Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty na podporu mládeže v roce 2012 - vyhodnocení

Granty na podporu mládeže v roce 2012 - vyhodnocení
28. 12. 2012 | Rubrika: O ČHS, Síť mládežnických klubů

V roce 2012, stejně jako v předchozích letech, vyhlásil ČHS granty mládeže, jejichž cílem bylo podpořit akce rozvíjející vztah mládeže k horolezectví.

 

Finanční prostředky, které bylo možno v letošním roce do této oblasti poskytnout, byly vyšší než v přechozích letech, neboť na financování grantů přispěl částkou 50 tisíc Kč HUDY sport a.s., hlavní partner ČHS.

Pravidla pro poskytnutí grantů mládeže byla obdobná jako v předchozích letech:

 • Granty bylo možno poskytnout na náborové akce (dny otevřených skal, seznamovací pobyty ve skalních oblastech apod.), na výcvikové akce (např. dpora rozjezdu a činnosti dlouhodobých nebo střednědobých projektů práce s mládeží v oddíle) nebo na výběrové výjezdy mládežnických členů ČHS do skalních, nebo horských oblastí.
 • O poskytnutí grantu mohly požádat oddíly ČHS pracující s mládeží, nebo jejich sdružení.
  Poskytnuté prostředky mohly činit max. 70 % z celkových nákladů akce, s tím, že na akci mohlo být přiděleno max. 10 tisíc Kč, a prostředky bylo možno čerpat pouze na náklady přímo související s pořádáním akce.
 • Vedoucí akce nebo hlavní instruktor musel být instruktorem ČHS, popř. trenérem výběrového mládežnického družstva, a akce musela být pořádána v souladu s platnou metodikou ČHS a v souladu se zásadami bezpečného provozování horolezecké činnosti.

 

 • O grant na podporu mládeže požádalo 12 oddílů. Vyhodnocení žádostí a přidělení finančních prostředků na jednotlivé akce provedla komise mládeže ČHS, která rozhodla, že peníze v částkách od cca 4 do cca 8 tisíc Kč budou přiděleny všem žadatelům. Celkově bylo rozhodnuto o přidělení 82.500 Kč, ale celkový objem přidělených finančních prostředků byl ve skutečnosti nižší, neboť jedna z plánovaných akcí se neuskutečnila, a na jednu z akcí bylo vyčerpáno méně, než bylo původně požadováno. Celkově bylo na granty mládeže poskytnuto zhruba 74.000 Kč.
   
  Oddíly využily peníze na uspořádání tábora nebo soustředění pro děti na skalách, na nákup horolezeckého materiálu, na uspořádání akcí zaměřených na podporu a propagaci lezení mládeže (den otevřených dveří na lezecké stěně, závody pro děti) nebo na podporu činnosti lezeckého kroužku (vstup na stěny).

 

HO Baník ČSA Karviná

Dětský den Čertovy skály Dětský den Čertovy skályDětský den Čertovy skály

 

HK Synthesia Pardubice

 • přiděleno a čerpáno 8.000 Kč
 • Týdenní horoškola ve Vrátu u Malé skály, účast 26 dětí. Na programu bylo nejen lezení, ale také hry v přírodě a návštěva muzea Českého ráje.

 

HO Lipník nad Bečvou

 • přiděleno a čerpáno 8.000 Kč
 • Týdenního soustředění mládeže ve Žďárských vrších, účast 14 dětí.

 

HO Vrchoviny

 • přiděleno a čerpáno 6.000 Kč
 • Dětský HIS maratón v lezecké oblasti HIS v Novém Městě nad Metují - závody v lezení na obtížnost i na rychlost, ve kterých soutěžilo 40 dětí, a také soutěže pro malé děti ve věku od 2 do 6 let, kterých se zúčasčtnilo cca 25 dětí.
 • http://www.hovrch.info/news.php?extend.514

Dětský HIS maraton, foto P. HackerDětský HIS maraton, foto M. MartínekDětský HIS maraton, foto P. Hacker

 

HK Lanškroun

 • přiděleno a čerpáno 7.000 Kč
 • Podpora dlouhodobé práce s mládeží ve věku 6 -18 let - úhrada vstupného na stěnu ve Svitavách, kde oddíl trénuje (členy oddílu jsou i členové mládežnického reprezentačního družstva).

 

HO Sokol Brno

Tábor Rabštejn Rocky MonkeysTábor Rabštejn Rocky MonkeysTábor Rabštejn Rocky Monkeys

 

HK Choceň

 • přiděleno a čerpáno 7.000 Kč
 • Náborová akce - oddílové závody - na doplnění členů dětského horolezeckého oddílu.

 

HO TJ Turist Hodonín

 • přiděleno 4.000 Kč, čerpáno 3.148 Kč
 • Den otevřených dveří na lezecké stěně.

 

LK Svitavy

 • přiděleno a čerpáno 7.000 Kč
 • nákup lan pro oddíl

 

VHS Brno

 • přiděleno a čerpáno 6.000 Kč
 • nákup horolezeckých přileb

VHS Brno - nové přilby v akci

 

Orel Jednota Břeclav - HK Pálavský věšák

 • přiděleno a čerpáno 7.000 Kč
 • nákup lan

Granty na podporu mládeže na rok 2013 budou vyhlášeny v průběhu ledna 2013, opět ve spolupráci s HUDY sportem.

 

B. Valentová, tajemnice