Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výzva a upozornění OVK Moravský Kras a Pálava lezcům

31. 07. 2006 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výzva a upozornění OVK Moravský Kras a Pálava lezcům ze dne 3.7.2006

  1. OVK Moravský kras a Pálava vyzývá všechny lezce navštěvující výše uvedené oblasti a  přilehlé tzv. spádové oblasti , aby nepřidávali do již existujících cest jištění,  případně samovolně nepřejišťovali staré lezecké cesty. Na vadné nebo poškozené jištění je třeba upozornit výše jmenovanou OVK na E-adresách v.wolf@seznam.cz,pawelw@volny.cz, která zajistí nápravu , resp. řešení tohoto problému.
  2. Žádáme lezce, aby se nenechávali spouštět přímo z fixních jištění spolulezcem, pokud tato nejsou osazena slaňovací karabinou, resp. majlonkou.

Před cca 10 lety byly některé cesty pod vrcholem vybaveny nerezovými borháky a některé jsou provozováním výše popsaných aktivit již značně ( i do třetiny) probroušeny. Tímto se velmi snižuje pevnost materiálu a zvyšuje riziko případného zlomení borháku a následného pádu.

Pro Vaši informaci zaplacením jednoho členského příspěvku ČHS na jeden rok, lze z této částky pořídit materiál na cca 3 ks borháků , nebo necelý 1 ks slaňovacího řetězu.

Prosíme tedy, chovejte se k těmto jištěním co nejšetrněji, jsou zde pro všechny.

  1. Výměna starých jištění probíhá kontinuálně ve všech oblastech, tak vydržte. Jestliže některé cesty budou ,dle Vašeho názoru, potřebovat urychlenou pozornost, nahlašte toto na výše uvedené E-adresy. OVK se podle možností rozhodne v jakém pořadí bude tyto cesty přejišťovat, neboť známe kvalitu různých původních jištění.
  2. Pokud v přejištěné cestě narazíte na zanechané starší skoby, tak je při volném lezení pokud možno nepoužívejte, není to nutné, lezte jen po nýtech a borhácích. Skoby jsou pozůstatkem z éry technického lezení a postupně budeme řešit, kde je ponecháme a kde vytlučeme.
  3. Na jaře byly provedeny za spoluúčasti BK ČHS, testy různých typů vrtaných jištění z různého období s dobrými výsledky , mimo tzv. „Janzenovy malé borháky“ a další jeho domácí výrobky, tyto naprosto neodpovídaly normám, ani doporučení BK. Přesnější výsledky zveřejní BK ČHS v blízkém termínu.O tom co bude dále s těmito neodpovídajícími jištěními bude rozhodovat OVK v nejbližších dnech.
  4. Při tvorbě nových cest se předem přesněji informujte na okolní cesty tak,aby nedocházelo k problémům tzv. opakovaných nových cest , nebo jste nepřidali jištění do již hotové cesty.
  5. Při lepení borháků v nových lezeckých cestách je potřeba věnovat mimořádnou pozornost přípravě vyvrtané díry. Přestože, např. na krabičce od ampulí s lepidlem ,

je vyznačen postup, mnozí díru nevyčistí ocelovým kartáčkem a  nevyfoukají řádně prach, toto má potom vliv na nosnost a trvanlivost takového jištění. V tomto případě borhák drží pouze povrchová vrstva lepící hmoty, která když se odlomí způsobí, že se borák začne protáčet. Dodržujte prosím tyto poměrně jednoduché postupy . Dá to sice více práce, ale nemusí se potom tato jištění brzy vyměňovat.

  1. Stav přejištění v jednotlivých oblastech je zhruba následující: ve všech oblastech se budou postupně doplňovat slaňovací řetězy a to podle možností. Údolí Říčky je kompletně přejištěno borháky. Josefovské údolí – zatím zůstává stávající stav, cesty jsou většinou kvalitně zajištěny. Rorejsi – budou osazeny štandovací a slaňovací řetězy, ve spodní části budou postupně vyměněna některá jištění, vrchní část bude z větší části ponechána tak jak je, kvalita skály mnohdy ani neumožňuje lepší zajištění. Tímto se stane spodní část sportovnější a horní zůstane tradicionalistická. Policejní – zatím neuvažujeme s přejištěním. Nad Vodárnou – zatím neuvažujeme s přejištěním. Kateřinský prst, Býčí roh, Za zrcadlem , Saxifraga, Henryho stěna – dojde k postupné výměně některých starších jištění a doplnění jistění po již vypadených skobách. Zde bylo přejištění z větší části provedeno okolo roku 1995. Sloup – bude docházet k postupné výměně některých starých jištění, jinak oblast je cca z 90% kvalitně přejištěna. Holštejn – postupně bude přejištěna Lidomorna , Holštejnská jeskyně a pár cest, co zůstalo nedoděláno z loňska v Buči.
  2. Z prostředků ČHS a darů soukromých společností a osob ( např. HUDY-SPORT) byly

pro letošní rok nakoupeny pro potřebu oblasti borháky, mailonky a slaňovací řetězy, přesné umístění bude zveřejněno na webu ČHS na konci roku.

V Brně dne 3.7.2006 přítomni Pavel Weisser, Vladimír Wolf, Tomáš Pilka.

Poznámka:

Tak nahoře je uvedeno zhruba to nejdůležitější, navíc bych chtěl všechny lezce upozornit, aby dodržovali pravidla hry a chovali se jako slušní lidé. Tím myslím, aby si za sebou po lezení uklidili a odnesly odpadky ( zejména PET lahve, krabičky od cigaret, obaly od různých tyčinek apod. ), nestavěli stany na soukromých pozemcích před skalami a zejména na Holštejně si raději došli na WC do hospody, aby to v okolí skal nevypadalo jak to tam vypadá. To vše nám jaksi nedělá dobrou vizitku a zbytečně tím ztrácíme kredit.

 Důležité upozornění na závěr:

V článku jsou ukázány dva typy nebezpečného jištění.

Výzva a upozornění OVK Moravský Kras a Pálava lezcůmJištění číslo 1 je starý nýtek se závitovým šroubem délky 3cm, který je provrtán zepředu a je do něj naražen nastřelovací hřebík o délce cca 2cm, tato jištění jsou již za hranicí životnosti a případný tvrdší pád hrozí tím, že se nýtek může ulomit. Konkrétní vzorek byl vyměněn jako první jištění v cestě Zbrojnoš na Lidomorně a horní půlka závitu držela asi na třetině průřezu, což je při podrobném prozkoumání obrázku patrné.

 

 

Výzva a upozornění OVK Moravský Kras a Pálava lezcůmJištění číslo 2 je borák domácí výroby od Zdeňka Janzena Konečného, jedná se o svařené oko z nerezového drátu o průměru cca 4 - 5mm a dřík z pevnostního šroubu délky 6cm a průměru 6mm. Oko z nerezového drátu se při zkoušce začalo natahovat při hodnotě někde okolo 1000kg, přesné výsledky zkoušek Vláďa Těšitel dokonale tají a ne a ne je dát na veřejnost. Proto Vás žádám, aby jste, ve vlastním zájmu, k Janzenovým jištěním v jeho cestách, které dělal za poslední cca 4 – 5 let přistupovali velice obezřetně, jsou známy případy, kdy šlo dané jištění vytáhnout rukou!!!

 

 

Toť vše a pěkné polezení Vám přeje Vlk

| Komentáře(0)