Facebook

Český horolezecký svaz

Aktuální opatření COVID-19

Aktuální opatření COVID-19
26. 11. 2021
Aktualizace od 25.11.20212 - nouzový stav

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 25.11. do 25.12.2021 včetně je mimořádné opatření MZV z 20.11.2021 nahrazeno Usnesením Vlády ČR č. 1006 z 25.11.2021, kterým vláda přijala krizová opatření. 

Krizová opatření se týkají mj.:

- provozu a používání sportovišť,

- konání sportovních závodů, 

- konání sportovních a jiných spolkových akcí - včetně přípravy amatérských sportovců a závodů organizovaných sportovními svazy.  

 

Oproti předchozímu opatření MZV jsou zpřísněny podmínky pro prokazování tzv. bezinfekčnosti: Prokazování se PCR testem je možné jen u těch dospělých osob, které nemohou být očkovány kvůli kontraindikaci, nebo nemají dokončené očkování. 

 

Stručný přehled opatření je na webu NSA

 

Právní výklad ČUS

 


V reakci na horšící se epidemickou situaci byla vydána nová mimořádná opatření, která platí od 22. 11. 2021, která se týkají i sportovišť, amatérských a profesionálních sportovců, pořádání závodů, soustředění apod. 

 

Aktuální informace jsou zde: COVID od 22.11.2021 - NSA 

 


 

B. Valentová, ČHS