Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Vávrova skála

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12m

2 hodnocení

2 hodnocení

Na kopci asi 1km od vesnice Pohledec 749m n. m. leží osamělý, zdaleka viditelný oblý balvan připomínající stoh, s 12m vysokou stěnou.


Online zdroj: http://clim-bing.sweb.cz/pruv/index.htm


Z Nového Města n. M. přes Pohledec na návrší a vlevo ke skále. Do Pohledce možno použít autobusové linky Nové Město - Jimramov.

Sektor Vávrova skála

SektorSektorSkálaSkálaParkovištěParkovištěStaniceStanice

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Povolení 2004, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Pavel Novák (ČMV)