Facebook

Český horolezecký svaz

Ořešník - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

2 hodnocení

Nadmořská výška 701, 98m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Krátkým koutem vlevo od schodiště do sedla mezi vrcholy.
  • Autoři neznámí
  • Cesta vede JV stěnou J vrcholu. Od V přerušovanou římsou doleva ke K. Odtud šikmo doleva přes převis na hrot. Doprava a na vrchol.
  • J. Janoušek, P. Brodský,9.9.1987
 • 3)Fiasko, VIIb
  • Vlevo od turistické cesty spárkami přes převis (skoba) na JV vrchol.
  • Tomáš Kolesa,13.5.1989
  • Z východní náhorní strany vlevo za hranou od cesty Fiasko z kouta šikmou spárou vpravo na hranu a přímo na polici. Přes stupně na vrchol.
  • Autoři neznámí,80.léta
  • Z východní náhorní strany vpravo od cesty Velké schody ruční spárou na polici a přes stupně na vrchol.
  • Kolesa Tomáš -Zatloukal Miloslav,2018
  • Z východní náhorní strany vpravo od cesty Velké schody lehce na polici. Výrazným převislým zářezem vpravo na konec /hrot/ a přímo převislým výšvihem na polici. Vlevo přes stupně na vrchol.
  • Kolesa Tomáš,5.7.2019
  • Přes stupně na V vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 8)Vabank, VIIb
  • Převislým sokolíkem (hrot) na ukloněnou plotnu, šikmo doleva ke stromu (stanoviště), odtud doprava do kouta (K) a přímo spárou přes převis.
  • Tomáš Melichar a J. Janoušek, T. Melichar,1986
 • 9)Tragikomedie, VIIc
  • Z úpatí J stěny traverz do dvojspáry a tou k 1. K, odtud 1 m doprava pod převis a spárou přímo přes něj ke 2. K. Odtud spárou na plotnu a dále jako Vabank.
  • J. Janoušek a P. Brodský,1.9.1987
  • Stěnou podél parabolického odštěpu na polici (K). Přes schod do šikmého kouta, jím vpravo přes převis na rampu. Šikmo vlevo nad plotny a libovolně na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,24.4.1986
  • Stěnou zprava na plotnu do vhloubení. Převislou koutovou spárou (smyčky) přes vklíněný balvan nad velký převis a hřebenem přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,22.4.1986
  • Nástup v pravé části plotny a vzhůru k 1. K. Přímo přes 2. K na plošinu a šikmo k šikmé spáře, zleva přes břicho, po krystalech pod Velký převis a jím na vrchol, nebo traverz doprava ke K Horské cesty a tou na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, K. Turpiš,25.9.1986
  • Středem údolní plotny přes 2 nýty pod Velký převis a jím do vrcholových ploten.
  • Stanislav Šilhán,25.9.1986
  • Levou částí plotny k 1. K. Přímo do spáry (2. K). Vzhůru pod Velký převis, jím do vrcholových ploten a lehce na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, K. Turpiš,25.9.1986
 • 15)Hrana plotny, III
  • Spárkou vlevo od plotny, výše vpravo na hranu, jí pod kout, traverz doleva a libovolně na vrchol.
  • Stanislav Šilhán,25.9.1986
  • V údolní stěně po plotně nebo komínem na palouk. Vzhůru a šikmým komínem zužujícím se ve spáru vpravo na polici (stanoviště). Vzhůru do zarostlých ploten a jimi na lezecký vrchol Ořešníku.
  • Jiří Hušek ml. a Jiří Hušek,14.7.2013
  • Spárami k sokolíku na hraně a jím pod vrchol vyhlídky.
  • Josef Koudelka, M. Koudelková

Obrázková galerie

Pohanská pouť a MilošovkamapkaChvála pomalosti
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, OOP 2021 skály mimo polygony, OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Tomáš Kolesa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz