Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Sokolí stěna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Drátenická skála

1 hodnocení

50m široká a průměrně 35m vysoká západní stěna Sokolí věže. Spodek střední části tvoří strmý skalnatý svah o výšce od 5 do 8m, který přechází ve vlastní stěnu, vysokou 10 až 25m. Spodní partie stěny jsou přeťaty šikmo doprava běžící trhlinou. Hlavním vrcholem stěny a celého masívu je blok Sokol, vpravo od něj je nižší blok Otoman. Mezi nimi je plošina Stůl a štrbina Proluka s malým skalním oknem.

  • Hlinitou roklinou, skalnatým žlabem a kolmým žlábkem, nebo zleva přes stupeň pod strmý kout. Tímto do štrbiny a po exponovaném hřebeni na vrchol. Obvyklá sestupová cesta.
  • Autoři neznámí,1940
  • Od hlavní stěny směrem ke Kamarádovi po pravé straně, 5krokový bouldr, nejtěžší výlez přes převis (výrazný nos u cesty od Borůvkáře k Tunelu).
  • Autoři neznámí
  • Nástup při úpatí skalnatého žlabu. Stěnkou na hlinitou plošinku, krok doprava a dlouhým zářezem pod převislou stěnku. Doprava mělkým žlábkem (nebo tíže zleva přes převisek) na skloněné plotýnky (vpravo smyčka) a svislou stěnkou na levý okraj plošinky.
  • Vladimír Krejčí ml., V.Kalovský,19.7.1962
  • Po oblém pilíři, žlábkem a zářezem pod spodní černý převis, přes něj (pomocí stupu), po plotně a stěnkou s římsami jako Štkvrmst na hřeben.
  • Z. Kocholatý, J. Winter,11.5.1963
  • Svislou stěnkou a hladkým koutem n.t. asi 6m vzhůru, t. překrok doleva na hladký blok a šikmo doleva pod menší převisek. Přes něj přímo vzhůru do stěny a tou na levý okraj rampy. Z ní n.t. šikmo doleva převislou stěnou na levý okraj plošiny Pláž. Varianta: Smetákův strop 5+ Sp…
  • V.Těšitel, Kappel,15.10.1961
  • Téměř celou stěnou šikmo odleva doprava běží markantní trhlina - zlom. Výstup podél ní začíná na spodních plotýnkách Prvňáka, traverzuje všechny cesty a směřuje k římse Galérky pod rampou. Odtud jako Galérka na plošinu Pláž.
  • Novoměstští horolezci,1960
  • Převislým, opačně vrstveným žebrem n.t., přes oblý převis na šikmou lávku (tudy vede Lumpárna), z ní mírně převislou stěnkou v.t. přímo vzhůru a přes převisky na rampu. Dále komínem jako Lumpárna. Varianta: 5+ Z rampy za spodní chyty přes převis šikmo doleva vzhůru.
  • P.Bořil, J. Putna,6.7.1969
  • Nástup jako Pavel. Stěnkou těsně od hrany na vytlačující římsu pod převisy, exp. traverz doprava, dlouhý překrok na žebírko a svislou stěnkou na okraj rampy. Po ní asi 4m doprava, překrok na vyvýšenou římsičku v hraně, za ní na plotýnce obrátka doleva, po římsičkách v absolutní …
  • A.Zavadil,1953
  • Po pilířku Starosty pod převisy, přes tři převislé bloky na plošinku ve Starostovi. N.t. přímo vzhůru na vytlačující římsu a z ní (pomocí stupu) doprava do převislé stěny vrcholového bloku a tou n.t. na vrchol.
  • A. Špinar, R. Fürst, Škrdlant,1.5.1963
  • Popis chybí
  • J.Krejčí,1958
  • Cestou Černý převis pod černou převislou plotnu a jí (bórhák, výše friend) do vrcholových ploten a na vrchol.
  • P.Hartmann, M.Němec,28.5.2000
  • Stěnou vpravo od hrany nad úroveň stropu vlevo, překrok doleva na římsu, po strmých plotýnkách t. do mělkého vhloubení a dále na lávku. Z ní šikmo doprava do stěny a vzhůru pod převisek na rampu. Z ní přes vysoký stupeň pod komín, jeho pravou čelistí a nakonec vnitřkem na plošin…
  • V. Vorlíček, A.Zavadil,4.11.1956
  • Středem oblého pilíře a žlábkem do zářezu, z něho doprava stěnkou na žebro, po jeho ostří a svislou stěnkou pod převisek, dlouhý krok v expozici doleva na římsu a po plotýnkách s lištami na střed vrcholového hřebene.
  • J.Krejčí, Šmída, M. Švorčíková,31.8.1958
