Facebook

Český horolezecký svaz

Pavouk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPP Kočičí skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Západní hranou (4 kruhy) a vlevo stěnou (5. kruh) k 6. kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.
  • Jiří Koutský a Daniel Kadlec, T. Pýcha, P. Lokvenc,2017
  • Od JZ soustavou komínů na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Cestou 'Sestupová' na balkon a vlevo stěnou podél V hrany (kruh) na druhý pilíř. Cestou 'Přepadem' na vrchol.
  • A. Kadlec, P. Mocek,2.9.1998
 • 3)Výkladní, III
  • Komínem od JZ na pilíře, přepadem a stěnou na vrchol.
  • V. Štilinger, M. Medek, J. Kokoška, J. Satrapa,8.9.1979
  • Východní hranou třetího pilíře na jeho temeno a cestou 'Přepadem' na vrchol.
  • D. Motl, P. Motl,8.5.1998
 • 5)Přepadem, III
  • Z plošiny mezi "Karbaníkem" a "Žebrákem" stěnou na třetí pilíř. Po temenech dalších pilířů na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od JZ koutem a komínem do cesty 'Sestupová' a tou na vrchol.
  • J. Čáp, J. Čáp,29.7.1965
  • Náchodskou cestou' až na plošinku stěnou na SZ hranu ke kruhu a po hraně do cesty 'Tomova romance' a tou na vrchol.
  • J. Koutský ml. , J. Rutar,31.5.2003
 • 8)Náchodská, VIIa
  • Od SZ stěnou podél spáry do šikmého zářezu a jím doleva na plošinu v SV stěně. Koutovou spárou na odštěpený blok a vlevo spárou na vrchol.
  • A. Baudyš, V. Tomek
  • Cestou 'Náchodská' na odštěpený blok. Z nevyššího místa bloku stěnou a žlabem na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 10)Sklípkan, VIIIb
  • Stěnou vlevo od S hrany k 1. kruhu. Vlevo stěnou přes převis ke 2. kruhu. Vlevo stěnou (kříží cestu 'Tomova romance')(3. kruh) na odštěpený blok. Vpravo stěnou (4. kruh) na vrchol.
  • J. Koutský, A. Kadlec,26.5.2005
 • 11)Tomova romance, VIIIb
  • Pravou částí SV stěny přes převis, sokolíkem a stěnou na odštěpený blok. Po římse doprava až na SZ hranu. Stěnou k další římse, v ní zpět na S hranu a po ní na vrchol.
  • Tomáš Gross, M. Nosek,21.7.1970
 • 12)Červánky, VIIIa
  • Středem SV stěny ke kruhu. Vpravo stěnou 2m vzhůru a traverz doleva do vhloubení. Levou spárou na vrchol.
  • L. Beneš, M. Matějka,27.7.1982
 • 13)Zkracovačka, VIIIb
  • Cestou 'Červánky' ke kruhu. Vlevo stěnou přímo ke 2. kruhu a stěnou na odštěpený blok. Stěnou mezi spárami na vrchol.
  • D. Kadlec, A. Kadlec,10.7.1997
 • 14)Hradecká, VIIa
  • Spárou v SV stěně (kruh) do vhloubení a vpravo spárou na odštěpený blok. Cestou 'Náchodská' na vrchol.
  • J. Podsedník, F. Pašta
  • Levou částí SV stěny (kruh) a sokolíky na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Nástup je u levé hrany SV stěny. Stěnou šikmo doleva za hranu k 1. kruhu. Traverz doleva do spáry a tou na její konec. Stěnou doprava ke 2. kruhu. Stěnou na balkon a doprava za hranu. Stěnou podél hrany na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od V hrany spárou a stěnou přímo k 1. kruhu cesty 'Pavoučí hřbet' a přímo stěnou ke 2. kruhu cesty 'Pavoučí hřbet' a tou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 18)Pavučina, VIIc
  • Vlevo od cesty 'Pavoučí hřbet přímo' spárou k 1. kruhu. Stěnou do spáry cesty 'Pavoučí hřbet' a tou až na její konec. Vlevo stěnou (2. kruh) na balkon a středem stěny (3. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek, A. Kadlec,2.9.1998
 • 20)Tarantule, RP VIIIa, 16m
  • Stěnou vlevo vedle cesty “Zvonivý kout“ (2 kruhy) a traverz doprava do komína této cesty, kterou na vrchol.
  • Petr Jenka, Daniel Šefc,27.7.2019

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument ochrany přírody PP Kočičí skály - Rozhodnutí 2017, orgán ochrany přírody Správa CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

- nepoškozovat povrch skal, neodstraňovat vegetaci
- dodržovat Pravidla lezení na pískovcových skalách

OVK Broumovsko | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Tomáš Hornych | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz