Facebook

Český horolezecký svaz

Borová věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské horyNPR Jizerskohorské bučiny

0 hodnocení

Nadmořská výška 607,24m, skála je v NPR Jizerskohorské bučiny. Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Borová věž-1973-1985.pdf

Borová věž-1985-1998.pdf

 • Omega, VIIc
  • Stěnou přes pecku (dřík) do žlábku a jím na vrchol.
  • Petr Prachtel,19.5.1999
  • Stěnou po krystalech a přes vodorovnou spáru k nýtu a při hraně na vrchol.
  • Tomáš Kolesa, P.Tyrala,6.7.2001
  • Hranou pilíře přes dva BH na vrchol.
  • Tomáš Kolesa, P.Tyrala,6.7.2001
  • Z průchodu mezi věží a J předskalím středním komínem na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Rozporem mezi okrajem a věží mezi NC a Jihozápadním komínem doprava na vrchol.
  • Jaroslav Šimek,5.11.1977
  • Komínem vlevo od NC.
  • Autoři neznámí
  • Krátkou spárou ve středu Z stěny.
  • E. Martinec,11.5.1966
  • Od severu sokolíkem na SZ pilířek, z něj po hraně na blok a přeskokem na hlavní vrchol. (Původně škrtnuto, zapsaná klasifikace V(VIIb) )
  • Petr Prachtel,16.9.1986
  • Vpravo od Šikmé spáry trhlinami do římsy a vlevo spárou ústící na konci Šikmé spáry.
  • František Šída,3.8.1986
 • 7)Diagonála, VIb
  • O nástupu Severní pravé stoupavý traverz vlevo zářezem až do horní části Severního zářezu a jím na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,26.10.1986
  • Spárou v pravé části S stěny.
  • Miroslav Machovič,květen 1966
  • Komínem ve středu S stěny.
  • René Bulíř,květen 1966
  • Nástup vlevo od Středního komína hladkou stěnkou doleva vzhůru. Dále traverz doprava do převislé trhliny (K) a tou na vrchol.
  • Miroslav Machovič, R.Bulíř,11.5.1966
  • Zprava vzestupným zářezem přímo do převislé trhliny Severního zářezu.
  • Petr Prachtel,16.8.1986
  • Nástup jako Severní zářez a šikmým komínem vlevo na vrchol.
  • Josef David,29.10.1975
  • Pravým komínem v S koutu na vrchol.
  • René Bulíř,květen 1976
  • Levým komínem v S koutu na vrchol.
  • René Bulíř,1976
  • Z nástupu Levého kout. komína v zářezu doleva přes hranu ke K Dlouhého permona, jím na polici a stěnou šikmo doleva přímo na vrchol.
  • Zorka Prachtelová, P. Prachtel,22.9.1986
  • Pravým zářezem V stěny ke K. Odtud po jemné římse 2 m doleva a mělkým žlábkem (klíčový chyt) na vrchol.
  • Miroslav Šolek, K.Trost,20.4.1975
  • Od K mělkým žlábkem po krystalech přímo vzhůru na polici a zprava na vrchol.
  • Jiří Hušek, J.Chaloupek,26.8.1979
 • 18)Sfinga, VIII
  • Vlevo od Permona plotnou k 1. K a vlevo nahoru ke 2. K. Přímo a vpravo na polici a na vrchol.
  • Tomáš Kolesa,28.10.1989
  • Středem V stěny k hodinám (smyčka) a dále ke K. Na římsu a vpravo nebo vlevo na vrchol.
  • Karel Trost, M.Šolek,7.6.1975
  • Vlevo ve V stěně po krystalech na polici (hodiny), při hraně pod střechu a T vpravo do Dvouhodinkové.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,10.9.1986
 • 21)Tma tmoucí, VII
  • Plotnou jako Podkrovní varianta a přímo přes strop (kruh) na polici a žlábkem na vrchol.
  • Václav Šatava, S. Šilhán,21.10.2004
  • Vlevo od Dvouhodinkové plotnou a koutem pod převis (K) a zprava převisem do mělké spáry a tou na vrchol.
  • František Šída a Jiří Jíra,12.9.1986
  • Nástup jako V stěna a komínem na vrchol.
  • Miroslav Machovič,květen 1966
  • Nástup v pravé části J stěny trhlinou vlevo na římsu, traverz vpravo a středem hladké V stěnky na Z vrchol.
  • Miroslav Machovič, T.Melichar,1966
  • Vpravo od J komína mělkým žlábkem obtížně vzhůru a vlevo na vrchol.
  • Petr Němec, H.Michel,1978
  • Komínem vpravo od NC.
  • Miroslav Machovič
 • 27)Přeskok, Přeskok 2
  • Z hlavního na V vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Pod Přeskokem po krystalech na hlavní vrchol.
  • Petr Prachtel, I.Vojtíšková,8.9.1986

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokumenty Ochrany přírody: NPR Jizerskohorské bučiny OOP 2021 2025, OOP 2021 mapy, , OOP 2021 ledy, orgán OP CHKO Jizerské hory

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Jiří Hušek | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz