Facebook

Český horolezecký svaz

Pecen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Pasecká skála

0 hodnocení

Útvar s velmi členitým půdorysem. Od 2-3 m nízkého JZ cípu Školka, u přístupové cesty nabývají pecny na výšce i šířce. Dračí věžka je ohraničena komíny, Kočičí věž tvoří výrazný pilíř a nejmohutnější je blok Kozí věž (10-14 m), ze kterého vybíhá na J Omšelý hřeben. Popisy lezeckých cest začínají údolní stěnkou Omšelého hřebene proti Vyhlídce.

  • V údolní stěně 1m vpravo od spádnice vrcholku hřebene po mělkých spárkách přes dvě výrazné římsy pod šikmou převislou spárku a podél ní t. zleva na vrchol.
  • Jiří Vostrčil, A. Zavadil,25.9.1977
  • Pravou tupou hranou Omšelé věže na její vrchol.
  • Aleš Zavadil,1951
  • Tři metry vpravo od koutu Omšelé věže spárkou v zelené stěnce na mechovou lávku a z ní doprava svislou stěnkou na vrchol věžky Loutkář.
  • Jiří Vostrčil,25.9.1977
  • Nástup ve spádnici tenké, doleva zahýbající spárky. Přes vysoký stupeň na plošinku, šikmo doprava svislou stěnkou a přes tři stupínky na lávku pod tenkou spárkou. Podél ní (pro menší lidi n. t. ) na dvojitou skloněnou římsu, mírně převislým koutem na lávku (Strýcova lavička) a p…
  • Petr Bořil, A. Zavadil,6.8.1969
 • 5)The wall, 5+/6-
  • Přímo pod plotnu, pak mírně vpravo a do plotny k nýtu. Znovu mírně vlevo ke hraně a dále šikmo doprava a přímo přes římsu na vrchol.
  • Pavel Hartmann, M. Hartmannová,18.9.1995
 • 6)Raubíř, 4-
  • Dva metry vlevo od tmavého úzkého komínku přes vysoký stupeň a římsy na horní lávku. Přes převislý stupeň pod oválnou plotnu. Přes ni poněkud zleva n. t. na skloněnou římsu Ovčí lávka a z jejího pravého okraje vzhůru po odštěpu ke kruhu. Od něho traverz asi 1. 5m doleva - rukama…
  • Karel Bělina, A. Zavadil,30.9.1968
  • Přes stupínek do hlubokého kouta, žlábkem doleva na zelené římsy a po nich pod levý bok oválné plotny. Nad ni šikmo doprava po skloněné odtlačující římse (vlastní Ovčí lávka), krátkým žlábkem na hlinitou plošinku. Přes několik stupňů na vrchol.
  • Aleš Zavadil,31.7.1959
 • 8)Sejr, 2
  • Vlevo od hlubokého kouta úzkým tmavým komínkem na zelené římsy a po nich šikmo doleva pod oválnou plotnu (křížíme cestu Ovčí lávka). Vpravo do oválné plotny členitým vhloubením do žlábku a na hlinitou plošinku (tíže přes převisek přímo na plošinku). Přes stupínek na plošinu a ja…
  • Aleš Zavadil,1951
 • 9)Čertova cesta, 4, A1, RP 6+
  • Podél zářezu v převislé stěnce tzv. Fasádě na její temeno (dolez středem n. t. , zprava snadnější). Odtud pod levou hranu převislého pilíře, touto hranou (pomocí umělého stupu) n. t. na římsu, z ní na další římsu a převislou stěnkou zleva na plošinu. Přes vysoký a nižší stupeň n…
  • Petr Bořil, A. Zavadil,29.5.1969
 • 10)Oltář, 4
  • Přes převisek do nápadného členitého vhloubení a jím na skloněnou plošinku. Přes výklenek a převislé žebro na další skloněnou plošinku a šikmo doprava mírně převislou stěnkou na plošinu. Přes vysoký a nižší stupeň na vrchol.
  • Miroslav Schwarz, P. Sejrek, P. Bořil, A. Zavadil,3.7.1968
 • 11)Státnice, 4
  • Převislou stěnkou po tupých odštěpech a výše přes odtlačující břicho v. t. na šikmou plošinu pod převislá žebra. Přes prostřední z nich na skloněné římsičky pod horními převislými žebry. Opět po prostředním žebru na plošinu a přes stupně na vrchol. Spodní polovina po převis tzv.…