  • Po skloněné plotně, svislou stěnkou a oblou hranou vlevo do pilíře na hladkou šikmou plošinu pod převisem, přes něj v.t. po špičatých blocích na římsu a doleva přes převislý stupeň (t.) k úpatí travnatého žlabu. Doleva přes dva vysoké kolmé stupně pod strmou stěnku a jejím střed…
  • A.Zavadil, A. Jajtner,1953
  • Nástup nad předskalím pod žebrem Petra. Hladkou svislou hranou do stěnky vpravo od žebra, koutem pod převis a přes něj doleva na žebro. Vpravo od převislého ostří krok do travnatého žlabu, vzhůru na římsu, hladkou stěnkou těsně vpravo od ostří pod převisek, 1m v hladké stěně dop…
  • R. Heřmanský, J. Hrbotický,8.7.1956
 • PETR, 3+
  • Z malé plošinky při úpatí "Schodů" středem strmých ploten a přes vysoký hladký stupeň pod strop, koutem zleva nad něj, krok doprava pod převis, přímo přes něj (nikoliv stěnkou vlevo), po hraně pod převislé ostří, pod ním exp. překrok doleva, zpět na hranu a po ní na temeno vrcho…
  • A.Zavadil,1952
  • Po skloněných plotýnkách a nepříznivě vrstvených stupních pod převislou stěnku, přes ni přímo (t.) a doleva přes převisek na hlinitou lávku. Z ní šikmo doprava po plotýnkách na levý okraj vrcholového hřebenu.
  • J.Krejčí, A.Zavadil,28.6.1959
  • M. Drahný7.1967. Přes svislou stěnku a oblý hřbet pod vlastní stěnu, touto po skloněných římsách (vpravo smyčka) na hlinitou plošinku, po plotýnkách pod převislou hranu a převislou stěnkou těsně vlevo od ní na plošinku. Poznámka autora cesty: název Ptihuha je plurál a nemá …
  • M. Drahný,7.1967
  • Z malé plošinky strmým žlábkem na spodek kouta, členitou hranou doprava a pod plošinkou traverz doleva ke kulatému bločku. Mělkým vhloubením (tíže stěnkami vlevo) vzhůru do kouta pod skalním okénkem a po ostré hraně šikmo doprava do štrbiny Proluka.
  • A.Zavadil,1951
 • ŠERIF, 4+
  • Přes dva převislé bloky a po šikmém pilíři pod hladký mělký zářez. Zářezem n.t. pod svislou stěnku a tou na vodorovnou římsu. Po ní krok doprava a přímo vzhůru téměř svislou plotnou se sporými chyty pod převislý blok a přes něj poněkud zleva na římsu pod plošinu Stůl. Velmi hezk…
  • V. Hron, O. Palínková,27.10.1957
  • Po zubech stěnkou vlevo od Brňáčka na hřeben.
  • M. Neuwirth, J.Tomeš,19.10.1969
 • SOKOL, 3+
  • Z kouta doprava přes převisek do dlouhého zářezu se šikmými římsami a jím až pod dva výklenky (v horním bývalo sokolí hnízdo). K okraji hnízda, odtud po lištách exp. traverz šikmo doprava do koutku a jím na římsu pod plošinou Stůl. Horní varianta: Z plošinky pod hnízdem stěnk…
  • A.Zavadil, F. Blažek,7.7.1957
  • Jako Sokol do hnízda, odtud přímo vzhůru (po nýtech) úzkou převislou spárou a vzporem na skloněnou plošinku těsně pod vrcholovým blokem.
  • Rudolf Antoníček, J.Kuchovská,10.7.1960
  • Po pilířku a přes převisek na spodek svislého žebra. Zleva (t.) na jeho temeno, doleva do převislé stěnky a po lištách šikmo doprava a vzhůru na plošinku pod převisy. Doleva přes svislý blok (exp.) na úpatí žlábku (borovička) a jím na plošinu vlevo od vrcholového bloku.
  • V. Vorlíček, M. Ševela,14.10.1956
  • Levou stěnkou žlábku vedoucího pod Černý převis přímo vzhůru postupně přes tři převislé dvojbloky. Dále stěnou podél široké spáry s volně zaklíněným kamenem (který při pohybu vydává zvuk, po němž je cesta nazvána) a pak šikmo doprava, mimo travnatou lavici po levé ruce, k vrchol…
  • M. Drahný,7.1967
  • Nástup převislou hranou na ukloněnou plotnu, přes dva převisy a přímo plotnami přes převis na vrchol.
  • P.Hartmann,17.2.2002

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

24. 5. Hnízdění Kateřinský prst/Žleby, Moravský Kras, část zaveřená do 16.7.