Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Národní stavěčská licence

Národní stavěčská licence
17. 09. 2013 | Rubrika: Soutěžní lezení

Českému horolezeckému svazu se i díky iniciativě některých aktivních stavěčů závodních cest podařilo připravit podmínky pro vytvoření národních stavěčských licencí, zavedených v lezecky vyspělých zemích. Licence budou vydávány ve dvou plnohodnotných úrovních a jedné čekatelské, pro získání těchto licencí ČHS připravil kurz.

 
Závody na úrovni Českého poháru a Českého poháru mládeže jak v lezení na obtížnost, tak v boulderingu, by od roku 2014 měly být zajištěny alespoň jedním stavěčem s licencí jedné ze dvou nejvyšších úrovní. Stavěči s licencí budou mít od ČHS garantovanou minimální cenu stavění závodů na úrovni ČP a ČPM. Licence by měla zároveň být známkou kvality pro majitele stěn a další zájemce o komerční stavění cest a boulderů, seznam stavěčů s licencí bude zveřejněn na stránkách ČHS popř. v dalších materiálech.

 
Licence budou na základě splnění podmínek a výsledků kurzu udělovány ve třech úrovních:
1. Hlavní stavěč ČHS
2. Stavěč ČHS
3. Stavěč - aspirant
 
1. Hlavní stavěč ČHS

Pro nejvyšší úroveň je nutné splnit následující podmínky: minimální výkonnost 8a+ PP v lezení na obtížnost nebo 7C boulder, v uplynulých čtyřech letech musí mít zájemce postaveny alespoň 3 závody minimálně na úrovni rankingového závodu a z toho alespoň 2 ČP nebo ČPM ať už v boulderingu nebo na obtížnost, úspěšné absolvování kurzu.

2. Stavěč ČHS

Pro úroveň 2. je nutné splnit stejná výkonnostní kritéria jako pro úroveň 1. (8a+ PP na obtížnost nebo 7C boulder), ale stačí mít postaven alespoň jeden závod na úrovni ČP nebo ČPM v uplynulých 4 letech, podmínkou pro získání licence této úrovně je opět úspěšné absolvování kurzu, v následujících letech po postavení počtu závodů s pozitivním hodnocením (viz níže), jimiž stavěč splní kritéria úrovně 1., má nárok na licenci Hlavního stavěče ČHS.

3. Stavěč - aspirant

Úroveň 3. je určena pro zájemce o kurz, kteří nesplňují kritéria ani po stránce výkonnosti, ani po stránce praxe, ale chtějí se kurzu zúčastnit, případně pro účastníky kurzu, kteří ho neabsolvovali úspěšně (nesplnili zkouškové požadavky), nejde tedy o licenci opravňující k stavbě závodů ČP a ČPM, ale o předstupeň k získání vyšších licencí - držiteli licence 3. úrovně bude po dosažení potřebné výkonnosti a praxe na závodech v pozici pomocného stavěče stačit pro posun o úroveň výš pouze kratší seminář.

 

Platnost licence bude závislá na praxi, tedy pokud bude držitel licence stavět závody, automaticky se prodlužuje. Během následujících 3 let musí mít držitel licence postaveny alespoň dva závody na úrovni ČP nebo ČPM, musí být na těchto závodech pozitivně hodnocen (ne subjektivně, ale na základě rozřazení závodníků dle metodiky IFSC). Pokud tyto podmínky nesplní, v případě vyšší licence se posouvá o úroveň níž, v případě nižší licence o ni přijde (stane se aspirantem) a musí do dalšího kurzu (semináře), pokud chce znovu získat plnohodnotnou licenci.

 

Pro případnou účast v mezinárodním stavěčském kurzu IFSC je nutná nejvyšší úroveň národní licence, tedy Hlavní stavěč ČHS.

 

Národní kurz na získání stavěčské licence bude mít koncepční návaznost na mezinárodní stavěčský kurz IFSC a bude řešit i věková specifika pro stavění cest a boulderů v mládežnických kategoriích.
 
Protože si ČHS váží práce lidí, kteří v minulých letech stavěli závody a stojí o to, aby licenci získali a stavěli závody nadále, bude zájemcům o kurz, kteří splňují kritéria na absolvování kurzu Hlavního stavěče ČHS (úroveň 1.), uhrazen jak kurzovní poplatek, tak ubytování, které je zajištěno v místě konání kurzu.

 

Cena kurzu pro stavěče, kteří splňují kritéria úrovně 2. je 1.500,- Kč + ubytování cca 150,- Kč za osobu a noc (zajištěno v místě).

 

Cena kurzu pro zájemce o úroveň 3. je 3.000,- Kč + ubytování cca 150,-Kč za osobu a noc (zajištěno v místě).

 

Kurz se bude konat před konáním MČR mládeže v Písku, aby bylo možné prakticky konfrontovat výsledky činnosti jednotlivých účastníků kurzu s výkonností lezců jednotlivých kategorií.

 

Vedoucím lektorem kurzu je jediný český držitel mezinárodní stavěčské licence Jan Zbranek (International Chief Route Setter IFSC).
 
Rámcový program kurzu (přesný harmonogram bude upřesněn při zahájení dle počtu a rozdělení účastníků):
Datum: 15. - 18. 10. 2013
Místo konání: Lezecká stěna Písek
Program: Úterý: 17:00 zahájení kurzu
Středa - pátek: lekce zaměřené na prohloubení stavěčských dovedností, znalostí pravidel, bezpečnosti práce a práce v týmu.
Pátek: 20:00 ukončení kurzu
Sobota: MČR mládeže (zpětná vazba pro vyhodnocení praktické části).

 

Závazné přihlášky obsahující jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontakt a seznam postavených závodů v uplynulých 4 letech (případně informaci, že zájemce zatím závody nestavěl) prosím zasílejte mailem na adresu tomas.binter@horosvaz.cz nejpozději do 6. 10. 2013, případné další informace rovněž na uvedeném mailu.
 
Tomáš Binter