Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Mediální a marketingové zastupování ČHS

12. 08. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Po diskusích, které trvaly více než rok, bylo rozhodnuto, že mediální prezentaci ČHS a s ní související marketingovou činnost nebude svaz realizovat vlastními silami, ale prostřednictvím externí agentury. Z tohoto důvodu bylo v polovině června vypsáno výběrové řízení na realizaci projektu "Mediální a marketingové zastupování ČHS". Do výběrového řízení, které bylo uzavřeno v pondělí 10.8., přišla pouze jedna nabídka, kterou společně podali Stanislav Holec, Jan Kreisinger a Josef OtčenášekVýběrová komise pod vedením Petra Resche nabídku posoudila a vzhledem k její kvalitě rozhodla, že bude akceptována. 

V nabídce je uvedeno, v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, že uchazeči založí právnickou osobu, tj. marketingovou agenturu specializovanou na oblast outdoorového sportu, jejímž hlavním posláním bude:

  • "zajišťovat mediální prezentaci ČHS s cílem zvýšit informovanost o ČHS a aktivitách, které ČHS zastřešuje, a zlepšit vnímání ČHS u laické veřejnosti i lezecké komunity;
  • provádět marketingovou činnost, která umožní získávat finanční prostředky na činnost ČHS, s cílem zvýšit servis poskytovaný členské základně."

Agentura bude mít výhradní právo na mediální a marketingové zastupování ČHS a celý projekt bude realizovat "na principu samofiancování, tzn. nepředpokládá žádnou finanční investici ani úhradu provozních nákladů ze strany ČHS". Pro svaz bude pracovat na základě Agenturní smlouvy, jejíž návrh bude připraven do konce srpna.

B. Valentová

 

| Komentáře(0)