Facebook

Český horolezecký svaz

Ve Skopji se konala Valná hromada EUMA

Ve Skopji se konala Valná hromada EUMA
09. 05. 2022 | Rubrika: O ČHS

V závěru dubna se ve Skopji v Severní Makedonii konala Valná hromada EUMA, které se zúčastnilo 50 účastníků z 28 evropských zemí. Po přijetí čtyř nových členů již EUMA zastupuje 3,2 milionu evropských horolezců. Za ČHS se Valné hromady zúčastnil předseda Jan Bloudek jako člen Boardu, odpovídající za finance EUMA.

Euma GA Skopje

Valná hromada EUMA, foto: A. Aschaber

 

Součástí programu byla debata o průběhu tříletého projektu Erasmus+, kde má ČHS roli vedoucího partnera. V závěrečném roce projektu se konala 3 větší pracovní setkání, určená pro všechny evropské zájemce a zúčastnila se jich zhruba stovka účastníků. 

  • První třídenní setkání bylo zaměřené na horské a přístupové cesty a proběhlo na začátku dubna v Bechyni, kde se porovnávaly odlišné zásady a systémy značení cest v evropských zemích, různé varianty správcování cest i právní souvislosti. Výstupem bude kompletní přehled systémů značení cest ve všech evropských zemích, který v takto ucelené podobě doposud nebyl publikován. 
  • V polovině dubna následovalo třídenní setkání ve slovinském Ospu, jehož tématem byla správa lezeckých oblastí a zahrnovala zkušenosti v řešení problémů s vlastníky pozemků, místními samosprávami i ochranou přírody. Hlavním těžištěm programu ale byla praktická výměna zkušeností při přejišťování cest, která proběhla v sektoru Velika stena – jama, kde účastníci z 10 zemí společně vyměnili více než stovku starých jištění za nové lepené borháky. 
  • Třetí pracovní setkání proběhlo po valné hromadě ve Skopji a tématem bylo řešení aktuálních problémů s provozováním horských chat, kterých členové EUMA provozují skoro 3,7 tisíce a velkou část z nich lze najít ve společné databázi na této mapě.

Výstupem z projektu Erasmus+ bude také rozšířená databáze s interaktivní mapou, přes kterou se bude možné dostat k lokálním informacím o evropských horských chatách, cestách a lezeckých oblastech.

Na valné hromadě EUMA se diskutovalo i zpřesňování dlouhodobé strategie, jejímž základním směrem je prosazování vlivu evropských horolezeckých organizací při rozhodování administrativy EU, ovlivňující horské chaty, cesty a skalní oblasti spravované členy EUMA. EUMA svůj vliv uplatňuje díky členství v meziparlamentní skupině EP, Evropském Environmentálním Boardu, partnerstvím s řadou podobně zaměřených mezinárodních organizací a komunikací s jednotlivými Generálními ředitelstvími Evropské komise. Valná hromada v této souvislosti diskutovala i společnou pozici členů EUMA k připravované evropské strategii lesů (Forest Strategy Position Paper), kde EUMA prosazuje uznání veřejného zájmu na volný přístup do lesů pro sport a rekreaci, požaduje zohlednění významu horských chat a lezeckých oblastí pro lokální ekonomiku i nutnost ochrany značených přístupových cest při hospodářském využívání lesů.

 

Součástí valné hromady byl i workshop uspořádaný společně s členy vedení a pracovních komisí UIAA, zaměřený na sdílení zkušeností jednotlivých členů z jejich programů na snižování uhlíkové stopy. Členové EUMA i ČHS by se mohli připojit k jednomu z prezentovaných projektů na stránkách www.goclimate.com, kam lze zaregistrovat obě organizace a kde mohou jednotlivci definovat svoji uhlíkovou stopu a navrhovat postupná opatření k jejímu snížení a porovnávat dosažené výsledky svoje i celé organizace.

 

 


J. Bloudek, předseda ČHS