Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Archivace historických vrcholových knížek z Labských pískovců

15. 12. 2011 | Rubrika: Historie horolezectví | Komentáře (0)

OVK Labské pískovce se pod vedením J. Pletichy stará nejen o skály, ale také o historii horolezectví v Labských pískovcích včetně shromažďování a archivace historických vrcholových knih. Výsledkem jejich dosavadní činnosti je smlouva se Státním okresním archivem v Děčíně a založení "archivu OVK Labské pískovce", do kterého jsou od letošního podzimu umísťovány vrcholové knihy a další archiválie nejen z Labského údolí, ale i z oblasti Tisé a okolí.

Předání první "várky" vrcholovek se uskutečnilo 25.11. 2011, za účasti zástupců SBB, kteří do archivu přispěli přidáním několika vrcholových knih z české strany Labských pískovců, které byly dosud umístěny v Drážďanském archivu. 

Podrobné povídání od Jeníka Pletichy včetně fotografií si můžete přečíst zde: Archiv vrcholových knížek Děčín 11/2011.

Všem, kdo se na tomto projektu podíleli, patří velké poděkování, hlavně však Jeníku Pletichovi, Helmutu Weiglovi, Jirkovi Chárovi, Zdeňku Kropáčkovi a samozřejmě vedení archivu za vstřícnost.

Doufám, že přístup OVK Labské pískovce bude inspirovat i lezce z jiných oblastí ke shromažďování a ukládání historických materiálů do archivu, kde se jim dostane potřebné péče a zůstanou zachovány pro další generace. K dispozici je Národní archiv v Praze, se kterým má ČHS uzavřenou smlouvu o úschově, ale využití regionálních archivů je také možné. Vrcholové knížky a další materiály umístěné do archivů, ať už ve formě úschovy nebo daru, zůstávají dostupné prostřednictvím studoven jednotlivých archivů. Jejich dostupnost však bude zajištěna také prostřednictvím digitálních kopií, které budou umisťovány na nový web ČHS.

B. Valentová, tajemnice ČHS

| Komentáře(0)