Facebook

Český horolezecký svaz

Návrh Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky

04. 03. 2007 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Vážená lezecká veřejnosti,

v příloze Vám předkládáme k vyjádření „Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky“, která by měl schvalovat VV.

V březnu loňského roku Vám byl předložen k posouzení a připomínkování návrh úpravy pravidel lezení pro nepískovcové oblasti. Po vyhodnocení došlých podnětů dospěla pracovní skupina zřízená při CVK k závěru, že bude vhodnější vypracovat zcela nová pravidla lezení, nežli se jen zabývat úpravou stávajících.

Při tvorbě nových pravidel bylo nutné, a asi nejsložitější, vypořádat se s tím, kolik a jak územně rozdělených pravidel lezení má vlastně být (v současnosti máme pravidla „Pískovcová“, „Nepískovcová“, „Jizerská“ a k tomu ještě moravské písky jsou bez jakýchkoliv platných pravidel, tzn. 3 + 1 bezprizorní region). Nakonec převážil mezi členy CVK názor, že současné rozdělení na „Písek“, „Nepísek“ a „Jizerky“ není zcela přesné, neboť rozděluje působnost pravidel lezení tak trochu na základě geologického původu skalních oblastí (písek/nepísek) a tak trochu na základě historického vývoje (Jizerky), přičemž zcela opomíjí pískovcové skály na Moravě.

Při uvědomění si toho, že zažitá lezecká praxe, vycházející z historického vývoje, je na ¾ území ČR podobná, neřkuli téměř shodná (včetně moravských písků!), usoudili jsme, že bude nejvhodnější:

  1. vytvořit základní pravidla a to „Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky“,
  2. ponechat Pískovcová pravidla, na jejichž novelizaci se také pracuje.

Naší snahou bylo vytvořit pravidla nadčasová, mající úctu k historickému vývoji, pravidla stručná, srozumitelná a přitom jednoznačná, pravidla jakoby „jednotná“, ale přitom ctící místní zvyklosti, pravidla bez zbytečné „vaty“, avšak řešící vše podstatné … Zkrátka a dobře, pokusili jsme se o pravidla vyvážená. Do jaké míry se nám to povedlo, je na Vašem zvážení.

Své připomínky a podněty můžete zasílat na elektronickou adresu Centrální vrcholové komise vrcholovakomise@horosvaz.cz do 18.3.2007.

Za CVK úvodní slovo sepsal Jiří Babača

Přílohy:

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky s komentářem 62.5 KB

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky 48.5 KB

Definice základních pojmů k Pravidlům lezení ve skalních oblastech České republiky 34.5 KB

| Komentáře(0)