balkon. Přepadem na jižní hranu a stěnou podél ní (2 kruhy) na vrchol.
  • Petr Blahna a Jiří Rymeš, L. Káňa, J. Walzel, J. Podborožnyj,3.6.1983

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Miroslav Bahník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz