Facebook

Český horolezecký svaz

Zahradní stěna - Bradlo - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

0 hodnocení

Nadmořská výška 589,50m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Spárou z údolí na temeno.
  • Josef Koudelka,11.12.2011
  • Středem pilířku koutem (BH) a přes břicho na vrchol. Skalka se nachází vpravo dole pod plotnou Siesta.
  • Tomáš Kolesa,1.7.2012
  • Koutem na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Koudelková, T.Kolesa,1.7.2012
  • Vlevo od cesty "Mračno plotnou" přes malý výšvih do koutové spáry. Dále vhloubením v plotně přímo na temeno plotny a již lehce vlevo k vrcholu.
  • Tomáš Kolesa,7.6.2014
  • Plotnami přímo na temeno.
  • Petr Prachtel, I.Vojtíšková, Z. Prachtelová,19.8.1989
  • Vpravo do cesty Létající čepice za hranou stěnou šikmo vpravo a v koutě výše koutovou spárou na temeno.
  • Tomáš Kolesa, J.Kuneš, M.Zavadil,29.6.2013
 • Fiesta, VIb
  • Ve spádnici 2. kruhu Siesty asi 1,5 m koutem a vlevo do plotny. Přímo ke 2. kruhu Siesty, od něj přímo na tupou hranu a po ní na temeno.
  • Jiří Hušek , J. Hušek,27.3.2005
  • Vlavo za hranou. Plotnou pod převisem hranyvlevo přes malou poličku do plotny a tou do vodorovné spáry. Stěnou podél hrany vlevo k vrcholu stěny.
  • Tomáš Kolesa,20.4.2014
  • Sokolíkem v plotně na travnatou lávku a plotnou (dřík) na temeno.
  • Tomáš Kolesa, M.Kolesa,3.10.1987
  • Vpravo od Pálení žáhy Krátce hranou a plotnou vpravo do zářezu, středem plotny přes BH na temeno.
  • Josef Koudelka, F.Charvát,20.11.2011
  • Ukloněnými plotnami na polici, přes malý převis a levou spárkou v plotně nad sráz.
  • Petr Prachtel,18.6.1984
  • Koutkem na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Kadlec,2.12.2011
  • Pravou hranou přes BH pod převis, vlevo sokolíkem (BH) a krátce plotnou na temeno.
  • Josef Koudelka, F.Charvát, J.Kadlec,3.12.2011
  • Vlevo od cesty Vráska koutkem a vhloubením. Přímo a výše výšvihem vpravo na temeno plotny. Dále vlevo plotnou k vrcholu
  • Tomáš Kolesa,20.4.2014
  • Spárou na balkón.
  • Josef Koudelka, T.Kolesa,1.7.2012
  • Masiv se nachází vlevo od cesty "Perořízek". V levé stěně přímo do sokolíku a jím na konec. Výšvihem (borhák) do police. Z ní na hranu plotny a vlevo na vrchol stěny.
  • Tomáš Kolesa, M. Zatloukal,7.6.2014
  • Plotnou v pravé části na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Koudelková, Michał Kajca,13.11.2011
  • Ostrou hranou přes BH na temeno.
  • Josef Koudelka, F.Charvát,19.11.2011
  • Zleva koutkem a plotnou na levou hranu Bradla. Ostrou hranou na balkon (stanoviště). Zprava na další hranu a po ní na temeno (nejištěno).
  • Jan Mertlík, J.Hušek,9.3.1986
  • Pomocí hrotu přes převis (BH) a spárou na polici. Plotnou na temeno. Drolivé
  • Josef Koudelka, J.Kadlec,2.12.2011
  • Podél hrany (BH) do police a oblou hranou na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Koudelková,11.12.2011
  • Vlevo od cesty "Nové ideály" koutkem do výrazné trhliny v hraně. Trhlinou přímo přes převis na vrchol.
  • Tomáš Kolesa, M. Zatloukal,7.6.2014
 • Siesta, VI
  • Z balvanu stěnou k 1. K, plotnou vzhůru a šikmo vpravo ke 2. K. Vzhůru a doprava přes 3. K na vrchol.
  • Tomáš Kolesa, M.Kolesa,1.11.1987
  • Zpočátku mírně převislou, později ubíhající spárou na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Kadlec, F.Charvát,3.12.2011
  • Levou hranou do spárek (BH) a plotnou na temeno.
  • Josef Koudelka, D.Kofr,11.12.2011
  • Koutkem do vodorovné spáry (jištění) a vní traverz vlevo. Zdvihem do police. V ní vpravo (stopery) a zdvihem do dalůší police. Stěnkou vlevo od hrany na temeno.
  • Josef Koudelka, M. Koudelková
  • Vlevo od cesty Jeviště plotnou podél trhliny na polici, plotnou na vrchol.
  • T.Maštálko, O.Maštálko,20.10.2013
  • Plotnou vpravo od koutu vzhůru na polici, z ní trhlinou v hraně přes BH do plotny (BH) a na polici.Vlevo plotnou na polici pod plotnou („Zelené pláně) a tou přímo středem na vrchol.
  • Tomáš Kolesa,9.10.2004
  • Středem plotny přes borhák na temeno
  • Josef Koudelka, J. Kadlec,2.12.2011
  • Stěnou nad převisem vlevo ke hraně a po ní na temeno.
  • Josef Koudelka, J.Kadlec,2.12.2011
  • Popis chybí
  • Josef Koudelka, T.Kolesa,1.7.2012
  • Při pravé hraně pilířku přes převis trhlinkou a pomocí hrany (BH) na vrchol.
  • Tomáš Kolesa,1.7.2012
  • Vlevo za hranou cesty Siesta šikmou trhlinou na plotnu a jí k vrcholu.
  • Tomáš Kolesa,20.4.2014
  • Nástup jako „Zelené pláně“ plotnou přímo pod převis. V převislé hraně jemnou koutovou trhlinou sokolíkem (BH) do plotny (BH). Plotnou přímo do ostré police. Dále přímo stěnou a další plotnou přímo na vrchol.
  • Tomáš Kolesa,9.10.2004
  • Výrazným koutkem a dále trhlinou na zarostlou polici. Odtud plotnou vpravo od zarostlé spáry do sokolíků a na temeno.
  • J.Janoušek, T.Melichar,7.8.1986
  • Stěnou přes BH na balkón a při hraně na temeno.
  • Josef Koudelka, F.Charvát,3.12.2011
  • Plotnou pod převisem traverz doprava na balkon. Otevřeným koutem a zelenou plotnou vlevo od hrany na temeno.
  • Jan Mertlík, J.Hušek,29.1.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, , OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Tomáš Kolesa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz