Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Tyroláci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, V, 25m
  • Levou náhorní (JV) spárou na plošinu ke druhému slaňovacímu kruhu. Komínem na vrchol.
  • Václav Bruckner, J. Kubík,26.6.1960
 • 2)Krtkova skrýš, RP VIIc, 25m
  • Komínem Staré cesty na balkon ke 2. slaňovacímu kruhu, od něj přepad vlevo do stěny a tou ke Q. Stěnou přímo podél St. c. n. v.
  • Petr Novotný, P. Karlíček, Z. Votroubková,2008
 • 3)Tralaláček, RP IXa, 25m
  • Vlevo od Staré cesty stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Slanina, P. Mocek,5.9.2004
 • 4)Kouzelné bačkůrky, VIIIb, RP IXa
  • Vlevo od Staré cesty spárou na konec a traverz v římse doleva na hranu. Vpravo sokolíky, výše stěnou k 1. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou (2. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek, J. Rymeš,29.7.1977
  • Vackovou cestou k 1. kruhu. Pod jeho úrovní traverz stěnou vpravo k 1. kruhu cesty Kouzelné bačkůrky.
  • Milan Baldrych, V. Vodička, J. Kašpar, T. Čada,7.7.1980
  • Od 1. kruhu Vackovy cesty vpravo stěnou a žlábkem ke 2. kruhu cesty Kouzelné bačkůrky.
  • Jiří Malík, J. Holanec, M. Holanec,29.7.1989
 • 7)Vetřelec, RP VIIIc, 25m
  • Nástup stěnou mezi „Kouzelnými bačkůrkami“ a „Tralaláčkem“. Stěnou (4 kruhy) a šikmo vlevo přes díry ke 2. kruhu „Bačkůrek“. Jimi na vrchol.
  • Broněk Dlouhý, P. Jirásek,5.8.2007
 • 8)Vackova, VIIa, RP VIIIc
  • Z předskalí pod pravou částí JZ stěny koutovou spárou k římse, stěnou přes převis k 1. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou doleva ke 2. kruhu. Stěnou na vrchol.
  • Manfréd Koláčný, V. Hornych, P. Holý,10.8.1966
 • 9)Jódlovačka, VIIIa
  • Z JZ předskalí (jako u Vackovy cesty) vlevo stěnou (4 kruhy) na vrchol.
  • Karel Šimek a Miloslav Matějka,15.7.1987
  • Z předskalí uprostřed JZ stěny spárou k 1. kruhu. Úzkou spárou ke 2. kruhu a stěnou na vrchol.
  • Werner Rump, V. Bruckner, J. Nejezchleba,18.9.1960
  • Vlevo od cesty Západní spára stěnou přes převis k 1. kruhu. Stěnou traverz vlevo, výše vpravo podél žlábku ke 2. kruhu. Žlábkem a stěnou ke 3. kruhu. Stěnou na vrchol.
  • Jaromír Gereg a Stanislav Šafář,19.10.1986
 • 12)Cesta mořských vlků, VIIb, RP VIIIa
  • Nástup je pod pravou částí údolní (SZ) stěny. Komínem na věžičku, koutem, výše stěnou přes převis doprava k 1. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou vpravo na hranu. Po hraně a přes převis přímo nebo zprava ke 2. kruhu. Stěnou podél oblé hrany (3. kruh) na vrchol.
  • Karel Hauschke, A. Srb,9.5.1965
  • Cestou mořských vlků nad převis a vlevo stěnou k 1. kruhu. Žlábkem a stěnou (2 kruhy) na vrchol.
  • Petr Skalka a Petr Blahna a Jiří Čejka,17.7.1982
  • Od SZ pravým údolním komínem přes zúžení (kruh) na vrchol.
  • Milan Rusý, I. Vojtek,3.4.1966
  • Z cesty Údolní komín stěnou doleva k 1. kruhu. Spárou ke 2. kruhu, v římse doprava, spárkou a vlevo stěnou ke 3. kruhu. Stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek a Jiří Rymeš a Karel Živný,7.8.1982
  • Nástup je pod levým údolním komínem. Spárou a komínem na vrchol.
  • Václav Bruckner, J. Nejezchleba,10.9.1960
  • Nástup jez bloku pod pravou částí SV stěny. Stěnou šikmo doprava k díře, průlezem na údolní stranu a spárou k římse. Po ní doprava (1. kruh) a spárou na konec. Vlevo stěnou ke 2. kruhu a stěnou na vrchol.
  • František Jenka a Stanislav Lukavský,12.8.1973
 • 18)Lambada, VIIIb
  • Z nástupového bloku cesty Příkrá stráň stěnou (1. kruh) do římsy ke 2. kruhu. Stěnou přes převis vlevo (velké hodiny) ke 3. kruhu. Stěnou (4. kruh) na vrchol.
  • Jaroslav Stráník a Ivo Rousek, J. Motl,červen 1990
  • V levé části SV stěny z bloku přepadem a stěnou k 1. a 2. kruhu. Traverz stěnou vpravo a přímo (2 kruhy) na vrchol.
  • Adolf Kadlec a Bronislav Dlouhý,4.7.1990
 • 20)Číčova, VI
  • V náhorní (JV) stěně pravou spárou na plošinu ke druhému slaňovacímu kruhu. Vpravo stěnou za hranu a stěnou (kruh) na vrchol.
  • Miroslav Vosáhlo a František Ostradický, J. Gereg,22.5.1982
  • Pravou náhorní (JV) spárou na plošinu k druhému slaňovacímu kruhu. Spárou na vrchol.
  • Egon Merke, M. Kühn,19.7.1976
 • 22)Plantáž, VIIIa, 25m
  • Z náhorní strany (vpravo od St. c. ) po pravém pilíři (5 kruhů) stěnou na předvrchol. Stěnou na vrchol.
  • Broněk Dlouhý, P. Jirásek,18.6.2006

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Sezónní zákaz lezení od 1.1. do 30. 6.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zakázáno magnézium, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Miroslav Bahník | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz