Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Orlí věž - orlí stěna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Drátenická skála

0 hodnocení

Mohutná západní stěna Orlí věže, 28m vysoká, svislá a prostoupená četnými převisy. Vrcholí v levé části a odtud se hřeben snižuje doprava přes štrbinu Orlíka k bloku Zákusek. Za štrbinou Padáku na samém okraji stojí volně ohromný hranatý blok zvaný Seismograf. Od něho padá dolů ostrá převislá hrana, tvořící pravý bok stěny.
Sestup slaněním ze Sedýlka nebo dolezu Jestřába, kde jsou osazeny slaňovací kruhy.

  • Z předskalí podél spárky doleva přes převisek s chycením kruhu, vzhůru a doprava na malou lávku, stěnkou vzhůru, 2m doprava ke 2.kruhu a ke 3.kruhu pod převislým zářezem. Tímto zářezem n.t. na malou kazatelnu, z ní n.t. podél převislé spáry, která se výše lomí doleva. Stále podé…
  • J. Sodomka, J. Braun,16.6.1963
  • Jako Orlík přes převislý rožek na vysoký stupeň, odtud šikmo doprava po plotnách na plošinku, z ní převislým odštěpem na další plošinku. Z ní přímo vzhůru přes převislý blok do převislé hrany a šikmo doleva převislou stěnkou na římsu pod vodorovnou spárou. Odtud n.t. šikmo dopra…
  • A.Zavadil , J. Macháček,5.8.1962
  • Nástup napravo od Hlinecké spáry. Převislou stěnkou se spárou ke druhému kruhu Hlinecké spáry. Dále mírně šikmo vlevo pod převis a přes něj přímo na vrchol. Novoměstská varianta (Famfulák): 5+ Z poličky doprava ke 3.kruhu Hlinecké spáry, od něj sokolíkem po ostré liště na …
  • Petr Bednařík , I.Hýsek,31.5.1980
 • MAHULENA, *****, 7
  • Jako Orlík na horní plošinku, z ní doleva spárou v převislé stěně vzhůru asi 4m, krátký traverz šikmo doleva a vzhůru do kouta v hřebenu. Nástupová varianta: ? Vpravo od nástupu Orlíka obtížně přes boule do stěny. R.Lienerth ?
  • A. Špinar, Z. Tománek,1964
  • Nástup 1m vpravo od levého rohu stěny. Přes hladký blok nebo lehčeji koutem zprava pod převislý roh, kolem něj překrok šikmo doleva za hranu, stěnou a ostrou hranou na malou kazatelnu (jištění). Z ní přímo vzhůru přes mohutný převis a po římsách pod strop. Přes něj vzhůru a dole…
  • K. Mládek,9.8.1959
 • ORLÍK, ***, 4+
  • Historická cesta" - první průstup Orlí stěnou. Přes převislý rožek na římsu, krok doprava a přes vysoký stupeň a šikmé plotýnky pod převislou stěnu. Trhlinkou šikmo doprava (sokolíkem) nebo jemnou stěnkou vpravo na začátek římsy, po ní v expozici šikmo doleva na malou kazatelnu …
  • V. Vorlíček , A.Zavadil,23.9.1956
  • Mechovitou stěnou těsně vlevo od kouta na hlinitou lávku, po hladkých plotýnkách pod převislý kout.Tímto n.t. na skloněnou plošinku nad ním a pod převislý okrouhlý blok. Zleva t. nad něj, plotýnkou na hřeben a po něm doprava na vrchol.
  • M. Schwarz a J.Krejčí,30.7.1966
  • Jako Orlík až k začátku římsy. Odtud šikmo doprava n.t. převislým výklenkem (ne koutem vlevo) do ploten, jimi v.t. nejprve přímo vzhůru a pak šikmo doprava na hřeben vpravo od zubu. Lezecky nejvelkorysejší cesta na Drátníku a jedna z nejvelkorysejších na Vysočině.
  • V.Pipal , P.Bořil,8.6.1968
  • Po levé hraně na mohutný odštípnutý blok. Z levého okraje bloku přes převislý trojúhelníkový blok na převislou hranu a po ní (pomocí skob) na římsu vpravo od hrany. Z ní (opět po skobách) převislou hranou na Seismograf. Vzdušná cesta. Varianty: Švícko Nástup středem bloku. J.…
  • M. Jochman , J. Přibyl,7.8.1965
  • Popis chybí
  • P. Orság , J. Ondrák,21.7.2001

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

24. 5. Hnízdění Kateřinský prst/Žleby, Moravský Kras, část zaveřená do 16.7.