  • M. Sekanina, A. Zavadil,1958
 • 12)Rigo, 4+
  • Převislou stěnkou podél pravého odštěpu a výše po mělkých chytech n. t. na šikmou plošinu. K. t. převislým zářezem a přes převislé bloky do kouta, jím kousek vzhůru, pak doprava mírně převislou stěnkou na plošinku a po stupních na vrchol. Spodní polovina na plošinku pod převislý…
  • Jan Kaplan, D. Novák,1978
 • 13)Schůdky, 3
  • Po čelistech úzkého převislého komínku na levý okraj spodní šikmé plošiny.
  • Aleš Zavadil,1952
 • 14)Odvedenecká, 4+, A3, RP 6+
  • Vpravo od komínku Schůdky přes převislý roh a stupínky na spodní plošinku. Z ní na horní plošinku pod pravý (mělčí) převislý zářez. Tímto v. t. na levý okraj špičatého bloku (Zub času) pod levý mohutný převis. Po uzlících (vklíněncích) v absolutně převislé lomené spárce n. t. ke…
  • Petr Bořil (jištěn zdola A. Zavadilem),24.9.1970
 • 15)Nebíčko, 3+
  • Převislým koutem na skloněnou plošinu, doprava stěnkou na temeno bloku pod špičatý blok (Zub času) a zleva přes převisek na jeho ploché temeno. Odtud šikmo doleva do otevřeného převislého komínku (vstup v. t. ), jím vzhůru na písčitou plošinku. Po oblém žebru a přes stupínek na …
  • V. Vorlíček, A. Zavadil,23.10.1956
 • 16)Zub času, 5+
  • Po pilířku pod převis, přes něj (nýt) do plotýnky a na vrchol.
  • Pavel Hartmann, M. Hartmannová, L. Kotva, V. Bárta,15.6.1997
 • 17)Kůrka, 3
  • Za balvanem ze vklíněného kamene přes oblé břicho k patě ostrého žebírka a po něm na začátek římsy (Kozí lávka). Stěnkou pod nevýrazné žebro (doprava běží spára Lanovky), zleva přes převisek na žebro, po něm vzhůru a plotýnkami vpravo od hrany na levý okraj vrcholového plató.
  • V. Hron, A. Zavadil,28.10.1955
 • 18)Lanovka, 4
  • Pod ostré žebírko (jako Kůrka) na začátek římsy (Kozí lávka) a stěnkou vpravo od hrany ke skobě. Od ní rukama šikmo doprava po převislé spáře (nohy na tření), před jejím koncem přehmátnutí do vyšší spáry a překrok přes hranu do vhloubení v cestě Balkónek. Z vhloubení šikmo dopra…
  • Aleš Zavadil,9.7.1956
 • 19)Pilířek, 4
  • Po pilíři mezi Kůrkou a Balkónkem na vrchol.
  • P. Fiala, J. Poukarová,21.4.1983
  • Po liště šikmo doleva a stěnkou na římsu (Kozí lávka). Stěnkou pod převislý blok. Přes něj v. t. do vhloubení. Z něho šikmo doleva do stěnky a jí po úzkých římsách na vrchol.
  • Aleš Zavadil,20.6.1957
  • Mezi dvěma výklenky stěnkou na úzké lišty. Přes dva otvory a členitou stěnkou pod převisek a přes něj (bórek) na skloněnou římsu. Šikmo doleva podél spárky na horní římsu a přes stupínek nahoru.
  • Aleš Zavadil,1953
 • 22)Čokoláda, 3+
  • Před vchodem do tunelu přes výklenek šikmo doprava stěnkou t. na skloněnou římsičku a hladkou stěnou nad mechovým koutem pod převisek. Přes něj v. t. vzhůru pod strůpek a po liště šikmo doleva přes ploché břicho na skloněnou plochou římsu. Svislou stěnkou vlevo od zobáku (Dort) …
  • Aleš Zavadil,1952
 • 23)Dort, 2
  • Převislým koutem u ústí tunelu do mechového kouta. Komínkem vzhůru přes převis a doleva přes vklíněný kámen a špici zobáku na římsu a na vrchol. Varianta: Tunelová Z tunelu komínkem vzhůru, průlez oknem a dále Dortem na vrchol. F. Trefulka 29. 5. 2004
  • Aleš Zavadil,1950
 • 24)Věšák, 3+
  • Vlevo od pravé čelisti vchodu do rozsedliny na plošinku a stěnkou zleva na temeno pilíře.
