Facebook

Český horolezecký svaz

Pojištění odpovědnosti pro členy ČHS

Pojištění odpovědnosti pro členy ČHS
26. 11. 2020 | Rubrika: O ČHS

ČHS uzavřel rámcovou s pojišťovnou Kooperativa smlouvu, na základě které budou členové ČHS starší 18 let automaticky kryti pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví, životě či majetku jiné osoby,

Smlouva byla uzavřena v souladu s Usnesením VH ČHS 2020

 

Pojištění platí od 1.1. 2021 a vztahuje se na členy, kterým je v daném kalendářním roce minimálně 19 let, a kteří mají na daný kalendářní rok platný členský průkaz. 

 

Pojištění se vztahuje na události, ke kterým dojde na území ČR a kryje odpovědnost za újmy, ke kterým dojde při provozování horolezectví a jeho disciplín, a také při rekreačním provozování běžných outdoorových sportů. Z pojištění jsou vyloučeny některé rizikové sporty, např. akrobatické lyžování, skoky na lyžích, jízda na sněžném či vodním skútru, motorové, vzdušné a letecké sporty apod.

 

Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti a při organizovaných sportovních soutěžích, jedná-li se o horolezectví a jeho disciplíny.

Pojištění kryjei újmu způsobenou trenérem či cvičitelem, s tím,že přednost má plnění z rámcové smlouvy upravující pojištění trenérů a cvičitelů, kterou uzavřel ČOV.

 

Limit pojistného plnění činí 4 mil. Kč, souhrnný limit pro všechny pojistné události v kalendářním roce je 50 mil. Kč. Spoluúčast pojištěné osoby činí 1000 Kč. 

 

Škodné události je třeba hlásit bez zbytečnéh odkladu pojišťovně Kooperativa.

 

Podrobnosti najdete na stránce Pojištění odpovědnosti členů ČHS

 

B. Valentová, sekretariát ČHS