Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pozvánka na valnou hromadu ČHS 2015

Pozvánka na valnou hromadu ČHS 2015
19. 02. 2015 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor vás zve na Valnou hromadu Českého horolezeckého svazu, která se bude konat v sobotu 21. března 2015 v Praze na Strahově.

  • sobota 21.3. 2015, od 9.30 do cca 16. hod. (registrace delegátů je možná již od 8.30 hod., prosíme o včasný příchod)
  • Praha 6 - Strahov, Zátopkova 100/2, aula v přízemí

 

Valné hromady se mohou dle stanov zúčastnit všichni členové ČHS. Členy horolezeckých oddílů mohou na valné hromadě zastupovat dle stanov předsedové oddílů nebo jiné osoby, kterým dají plnou moc. Zastoupení na základě plné moci mohou využít i individuální členové.

 

Na programu letošní valné hromady budou, vedle obvyklých bodů jako je zpráva o činnosti a o hospodaření, schválení rozpočtu na letošní rok apod., tyto důležité body

  • představení záměrů ČHS v oblasti řízení a organizace
  • návrh novely stanov ČHS
  • doplňující volby 1. místopředsedy, člena výkonného výboru a člena revizní komise.

 

Představení záměrů ČHS v oblasti organizace a řízení

Informace o záměrech ČHS naleznete v bulletinu a můžete se s nimi seznámit především prostřednictvím videí, která jsou na našem webu v článku Připravované změny v ČHS, a také na našem Facebooku.

 

Návrh novely stanov ČHS

Návrh novely stanov přináší zásadní změnu členství a umožňuje, aby se členy ČHS mohly stát právnické osoby - spolky, které se zaměřují na horolezectví, tj. i mnohé ze stávajících horolezeckých oddílů. Návrh navazuje na výše uvedené záměry ČHS a také na požadavky nového Občanského zákoníku.

 

Doplňující volby

Výkonný výbor vyhlašuje doplňující volby s cílem obsadit uvolněné funkce ve výkonném výboru a v revizní komisi s mandátem do VH 2017, tak jak to umožňují stanovy (čl. IX odst. 10, čl. X. odst. 6). Doplňující volby se řídí Jednacím a volebním řádem valné hromady. Podrobné informace jsou v bulletinu.

Pokud se chcete o některou z uvedených funkcí ucházet, pošlete svoji kandidaturu nejpozději do pátku 20.3. 2015 do 12 hod. na e-mail info@horosvaz.cz (do předmětu zprávy napište Volby). K podání použijte formulář, který je k dispozici i na webu ČHS. Informace o jednotlivých kandidátech budou postupně zveřejňovány na webu ČHS, aby se s nimi mohli členové ČHS včas seznámit. Kandidáti dostanou prostor pro krátkou prezentaci na valné hromadě.

 

Kandidáti:

 

Veškeré informace a podklady k valné hromadě naleznete v bulletinu, který naleznete spolu s ostatními dokumenty na konci tohoto článku a také v rubrice Valné hromady. Bulletin obdrží všichni předsedové oddílů prostřednictvím e-mailu. 

 

Problémem valných hromad v posledních letech je usnášení schopnost. Prosíme proto zejména předsedy oddílů, které tvoří většinu členské základny ČHS, aby si sobotu 21.3. rezervovali a do Prahy přijeli. Pokud nebudou moci, prosíme, aby alespoň předali plnou moc některému jinému členovi, např. předsedovi jiného oddílu, aby byla valná hromada usnášení schopná a podařilo se schválit vše, co je pro činnost ČHS nezbytné (např. rozpočet). Přivítáme, pokud nás budete, stejně jako v předchozích letech, s předstihem informovat, zda s vaší účastí můžeme počítat. Stačí stručná informace mailem na info@horosvaz.cz. Předem děkujeme. 

Seznam oddílů, které již potvrdily účast na VH, naleznete v článku Účast oddílů na valné hromadě ČHS.

 

Dokumenty k VH ČHS 2015
Bulletin ČHS - VH 2015 (dokument Adobe PDF)Bulletin ČHS - VH 2015 (3.3. byla na web uložena aktuální verze bulletinu, ve které je opraveno vyúčtování roku 2014)

Směrnice o svolávání a jednání VH

Návrh jednacího a volebního řádu (je součástí bulletinu)

Návrh novely stanov ČHS (je součástí bulletinu)

Kandidát do VV - formulář

Kandidát do RK - formulář
Plné moci - formuláře

 
B. Valentová, tajemnice ČHS