  • Aleš Zavadil,1952
 • 25)Kolovadlo, 2
  • Věšákem pod spodní převislý bloček, kolem něho překrok přes hranu doprava, další překrok pod převislým bločkem a šikmo doprava přes hladkou plotnu do sedýlka.
  • Aleš Zavadil,1952
  • Zprava po ostré hraně pod převislý špičatý blok a v. t. zleva na jeho temeno.
  • Jiří Vostrčil, A. Zavadil,7.5.1979
  • Nástup na náhorní straně u stromu, traverz JZ stěnou přes bórek Diretky k římse Kůrky a dále pod převisem Zub času. Traverz pokračuje vlevo přes převis (nýt Odvedenecké) a přes cesty Rigo, Státnice a Oltář na římsu Čertovy cesty. Vlevo přes kout (Sejr) a šikmo vlevo cestou The W…
  • P. Hartmann,21.8.1998
 • 28)Krátká, 2
  • Ze sedla na vrchol Kočičí věže.
  • Autoři neznámí
 • 29)Kočička, 4
  • Zleva na visutý balkónek, šikmo doleva stěnou po spárkách, přes převisek v. t. na římsičku a stěnkou vzhůru na temeno věže. Varianta: 4+ Z balkónku přímo vzhůru přes vodorovnou římsu a bříško. L. Trefulková (s horním jištěním) 24. 6. 2001
  • Miroslav Schwarz, P. Sejrek, P. Bořil, A. Zavadil,3.7.1968
 • 30)Kamenný kvítek, 5, A1, RP 6, 13m
  • Stěnkou zprava n. t. na visutý balkónek, hladkou převislou stěnou k. t. k bórku, od něho do vodorovné spáry. Přes hladký převis a stěnku na římsu a přes nízký stupeň na temeno pilíře. Čistě Č. Kubík 1982.
  • Petr Bořil, M. Schwarz,30.6.1975
  • Jako Kamenný kvítek stěnkou zprava na visutý balkónek, šikmo doprava hladkou stěnkou v. t. překrok přes oblou hranu. Levou částí stěnky n. t. pod převisek a jako Kocour podél trhliny na temeno pilíře.
  • Petr Bořil, M. Schwarz,21.9.1974
  • Přímo podél hrany (vklíněnec, borhák) na vrchol. var. Pasecké mrouskání 8; J. Bořecký (TR) 29. 6. 2005 přímo hladkou stěnou vlevo od Hrany direct k bh a dále jako Direct n. v.
  • Pavel Hartmann,18.5.1997
 • 33)Kocour, 5
  • Po pravé hladké hraně na římsu, přes hladkou stěnku n. t. do výklenku a podél trhliny na temeno pilíře. Varianty: Starý kocour 4 Z římsy pod převiskem šikmo doprava, vzhůru do hluboké trhliny a po ní doleva do výklenku. Dále jako Kocour. Varianta dolezu: Z trhliny dopr…
  • F. Blažek, A. Zavadil,22.6.1957
 • 34)Kotě, 4
  • Vlevo od hlubokého komína stěnkou přes vhloubení na římsu, podél puklin do hluboké trhliny, zprava t. nad převislý blok a šikmo doprava stěnkou na temeno pilíře.
  • František Oubrecht,1976
 • 35)Komínky, 2
  • Hlubokými komínky přes vklíněné bločky na hlinitou plošinku. Doprava na visutý bloček a pravým úzkým komínkem na temeno Dračí věže.
  • Aleš Zavadil,1951
 • 36)Drak, 5, A1, RP 6+
  • Spárkou v levé třetině širokého pilíře, pomocí vklíněnce na temeno stěnky a po stupních na plošinu. Skloněným pilířem podél pravé spárky na písčitou plošinu a přes převislá bříška na levý vrchol Dračí věže. Čistě P. Hartmann 18. 5. 1997.
  • Jiří Vostrčil, V. Papež,5.6.1982
  • Koutem zleva přes vyčnívající blok do velkého zarostlého vhloubení. Doprava přes převislý odštípnutý blok (Dračí zub) na terásku vlevo od komína a z ní zleva na temeno pilíře. Nástup pilířkem J. Kaplan 25. 5. 1976.
  • Aleš Zavadil,1951
 • 38)Drákula, 4
  • Vlevo od Černého komína přes převislé žebro podél spáry v. t na římsu. Přes kulatý hřbet pod převislé oblé žebro. Přes něj zprava na římsu, doleva přes vršek žebra a jako Dračí zub zleva na vrchol. Spodní pilířek Jan Kaplan 25. 5. 1976.
