Facebook

Český horolezecký svaz

Pozvánka na Valnou hromadu ČHS

Pozvánka na Valnou hromadu ČHS
19. 02. 2021 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu, která se uskuteční „mimo zasedání“, v době od 20. do 26. března 2021. Důvodem nestandardního formátu valné hromady je Covid-19 a s ním související omezení.

 

Aktualizace 10.3.2021: V reakci na přidělení dotací ze státního rozpočtu, které jsou oproti předpokladu nižší o cca 650 tisíc Kč, schválil Výkonný výbor upravenou verzi návrhu rozpočtu ČHS na rok 2021. 

Nový návrh rozpočtu je v aktualizovaném bulletinu, který byl 10. 3. zveřejněn a rozeslán předsedům oddílů. 

 

Valná hromada se bude sestávat ze dvou částí:

- sobota 20. 3. od 9 do cca 12 hod. videokonference 

- od soboty 20.3., 12 hod. do pátku 26.3., 23.59 hod. hlasování per rollam, tj. prostřednictvím e-mailu. 

Pro usnášeníschopnost valné hromady je podstatné zapojení do hlasování, nikoli účast na videokonferenci.

 

Valná hromada bude mít omezený program zaměřený na schválení bodů, které jsou pro chod ČHS nezbytné:

- rozpočet na letošní rok

- hospodaření loňského roku

- Výroční zpráva za rok 2020

- zpráva Revizní komise

- plné moci pro členy Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise  kvůli prodloužení jejich funkčního období do řádných voleb. 

 

Volby do Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise se uskuteční v rámci běžné valné hromady, jakmile ji bude možno svolat. Předpokládáme 2. polovinu května.

 

Valná hromada se budou se budou moci zúčastnit (na základě loňské novely stanov) pouze předsedové /zástupci horolezeckých oddílů registrovaných v ČHS, tj. delegáti zastupující oddíly. Každý delegát bude mít počet hlasů odvozený od počtu řádných členů oddílu, tj. těch, kteří mají členský průkaz na letošní, nebo aspoň na loňský rok, k 19.2.2021..

 

Pro zajištění správného průběhu VH prosíme předsedy oddílů, aby věnovali pozornost těmto termínům:

- do středy 24. 2. obdrží předsedové oddílů na adresy, které evidujeme v členské databázi, informace o počtu hlasů, kterými bude zástupce oddílu, tj. delegát, disponovat pro hlasování na valné hromadě 

- předsedové oddílů do pátku 26. 2. potvrdí na adresu 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys správnost e-mailové adresy předsedy  oddílu, ze které bude předseda hlasovat per rollam. Pokud předseda adresu nepotvrdí ani nezmění, má se za to, že bude hlasovat z adresy předsedy, kterou evidujeme.

- předsedové mohou do pátku 26. 2. na adresu 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys napsat, že oddíl nebude zastupovat předseda, ale jiný řádný člen téhož oddílu; v takovém případě pošlou jeho jméno a e-mailovou adresu.

- pozvánku na videokonferenci obdrží delegáti e-mailem 5 dnů před konáním VH

 

Upozorňujeme, že zastoupení oddílu členem z jiného oddílu není na této valné hromadě možné!

 

Všechny potřebné informace týkající se organizace VH, i všechny podklady k hlasování jsou v bulletinu.

Bulletin č. 73_VH ČHS 2021 - aktualizace 10.3.2021

Bulletin č. 73_VH ČHS 2021

Pokud budete mít nějaké dotazy, pište na e-mail info@horosvaz.cz.


B. Valentová, ČHS