Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Anketa ČHS

28. 08. 2009 | Rubrika: O ČHS | Komentáře (0)

Výkonnému výboru bylo usnesením poslední valné hromady (březen 2009) uloženo vyzvat členskou základnu k diskusi nad koncepcí ČHS, kterou připravil předchozí výkonný výbor, a předložit přepracovanou, tj. novou koncepci další valné hromadě k posouzení.

Zveřejnění existující koncepce na webu ČHS (30.4. 2009) však žádnou diskusi nepodnítilo, nicméně členové výkonného výboru se shodli v názoru, že příprava nové koncepce musí být podložena znalostí názorů horolezců, tedy těch, pro které ČHS pracuje. Výsledkem tohoto postoje výkonného výboru je ANKETA, jejímž cílem je zjistit, jak horolezecký svaz a jeho činnost hodnotíte, co od něj očekáváte apod.

Anketní lístky jsou nyní k dispozici na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích. Pokud se však na festival nechystáte, můžete si anketní lístek "stáhnout" zde: Anketa ČHS 2009 (dokument MS Word)Anketa ČHS 2009, vyplnit jej doma a vyplněný zaslat zpět na adresu info@horosvaz.cz (s označením "anketa"), popř. vložit do obálky a zaslat běžnou poštou na sekretariát ČHS (Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6-Strahov). Vyplněné anketní lístky zašlete na uvedené adresy nejpozději do 30.9. 2009.

Doplňující informace: Do ankety se nyní můžete zapojit i prostřednictvím webu Skalní oblasti, kde můžete anketní lístek vyplnit on-line.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste se do ankety, která je anonymní a jejíž výsledky budou statisticky zpracovány, zapojili, a přispěli tak k přípravě koncepce ČHS.

Předem díky za spoluprácï

Božena Valentová, tajemnice ČHS

 

 

| Komentáře(0)