Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výsledky ankety ČHS

16. 11. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výsledky ankety ČHS

Od konce srpna do konce září tohoto roku jste měli možnost zapojit se do ankety, jejímž cílem bylo zmapovat názory členů ČHS i širší lezecké veřejnosti na činnost horolezeckého svazu, důvody členství ve svazu apod., a získat tak podklady pro vytvoření nové koncepce ČHS.

Dotazníky vyplnilo celkem 705 osob, což je docela velký soubor umožňující získat zajímavé informace o tom, jak se lezecká veřejnost dívá na ČHS, co oceňuje, co kritizuje apod. To platí i přes to, že průzkum názorů byl realizován metodou ankety, která je založena na samovýběru (dotazník vyplní kdo chce, nikoli ten, kdo je vybrán statistickou metodou) a tudíž nemůže přinést zcela reprezentativní výsledky.

Vyplněné dotazníky byly statisticky zpracovány a s výsledky se můžete seznámit zde: Výsledky ankety ČHS

Děkujeme všem, kdo se do ankety zapojili!

Božena Valentová

| Komentáře(0)