Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Mediální komise ČHS se vám představuje

24. 06. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Mediální komise ČHS se Vám představuje

Mediální komise, o jejímž vzniku rozhodl výkonný výbor ČHS na svém květnovém jednání, je partnerem pro novináře i pro všechny ostatní, kdo se zajímají o horolezectví. ČHS chce poskytovat lezecké komunitě i laické veřejnosti vysoce odborné, aktuální informace o horolezectví a všech jeho disciplínách. Proto má komise ve svých řadách odborníky na jednotlivá odvětví horolezeckého sportu a zároveň spolupracuje s odbornými komisemi ČHS a s dalšími lidmi, kteří se horolezectví dlouhodobě věnují a jejich znalosti a názory jsou pro zájemce o tento sport přínosné.

Dlouhodobým cílem Mediální komise je zvýšit povědomí a znalosti zejména laické veřejnosti nejen o ČHS, ale i o horolezeckém sportu obecně. Tento cíl ovšem nemůže komise naplnit sama, a proto počítá s tím, že bude využívat profesionály z oblasti médií a marketingu, kteří ČHS v této oblasti pomohou. První krok tímto směrem byl učiněn tím, že ČHS vypsal výběrové řízení na subjekt, který bude realizovat projekt „Mediální a marketingové zastupování ČHS“. Vítěz výběrového řízení bude spolupracovat s Mediální komisí  nejen na mediální a marketingové prezentaci svazu, ale také na vytvoření mediální koncepce ČHS, která se stane součástí celkové koncepce ČHS, která bude na příští valné hromadě předložena členské základně k posouzení.

Petr Resch, předseda Mediální komise

 Složení Mediální komise
 Petr Resch -  předseda; petr.resch@horosvaz.cz; 739 304 193
 Jan Kreisinger
 Božena Valentová
| Komentáře(0)