Facebook

Český horolezecký svaz

Obnova Chaty Pod Rysy ve Vysokých Tatrách

03. 09. 2010 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Obnova Chaty pod Rysy

Obnova Chaty Pod Rysy ve Vysokých TatráchObnova Chaty Pod Rysy ve Vysokých TatráchObnova Chaty Pod Rysy ve Vysokých Tatrách

Součastnost                 Budoucnost...             Mimořádná známka SHS James

Několik úvodních informací: Chata Pod Rysy je nejvýše položenou chatou ve Vysokých Tatrách a jejími majiteli jsou Slovenský horolezecký spolek James a Klub slovenských turistů. Chata byla postavena v roce 1933 na místě, které je obklopeno srázy Rysů a Českého štítu a je často ohrožováno sněhovými lavinami, které chatu mnohokrát v průběhu její existence poškodily. Chata byla několikrát částečně rekonstruována, ale zásah laviny v roce 2000 ji poškodil natolik vážně, že bylo nutno rozhodnout buď o výstavbě zcela nové chaty na lépe chráněném místě, nebo o zásadní rekonstrukci původního objektu.

Hledání řešení: Majitelé, tedy SHS James a Klub slovenských turistů, se nemohli dlouho dohodnout na způsobu řešení. Zatímco SHS James prosazoval výstavbu nové chaty na výhodnějším místě, KST preferoval rekonstrukci. Patová situace byla odstraněna až v roce 2007, kdy se obě strany domluvily na spolupráci a jako první alternativu řešení zvolily výstavbu nové chaty na místě, které bude méně ohrožováno lavinami. Tuto variantu se však nepodařilo realizovat, neboť se ukázalo, že zákon neumožňuje stavět na pozemku, který patří státu. Proto bylo následně rozhodnuto, že Chata pod Rysy bude obnovena na stejném místě, prostřednictvím generální rekonstrukce, která zvýší její odolnost vůči lavinám a poskytne jak hostům, tak personálu větší komfort. V roce 2009 bylo získáno stavební povolení, vytvořen projekt, a v polovině června letošního roku se začalo stavět. Výstavba je plánována na zhruba dva roky, s předpokládanou kolaudací v říjnu 2011.

Financování: Předpokládané náklady na stavbu činí téměř 517 tisíc EUR. Necelou polovinu této částky kryje státní dotace, další finanční prostředky musí majitelé získat z jiných zdrojů. Jedním z nich jsou mimořádné členské známky SHS James, jejichž zakoupením lze stavbu chaty podpořit. Mimořádné známky jsou vydány v hodnotě 5, 10, 20 a 50 EUR a lze je objednat nebo koupit na sekretariátu SHS James, na akcích SHS James a přímo na Rysech.

Pomoc ze strany ČHS: Výkonný výbor ČHS se s vedením SHS domluvil, že mimořádné známky SHS James budou od září 2010 do Valné hromady ČHS 2011 distribuovány také prostřednictvím sekretariátu ČHS, aby mohli stavbu chaty podpořit i čeští horolezci. Cena mimořádných známek je pro zjednodušení přepočtena na Kč, takže si na sekretariátu ČHS můžete zakoupit známky v hodnotách 125 Kč, 250 Kč, 500 Kč a 1250 Kč.

Bližší informace o možnosti zakoupení mimořádných známek SHS James naleznete v rubrice Zboží a služby pro členy.

V souvislosti s touto podporou je třeba připomenout, že ve veřejné sbírce, kterou ČHS vyhlásil bezprostředně po zásahu chaty lavinou v roce 2000, bylo vybráno cca 94 tisíc Kč, které již byly předány SHS James.

Všem, kdo již obnovu Chaty pod Rysy podpořili nebo se tak chystají učinit, děkujeme.

Podrobnější informace naleznete na webu SHS James.

B. Valentová

| Komentáře(0)