Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Valné hromady ČHS

VH je  nejvyšším orgánem ČHS. Právo zúčastnit se jí, hlasovat a volit mají na základě platných Stanov ČHS předsedové (zástupci) horolezeckých oddílů (oddílů bez právní osobnosti a členských spolků). 

 

VH svolává výkonný výbor jednou ročně, zpravidla na konci března. Pro řešení zvláštních situací může být svolána mimořádná VH.  

VH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno nebo zastoupeno alespoň 20 % členů ČHS s hlasovacím právem. Není-li VH usnášeníschopná, koná se vzápětí náhradní VH, která je usnášeníschopná v počtu přítomných a zastoupených členů.

Průběh VH, hlasování i volby upravují Stanovy ČHS a Jednací a volební řád.

Informace a dokumenty z valných hromad ČHS

VH ČHS 2020; Kandidáti VV_VH 2020

VH ČHS 2019 dokumenty.zip

VH ČHS 2018.zip

VH ČHS 2017.zip, Kandidáti do VV, RK DK 2017.zip

VH ČHS 2016.zip

VH ČHS 2015 

VH ČHS 2014.zip; Kandidáti volby VH ČHS 2014.zip

VH ČHS 2013.zip

VH ČHS 2012.zip

VH ČHS 2011.zip

VH ČHS 2010.zip

VH ČHS 2009.zip

VH ČHS 2009 mimoradna.zip

VH ČHS 2008.zip

VH ČHS 2007.zip

VH ČHS 2006.zip

VH ČHS 2005.zip

VV ČHS 2004.zip