Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Pivovar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18mrula

0 hodnocení

0 hodnocení

Mohutná asi 18m vysoká osamělá rulová skála s hezkou údolní J stěnou v blízkosti Zkamenělého zámku. Leží 150m na Z od Zkamenělého zámku. Výstupové cesty vedou z větší části v J stěně, horní část Pivovaru tvoří obrovské balvany.

Sektor Pivovar

SektorSektorSkálaSkálaParkovištěParkovištěStaniceStanice

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno 1.7. až 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Povolení 2004, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Pavel Novák (ČMV) | Pravidla lezení