  • D. a F. Roučkovi,25.4.1982
  • Po čelistech komína (nejlépe čelem ven) vzhůru a nakonec úzkým převislým komínkem t. na temeno pilíře. Varianty: Sopouch 2; Aleš Zavadil 1951 Ze střední terasy komína lze prolézt do V úbočí. Pravobok ?
  • Autoři neznámí
 • 40)Mravenec, 2
  • Po oblých chytech nad Černý komín.
  • Ferdinand Doležal, J. Doležal,22.8.1978
  • Pravým hladkým pilířkem širokého úbočí na kazatelnu a šikmo doleva přes převislou hranu na její temeno a doprava na terasu.
  • Jiří Vostrčil, V. Kubica,25.6.1978
  • Po oblé hraně vlevo od červené plotny k vchodu do jeskyňky (Bulfova díra).
  • Autoři neznámí
 • 43)Raťafák, 5
  • Přímo přes převislou hranu a zleva na její temeno.
  • Jiří Vostrčil,7.5.1979
 • 44)Školka, 2
  • Několik cest pěknou stěnkou (Prvňáček, Žáček, Školáček, Školák, Záškolák, Školka, Rošťáček). prvovýstupci: A. Zavadil 1951, J. a T. Doležal 22. 8. 1978
  • Aleš Zavadil,1951
  • Pravým převislým koutem na plošinu.
  • V. Vorlíček,23.10.1956
 • 46)Kladívko, 4
  • Převislou hranou v. t. na plošinu.
  • Petr Bořil,1969
 • 47)Sviňka, 3
  • Stěnkou vpravo od převislé hrany na plošinu.
  • Petr Bořil,1969
 • 48)Kavalír, 4+
  • Na úpatí žebra zepředu n. t. na oblou hranu a po ní pod převisek. Přes něj na temeno špičatého bloku.
  • S. a L. Mužátkovi,20.7.1964
 • 49)Bělásek, 2
  • Vpravo od komínku rovnou úzkou spárkou.
  • Aleš Zavadil,1950
 • 50)Zelenáč, 3+
  • Hladkou stěnkou po sporých chytech vzhůru.
  • Petr Bořil,1969
 • 51)Stupínek, 3-
  • Stěnkou na poličku a na vrcholový blok.
  • Pavel Hartmann,5.10.1997
 • 52)Náhorní, 2
  • Stěnkou na předskalí a na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 53)Stříška, 3+
  • Ze stupínku šikmo doleva přes hranu do stěnky a tou na temeno předvrcholového bloku. Varianta: Pokrývač 4+ Aleš Zavadil 1951 Místo překroku vzhůru hladkou hranou, pak do stěnky a na temeno bloku.
  • Aleš Zavadil,1950
 • 54)Vikýř, 2
  • Koutem nad průchodem pod vklíněné bloky, přes ně pod stěnku a jí na vrcholovou plošinu.
  • Aleš Zavadil,1950
 • 55)Strejc, 1
  • Vpravo od tunelu členitým koutem na hlinitou terásku a doprava do štrbiny. Doleva na vršek komínku a koutem na vrchol Kozí věže.
  • Aleš Zavadil,1948
 • 56)Loutkář, 3
  • Plochým pilířkem po římsičkách na lávku a přes ploché břicho na hřeben.
  • B. a Z. Půlpánovi,27.6.1976
 • 57)Stěnka, 2
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Lehkou, doleva ubíhající spárkou.
  • Aleš Zavadil,1950
  • Středem dobře vrstvené stěnky na její temeno.
  • Aleš Zavadil,1951
  • Na JZ stěnce Omšelého hřebene přes šikmý stupeň do koutku, přes další stupeň a černý placák nahoru.
  • Aleš Zavadil,28.7.1959
 • 61)Prašivka, 3
  • Vhloubením a přes oblou hranu na plošinku.
  • Aleš Zavadil,28.7.1959
  • Stěnkou podél černé spárky na lávku a přes oblý stupeň na plošinku.
  • Aleš Zavadil,28.7.1959
 • 63)Prašivec, 3
  • Přes skloněný stupeň do vhloubení, přes oblé břicho šikmo doleva na římsu a na plošinu v hřebeni.
  • Aleš Zavadil,28.7.1959
  • Z plošinky levou stranou převislé stěnky a přes oblou hranu v. t. na vrcholovou plošinku.
  • Petr Bořil,1969

Obrázková galerie

nakreslil P.Hartmann dle: F.Doležal, F.Trefulka1. PecenPecen V stěnaPecen SV stěnaPecen Z stěna
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz