Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Informace z valné hromady ČHS 2014

Informace z valné hromady ČHS 2014
24. 03. 2014 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 22. března se uskutečnila další Valná hromada Českého horolezeckého svazu, na které bylo přítomno nebo zastoupeno zhruba 24 % členů - 83 horolezeckých oddílů a 8 individuálních členů ČHS. Všem účastníkům patří poděkování.

 

 

Valné hromady se zúčastnil jako host Igor Koller, předseda SHS James, a v programu vystoupil také Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

 I. KollerJ. Kejval

 

Na programu valné hromady byly především volby. Jednalo se nejen o volby do disciplinární komise a do revizní komise, jejichž členům, zvoleným v roce 2011, skončilo tříleté funkční období, ale také o volbu nového výkonného výboru ČHS. Volba výkonného výboru  se konala o rok dříve, než bylo plánováno, neboť členové dosavadního výkonného výboru, zvolení v roce 2012, se v důsledku úmrtí předsedy ČHS Zdeňka Hrubého rozhodli ukončit své působení v početně oslabeném výkonném výboru a umožnit volbu výboru nového.

 

Novými členy disciplinární komisem se podle počtu získaných hlasů ve volbách stali Tomáš Frank, Roman Wimmer a Marek Holeček, na pozice náhradníků byli zvoleni a Vladislav Rezek a Miloslav Šramota.

Revizní komise byla zvolena ve složení Jiří Kalivoda, Jana Krtková a Michal Všetečka. Z důvodu nedostatku kandidátů nebyl zvolen náhradník komise.

 

Předsedou výkonného výboru ČHS byl zvolen Jan Bloudek, dosavadní 1. místopředseda, který po úmrtí Zdeňka Hrubého zastával také funkci předsedy; ve výkonném výboru působí již od roku 2009.

Novým 1. místopředsedou ČHS byl zvolen Pavel Žamberský a 2. místopředsedou, již pro třetí volební období, Petr Resch.

J. Bloudek P. Žamberský P. Resch

Členy výkonného výboru se stali tři členové dosavadního výkonného výboru - Karel Berndt, Andrzej Kurowski a Jan Zozulák, zcela novým členem je Šimon Budský. Pro všech sedm členů výkonného výboru hlasovala naprostá většina delegátů.

K. BerndtŠ. BudskýA. KurowskiJ. Zozulák

Informace o nových členech disciplinární a revizní komise a o nových členech výkonného výboru jsou k dispozici na jejich kandidátních lístcích v článku Kandidáti do voleb ČHS - průběžná aktualizace.

 

Významným bodem jednání valné hromady bylo předávání ocenění osobnostem ČHS. Čestné uznání České unie sportu bylo předáno Vladimíru Suchému a Václavu Širlovi, v obou případech nejen za horolezecké výkony a přínos pro rozvoj českého horolezectví, ale také k významným životním jubileím.

Ocenění v podobě titulu Čestný člen ČHS bylo na základě rozhodnutí valné hromady uděleno Aleně Čepelkové, Josefu Rakoncajovi a Vlastimilu Šmídovi.

V. SuchýV. ŠirlV. Šmída a P. Resch

 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČHS v roce 2013, které skončilo přebytkem ve výši zhruba 740 tisíc Kč, a rozpočet ČHS na rok 2014 ve výši 7,920 mi. Kč, s možností využít, v souladu se stanovenými pravidly, případné další finanční prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a od Českého olympijského výboru. S hospodařením ČHS i s návrhem rozpočtu seznámil účastníky valné hromady 1. místopředseda Jan Bloudek.

Schválena byla také zpráva revizní komise, kterou přednesl Jiří Kalivoda, pověřený v loňském roce vedením revizní komise.

 

Na programu jednání byla dále zpráva o činnosti ČHS a zpráva o plnění Koncepce ČHS, které přednesl opět 1. místopředseda Jan Bloudek. Součástí programu bylo již tradiční představení činnosti odborných komisí.

 

V závěrečné diskusi zaznělo poměrně značné množství příspěvků, které se týkaly např. metodických kurzů, směrnice o poskytování informací členům ČHS, připravovaného památníku horolezců v Tiských stěnách apod.

 

Posledním bodem programu bylo usnesení valné hromady, které bylo schváleno naprostou většinou hlasů.

 

Dokumenty z valné hromady ČHS 2014

 

Prezentace z valné hromady

 

Veškeré dokumenty z této i z předchozích valných hromad naleznete v rubrice Valné hromady.

 

Za fotografie děkujeme Petru Jandíkovi. Jeho videa z VH najdete na youtube.

 

B. Valentová, tajemnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz