Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Vyhlídka - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení

Vrchol je opatřen zábradlím, vyhlídka na Žďárské vrchy od Buchtova kopce až po Žákovu horu. Ze strany Pecnu vede tur. cesta na vrchol. Hlavní, SV stěna je až 24 m vysoká. V levé části je podepřena mohutným Paseckým pilířem, v prostřední části je hlinitý žlábek, pravá strana prudce klesá.

  • Cesta vede převislým pilířem, jímž končí hřeben Vyhlídky. Vlevo od převislého předskalí přes převis do zářezu. Z něho n.t. podél převislé spáry vzhůru na levý okraj pilíře.
  • Petr Bořil, M.Schwarz,21.9.1974
 • 2)GRAVITACE, 8-
  • Převislou oblou hranou přes dva nýty na vrchol.
  • Pavel Hartmann,27.7.1996
  • Po převislém odštěpu na mechovou římsu. Členitou stěnkou na mechovou plošinu. Zde: a) Krok vlevo a šikmo doleva přes převisek až na hřeben (Šachmat). M.Fiala-Z.Kudera 26.4.1981 b) Vhloubením a přes převis do koutku a podél úzké převislé spárky na hřeben (Pasekář).
  • O.Vokřínek,30.8.1973
  • Těsně vlevo od hrany mohutného pilíře po vysokých strmých stupních na volně stojící blok. Ze štrbiny za ním svislou stěnou a hranou na kazatelnu. Z ní přímo přes převislý blok t. na hřeben. (po vrcholový převis A.Zavadil 1951)
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,12.6.1977
  • Z mechové lávky šikmo doleva stěnkou po výrazných odštěpech (smyčka) a do 2/3 stěny na poličku. Odtud mírně doprava na mechovou lávku a po ní dolez na hřeben.
  • František  Trefulka, J.Brych,15.9.1977
  • Podél zářezu vzhůru pod velký převislý balvan, pod ním šikmo vpravo nahoru traverz a vzhůru na mechovou lávku.
  • Pavel Hartmann, P.Šárka,4.9.1994
 • 7)TVRĎÁK, 5+, 15m
  • Z travnaté plošiny středem kolmé stěnky na šikmou polici s velkým blokem (jištění), od něj přímo (nýt) a přes malý převisek na polici.
  • Pavel Hartmann,1.9.1996
 • 8)TULÁK, 4
  • Po ostré hraně na pravý okraj římsy. Doleva přes odštěp do vhloubení, jím asi 3m vzhůru, překrok t. doprava do kouta a jím na skloněnou plošinku. Z ní doprava přes vyčnívající balvan na začátek lávky a na hřeben.
  • František  Trefulka,15.9.1977
 • 9)PYTLÁK, 3+
  • Z mechové lávky přes pilířek a po dlouhém ostrém odštípnutém žebírku na skloněnou lávku. Z ní zleva v.t. přes převis na mechovou lávku a po ní doleva na hřeben. (vrcholový převis O.Fiala - J.Krakovič 2.5.1981) Varianta: Snáze po skloněné lávce do žlábku Pobudy.
  • Aleš Zavadil,1951
  • Mírně převislou stěnkou na skloněnou římsu a svislou stěnkou na travnaté temeno pilíře. Přes převislý hranatý blok na lávku a od jejího začátku koutem přes převislý blok na hřeben.
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,19.7.1982
 • 11)POBUDA, 2
  • Z nejvyššího kouta na úpatí stěny šikmo doleva členitým žlábkem na hřeben.
  • Aleš Zavadil,1948
 • 12)SNĚŽNÁ, 3+
  • Žlábkem Pobudy pod exponovaný převis. Těžce přes něj, převislou stěnou a koutem na hřeben vlevo od zábradlí.
  • Aleš Zavadil,1948
  • Středem svislé stěnky po odštepech na věžku. Šikmo doleva po silně převislé ostré hraně na hrot. Z něho vzhůru n.t. převislou stěnkou na římsu pod vrcholovým blokem a jeho levým bokem k zábradlí. Varianta: 6 Přes vrcholový blok přímo k zábradlí. F.Roučka 26.4.1981
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,12.6.1977
 • 14)KADOVÁK, 4
  • Vpravo od převislé hrany na plošinku, žlábkem a přes vysoké stupně na plošinku vpravo od kazatelny. Šikmo doprava těsně vpravo od hluboké spáry převislou stěnkou do kouta, jím šikmo doleva pod vrcholový blok a přes něj poněkud zprava k zábradlí. Varianta: Od kazatelny vpra…
  • Petr Bořil, A.Zavadil,6.8.1969
  • Vlevo od střední kulisy vhloubením, převislou členěnou stěnkou a spárkou na hřeben.
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,12.6.1977
 • 16)KULISA, 4
  • Koutem vlevo od ostré Z hrany na stupeň a silně převislou spárou po špičatých blocích nad výšvih.
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,12.6.1977
 • 17)OPONA, 3+
  • Silně převislou hranou na mechový stupeň a pravým bokem hrany na hřeben.
  • Jiří Vostrčil, A.Zavadil,19.6.1977
 • 18)NIKOTÝN, 2
  • Nepříznivě vrstvenou stěnkou na hlinitou plošinku a doleva přes plochý pilířek na mechovou plošinu.
  • Jan Kaplan

Obrázková galerie

nakreslil P.Hartmann dle: F.Doležal, F.Trefulka
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

17. 8. Vypadlý blok u 3. jištění na Rovišti, Dračí stěna, cesta Poslední kovboj. Došlo k vážnému zranění, cesta a okolí je uzavřené.