Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pavouk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPP Kočičí skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Západní hranou (4 kruhy) a vlevo stěnou (5. kruh) k 6. kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.
  • Jiří Koutský a Daniel Kadlec, T. Pýcha, P. Lokvenc,2017
  • Od JZ soustavou komínů na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Cestou 'Sestupová' na balkon a vlevo stěnou podél V hrany (kruh) na druhý pilíř. Cestou 'Přepadem' na vrchol.
  • A. Kadlec, P. Mocek,2.9.1998
 • 3)Výkladní, III
  • Komínem od JZ na pilíře, přepadem a stěnou na vrchol.
  • V. Štilinger, M. Medek, J. Kokoška, J. Satrapa,8.9.1979
  • Východní hranou třetího pilíře na jeho temeno a cestou 'Přepadem' na vrchol.
  • D. Motl, P. Motl,8.5.1998
 • 5)Přepadem, III
  • Z plošiny mezi "Karbaníkem" a "Žebrákem" stěnou na třetí pilíř. Po temenech dalších pilířů na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od JZ koutem a komínem do cesty 'Sestupová' a tou na vrchol.
  • J. Čáp, J. Čáp,29.7.1965
  • Náchodskou cestou' až na plošinku stěnou na SZ hranu ke kruhu a po hraně do cesty 'Tomova romance' a tou na vrchol.
  • J. Koutský ml. , J. Rutar,31.5.2003
 • 8)Náchodská, VIIa
  • Od SZ stěnou podél spáry do šikmého zářezu a jím doleva na plošinu v SV stěně. Koutovou spárou na odštěpený blok a vlevo spárou na vrchol.
  • A. Baudyš, V. Tomek
  • Cestou 'Náchodská' na odštěpený blok. Z nevyššího místa bloku stěnou a žlabem na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 10)Sklípkan, VIIIb
  • Stěnou vlevo od S hrany k 1. kruhu. Vlevo stěnou přes převis ke 2. kruhu. Vlevo stěnou (kříží cestu 'Tomova romance')(3. kruh) na odštěpený blok. Vpravo stěnou (4. kruh) na vrchol.
  • J. Koutský, A. Kadlec,26.5.2005
 • 11)Tomova romance, VIIIb
  • Pravou částí SV stěny přes převis, sokolíkem a stěnou na odštěpený blok. Po římse doprava až na SZ hranu. Stěnou k další římse, v ní zpět na S hranu a po ní na vrchol.
  • Tomáš Gross, M. Nosek,21.7.1970
 • 12)Červánky, VIIIa
  • Středem SV stěny ke kruhu. Vpravo stěnou 2m vzhůru a traverz doleva do vhloubení. Levou spárou na vrchol.
  • L. Beneš, M. Matějka,27.7.1982
 • 13)Zkracovačka, VIIIb
  • Cestou 'Červánky' ke kruhu. Vlevo stěnou přímo ke 2. kruhu a stěnou na odštěpený blok. Stěnou mezi spárami na vrchol.
  • D. Kadlec, A. Kadlec,10.7.1997
 • 14)Hradecká, VIIa
  • Spárou v SV stěně (kruh) do vhloubení a vpravo spárou na odštěpený blok. Cestou 'Náchodská' na vrchol.
  • J. Podsedník, F. Pašta
  • Levou částí SV stěny (kruh) a sokolíky na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Nástup je u levé hrany SV stěny. Stěnou šikmo doleva za hranu k 1. kruhu. Traverz doleva do spáry a tou na její konec. Stěnou doprava ke 2. kruhu. Stěnou na balkon a doprava za hranu. Stěnou podél hrany na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od V hrany spárou a stěnou přímo k 1. kruhu cesty 'Pavoučí hřbet' a přímo stěnou ke 2. kruhu cesty 'Pavoučí hřbet' a tou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 18)Pavučina, VIIc
  • Vlevo od cesty 'Pavoučí hřbet přímo' spárou k 1. kruhu. Stěnou do spáry cesty 'Pavoučí hřbet' a tou až na její konec. Vlevo stěnou (2. kruh) na balkon a středem stěny (3. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek, A. Kadlec,2.9.1998
 • 20)Tarantule, RP VIIIa, 16m
  • Stěnou vlevo vedle cesty “Zvonivý kout“ (2 kruhy) a traverz doprava do komína této cesty, kterou na vrchol.
  • Petr Jenka, Daniel Šefc,27.7.2019

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno
Dokument OP: Povolení vypršelo, orgán OP Správa CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nepoškozovat povrch skal, neodstraňovat vegetaci
- dodržovat Pravidla lezení na pískovcových skalách

OVK Broumovsko | Povolení/omezení lezení | Hlášení závad | Správce Tomáš Hornych | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz