Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

ČHS hájí jednotu sportovního lezení

ČHS hájí jednotu sportovního lezení

ČHS hájí jednotu sportovního lezení

 

Komercionalizace by fatálně poškodila další rozvoj tohoto sportu.

Vedení Českého horolezeckého svazu deklaruje jednoznačnou vůli zabránit komercionalizaci soutěžního lezení v České republice, ve formě prospěšné pouze vybrané skupině lidí s ekonomickými aktivitami navázanými na tuto oblast. Tito lidé již před několika měsíci prezentovali snahu o úplné odtržení sportovního lezení mimo struktury ČHS, nyní se pokoušejí o vznik paralelní suborganizace uvnitř svazu, která by fungovala bez jakékoliv kontroly, využívala značku ČHS, zneužívala ke svým komerčním zájmům jeho infrastrukturu a byla jen předstupněm následného odtržení.

 

Soutěžní lezení je jedním z odvětví spadajících do aktivit Českého horolezeckého svazu. Ten zajišťuje rozvoj mládeže, školení instruktorů, trenérů a rozhodčích, sportovní reprezentaci, systém závodů mládeže a dospělých, metodiku a vzdělávání, podporu klubům i řadu dalších oblastí. Rozdrobení organizace soutěžního lezení včetně nezávodních aktivit na umělých stěnách do pochybné a netransparentní paralelní struktury považuje ĆHS za špatný a nesystémový krok.

 

V roce 2020 se má navíc tento sport představit na olympijských hrách v Tokiu. Současná iniciativa může znamenat poškození vynikajících mezinárodních vztahů i pozice českého soutěžního lezení v národních a mezinárodních zastřešujících organizacích a v konečném  důsledku ohrožení účasti České republiky na olympiádě.

Takový krok by měl nemalý dopad na fungování ČHS a všech jeho složek. Sníží se dotace, které ČHS jako jeden silný subjekt v současnosti dokáže získat. Rozpadne se dlouhodobě budovaná struktura trenérů, stavěčů, klubů, rozhodčích, organizátorů a pořadatelů. Dojde ke ztrátě kontinuity a synergie s dalšími lezeckými aktivitami. Nový projekt, s jediným komerčním kritériem úspěchu, nebude mít zájem o nelukrativní činnosti, které jsou ale pro rozvoj sportu nezbytné. Oslabí se pozice lezení směrem k zastřešujícím organizacím.

 

Vedení ČHS s takovým postupem nemůže souhlasit. Je připraveno hájit vše, co se zde podařilo za poslední léta úspěšně vybudovat. Jsme přesvědčeni, že rozdrobení organizace sportovního lezení jen kvůli jeho komercionalizaci a prospěchu pro vybranou skupinu lidí poškodí dosavadní koncepční práci svazu i pozici horolezectví na veřejnosti, sníží další tvůrčí potenciál ČHS a mezinárodní kredit ČR, zmate veřejnost, partnery i sponzory.

 

Vedení ČHS nikomu nebrání pořádat vlastní soutěže a projekty, které šíří osvětu lezení a fungují zcela bez účasti svazu. I nadále ale bude jednat v zájmu těch, kterým záleží na úspěšném rozvoji veškerých horolezeckých aktivit v ČR včetně sportovního lezení a systémové podpoře tohoto sportu.

 

Více informací najdete v tomto dokumentu 

 

Jan Bloudek, předseda ČHS