Facebook

Český horolezecký svaz

Rozdělení grantů ČHS v roce 2014

Rozdělení grantů ČHS v roce 2014

Na konci března bylo rozhodnuto o rozdělení peněz žadatelům, kteří v letošním roce požádali o granty na podporu mládeže, o granty na údržbu skal a nově také o granty na podporu publikací. Peníze na podporu tradičních akcí byly rozděleny již na konci ledna.

 

O granty na podporu mládeže, které již třetím rokem finančně podporuje hlavní partner ČHS HUDY sport, požádalo 16 oddílů ČHS. Žádosti posuzovala komise mládeže, která se rozhodla všem žádostem vyhovět. Přiděleno bylo celkem 177.800 Kč.

Granty Mládež 2014 - rozdělení peněz

 

Žádostí o granty na údržbu skal obdržel ČHS celkem jedenáct, posuzoval je předseda centrální vrcholové komise Karel Berndt. Vyhověno bylo devíti žádostem (jedna byla stažena, jeden projekt bude financován z tzv. "vázaných" prostředků CVK), přiděleno bylo celkem 65.100 Kč.

Granty údržba skal - rozdělení peněz

 

O grant na podporu publikací požádali čtyři lidé. Žádosti posuzoval P. Resch a B. Valentová, kteří rozhodli, že poskytnou granty třem žadatelům; jedna z žádostí byla zamítnuta. Celkem bylo rozděleno 13 tisíc Kč.

Granty Publikace - rozdělení peněz

 

Se všemi úspěšnými žadateli jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí grantu. Finanční prostředky budou ve všech případech přiděleny až po ukončení akcí a předložení řádného vyúčtování.

 

Informace o grantech ČHS naleznete také v rubrice Granty ČHS.

 

B. Valentová, tajemnice