Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Horní lysá skála

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

0 hodnocení

Skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. horni-lysa-skala


Nadmořská výška 610, 60m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny.

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z pravé části turistického průchodu plotnovou rampou do žlabu, z něj překrok doprava a dalším žlabem přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, I. Vojtíšková,20.7.1988
  • Nástup na SV rohu (začátek průchodu). V S stěně mělkým vhloubením v plotně šikmo vpravo vzhůru, pod převisem vlevo a doprava na balkon. Středem lišejníkové stěny přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová, I. Vojtíšková,29.6.1989
  • Středem S stěny (nad pěšinou vedoucí do průchodu) vzhůru a sokolíkem ke K. Stěnou na balkon a vpravo po stupních na zarostlý SV vrchol.
  • Jiří Jíra a František Šída,20.9.1991
 • Cesta r.e.p, **, VIb
  • Od nejnižšího bodu plotnové výspy (od J) přes plotny (dřík) a žlábkem na velkou plošinu. Libovolně na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,21.7.1991
  • Od velkého buku podél žlábku k 1. bříze, nad ní šikmo vpravo ke 2. bříze, plotnovým stupněm a přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel,11.7.1988
 • Euro 88, VII
  • V Z stěně rozporem o předskalí do mělké spáry, tou ke K. Traverz vpravo na plošinu (hodiny), hladkým žlabem na polici, šikmým žlábkem vlevo k bříze, přímo na hřbet a vlevo (žlábkem) přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,21.6.1988
  • Od břízy vpravo komínem a jako Euro 88 na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,21.6.1988
  • Od K Euro 88 sokolíkově přímo vzhůru do další spáry, z ní plotnou a vlevo převislým koutem na plošinu. Traverz vpravo, překrok přes žlab a jako Euro 88 k bříze. Vlevo po plotně na podvrcholovou polici a lámavým převisem přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,5.7.1988
 • Hyperkout, VIIIc
  • V pravé části Z stěny v mělkém koutě sokolíkem za spodní chyty (dřík) ke K, stále sokolíkově ke druhému K, vlevo přes lištu na stanoviště pod žlábkem cesty Euro 88. Vpravo stěnkou za roh, vlevo na pilířek a k jeřábu. Libovolně na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,11.7.1992
  • Po JZ rohu na šikmou polici, po ní dlouhý traverz vlevo ke K.
  • Petr Prachtel,21.7.1990
  • Přes hladký schod do stupňovitého žlabu, vlevo na plotny s volnými balvany a přes plotnový stupeň přímo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • V J stěně z trávy podél zářezu na polici s kapradím a vpravo za roh do Jižního žlabu.
  • František Šída
 • JZ hrana, VIIb
  • JZ hranou po krystalech na polici s kapradím. Klikatou spárou k 1. K, vpravo přes pecku na plošinu. Odtlačujícím traverzem vlevo a stěnou (2. K) na polici. Zleva přes výšvih a přes další schod na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,27.8.1992
  • Stěnou přes dvě šikmé spáry k BH, zleva a přímo na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Kadlec,12.11.2011
  • Od SV hlinitým žlábkem kolem suchého smrku a vpravo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Východní plotnovou výspou na velkou plošinu.
  • Petr Prachtel,21.7.1991
  • Od S konce průchodu plotnou a převislým koutem přes stříšku na polici. Mělkým žlabem (K), výše korytem se stromkem, stěnou přes hodiny a plotnou na vrchol.
  • Petr Prachtel, I. Vojtíšková,5.7.1989
  • Z průchodu komínem, překrok jako Sváteční cesta na plotnu, vlevo sokolíkovým koutem na stanoviště. Vpravo a převislým komínkem na polici k bříze. Vpravo komínem Sváteční cesty na vrchol.
  • Petr Prachtel, I. Vojtíšková,8.7.1998
  • Z turistického průchodu stěnou na pilířek, překrok do klikatých spár a těmi přes dřík přímo na vrchol.
  • Zorka Prachtelová, P. Prachtel,11.7.1992
  • Vlevo od Z průchodu ukloněnou stěnou na levé předskalí, překrok nad průchodem, plotnou vpravo do žlábku, nad ním vpravo na polici. Vlevo šikmým žlábkem na polici a hlubokým komínem přímo na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,27.6.1988
  • Z průchodu levou částí stěny k žlábku a jím k buku, libovolně na vrchol.
  • Čestmír Novotný, R. Černý, D. Kofr,6.11.2011
  • Ze sokolíku do hladké police a širokou spárou
  • M. Drbohlav,16.11.2013
  • Od S hlinitými žlábky, výše plotnou vpravo a ukloněným zářezem na S předskalí a na vrchol.
  • Petr Prachtel,8.7.1988
  • Nad nástupem Dvoubřízkové po hřbetě a plotnami na polici. Libovolně na vrchol.
  • Zorka Prachtelová,27.7.1990
  • V levé části plošiny dvojitým žlabem na vřesovou plošinu a vpravo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z plošiny vlevo ukloněnými plotnami kolem břízky a dále vpravo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z V náhorní plošiny vpravo stěnou a komínkem, Normální cestou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z V náhorní plošiny podél trhliny, přes stupně a komínem přímo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Ze Z průchodu komínem, přes plotnu a komínem do sedla pod vrcholem. Normální cestou na vrchol.
  • Petr Prachtel,6.7.1988
 • Zouvák, VIIIc
  • Z balkonu širokou stropní spárou na vrchol. Velké friendy.
  • Martin Kulajta (jištěn),20.4.2013

Obrázková galerie

horni-lysa-skaladolni Lysa skala od cestyDolni Lysa skala od cesty
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, OOP 2021 skály mimo polygony, OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Jiří Hušek | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz