Facebook

Český horolezecký svaz

Čarostřelec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

2 hodnocení

Nadmořská výška 732,72m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Nástup ve středu náhorní stěny spárkou, dále traverz doleva k trhlině, tou do komína a jím na vrchol.
  • F.Haupt, Kamillo Nowotny,7.9.1919
  • Stěnou vlevo od J hrany do sokolíka a na polici. Dále přímo k počátku komína.
  • František Šída,19.8.1986
  • Vpravo od NC stěnou do zářezu a po krystalech přes K na polici. Mírně vpravo po plotně na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,27.7.1986
  • V Z stěně po lištách a sokolíkem ke K. Traverz vlevo a žlábkem, z něj vpravo na polici. Po krystalech doleva do skalního hrnce a přímo hranou do komína NC. Jím na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,22.7.1986
  • Od Z nejnižší plotnou šikmo doleva a z výklenku přes hladký převis na terasu a traverz vpravo na polici.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,22.7.1986
  • Širokou zalomenou spárou do cesty Přes kazatelnu.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,22.7.1986
  • Z police v údolní stěně trhlinou pod střechu. Dále ručkováním vpravo (K) na balkon. Převislou trhlinou na velkou polici ke 2. K. Traverz asi 3 m vlevo a přes vytlačující břicho na hrot. Odtud šikmo doleva na vrchol. (první volné přelezení Tomáš Melichar, M. Machovič, 15. 10. 196…
  • Wolfgang Ginzel, A.Mai,29.7.1966
  • Od 2. kruhu 1 m vlevo přes hrot na vrchol.
  • Tomáš Melichar, P.Melichar,15.10.1966
  • Vpravo od Východní hrany stěnou k zářezu, vpravo po krystalech (K) a pomocí lišty vpravo na polici (hodiny). Vpravo a jako Údolní cesta na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,21.7.1987
  • Zprava zářezem a traverz vlevo ke K.
  • Petr Prachtel,21.7.1986
  • Spárou ve V hraně (K) na polici a při pravé hraně (skoba) na vrchol.
  • Fritz Lugert, H. Seibt,1923

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, , OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Tomáš Kolesa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz