Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Hlavní stěna - M

Hlavní stěna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30 m

32 hodnocení

Nejhezčí stěna celé oblasti. Je vysoká přes 30 metrů a má výrazně plotnový charakter. Na Hlavní stěnu navazuje vpravo nižší Spojovací stěna, položenou dále od cesty, která je vysokou asi 7 metrů a Panák, výrazná polověž s horním a dolním předskalím a na První, 5 metrů vysokou stěnu se dvěma výraznými převisy těsně u cesty.

 

Hlavní stěna

 

50 cest 3 až 9- UIAA lano

  • Po stupních při levém okraji stěny pod převis. Přes ten žlábkem a po travnatých římsách na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P. Novák,1977
 • 2)Střecha, 5-
  • Po stupních pod převis. V jeho klenbě doleva na hranu a jí, výše pak stěnou na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
 • 3)Stropák, 5-
  • Stěnou pod převis. Přes něj a podél zářezu šikmo vzhůru na vrchol.
  • P. Novák,1987
 • 4)Klenba, 5-
  • Po stupních pod převis. V jeho levé části, kde je nejvyšší přes převis a koutem, výše stěnou na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
  • Stěnou pod převis. V jeho středu, kde je nejnižší, přes něj do plotny, výše stěnou přes další převis na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
  • Po stupních pod hranu. Sokolíkovou trhlinou na plošinu a koutem na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1977
  • Na plošinu stěnou vpravo od hrany.
  • Autoři neznámí
  • Na plošinu plotnou těsně vlevo za hranou přes velký převis.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1977
  • Po stupních pod hranu a dále až do kouta. Traverz vlevo až na hranu. Vlevo po římse na travnatý svah a na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Libovolně do velkého kouta, dva metry vlevo a převislými odštěpenými plotnami mírně vlevo přes polici na vrchol.
  • Miloslav Pletánek, P. Novák,1983
  • Libovolně do kouta pod převislou stěnou. Nevýraznou hranou vpravo od Fluktuantova probuzení přes polici na vrchol.
  • P. Mundil,1994
  • Po stupních do kouta. Podél spáry, výše převislou stěnou na polici. Doleva na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P. Novák,1978
  • Z police převislým žlábkem na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P. Novák,1978
  • Z velkého kouta hladkou černou stěnkou na polici pod převislým koutem. Traverzem po lávkách až téměř k pravému okraji stěny a na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou vlevo od kouta na plošinu pod převislým koutem. Levou částí převislé plotny vlevo od vrcholového převislého kouta přímo /bez použití rozlámaného koutku vlevo/ na vrchol.
  • P. Mundil,1994
  • Libovolně na polici pod vrcholovým převislým koutem. Levou převislou plotnou na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1984
 • 17)Šerif, 5
  • Stěnou na zarostlou plošinu. Z ní přímo stěnou přes lávku na polici pod převislým koutem v horní části stěny. Jím přímo na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
  • Stěnou na zarostlou plošinu. Z ní přímo přes lávku na plošinu pod vrcholový převislý kout. Stěnou vpravo od kouta přímo na vrchol.
  • P. Novák, P. Binhak,1980
  • Z plošiny stěnou vpravo od původní trasy přes lávku a koutovou plošinu pod vrcholovým koutem
  • P. Mundil,2005
  • Koutem na zarostlou plošinu a plotnou vzhůru na konec lávky. Na plotnu též stěnou zprava. Rozporem vzhůru k pravému okraji velké police, přes převis na hranu s koutkem a jí na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
  • Od konce spárky cesty č. 16. přímo přes nýt k vodorovné trhlině a dále pod převislý kout. Jím přímo na vrchol.
  • P. Mundil,2005
 • 22)Ústupky, ****, 4, 30m
  • Nástup stěnou asi tři metry vpravo od kouta. Stěnou ke krátké spárce, jí na konec a stěnou místně vpravo pod převis. Přes něj na lavici. Vpravo podél spárky na konec a stěnou doleva na vrchol.
  • J. Novák,1963
  • Od začátku žebra Normálky traverz vlevo nad konec spárky.
  • Autoři neznámí
  • Z počátku traverzu varianty 18a přímo stěnou na konec Ústupků.
  • P. Mundil,2005
  • Z police nad Ústupky vzhůru do hladké plotny a traverz vlevo nebo jemnou stěnou přímo na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
 • 26)Mechovka, 3+
  • Normálkou pod výraznou plotnu. Přes ní mírně vpravo a na lavici Traverzové cesty. Traverz vlevo až do kouta a jím přes převis na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
 • 27)Normálka, ****, 2, 27m
  • Stupňovitou stěnou k začátku výrazného žebra uprostřed stěny. Podél něho nebo přímo jeho hranou pod převis. Žlábkem kolem břízky na balkón. Stěnou přímo nebo po lávce vlevo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z plošinky pod převisem stěnou přímo nebo snáze koutkem zleva pod hladkou plotnu. Jí přímo na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
 • 29)Diretisima, ***, 4+, 27m
  • Stěnou vpravo od žebra Normálky přímo pod převis a přes něj na balkón a dále na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
  • Od prvního borháku superdiretissimy vlevo vzhůru na plošinku Diretissimy.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
 • 31)Superdiretissima, ****, 5
  • Od začátku šikmé spáry přímo do vhloubení. Přímo k vodorovné spáře a mělkým zářezem na římsu a stěnou mírně vlevo na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
 • 32)Přímá cesta, *****, 4+, 29m
  • Stěnou vlevo od kouta Vzdušné stále přímo až do výrazného vhloubení. Přímo přes převis a stěnou na vrchol.
  • P. Mundil,2005
 • 33)Vzdušná, ****, 3+
  • Koutem, výše stěnou k vodorovnému zářezu. Výšvihem podél šikmé trhlinydo výrazného vhloubení ve středu stěny. Vlevo zářezem na balkón Normálky nebo mírně vpravo stěnou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 34)Božská, ****, 5-, 29m
  • Z jeskyňky do mělké sokolíkové spáry a jí na plošinu. Z ní středem hladké plotny mírně zleva do díry pod převisem (vpravo je výrazné vhloubení). Přes převis podél trhliny, výše stěnou k místu, kde lze přetraverzovat k pravému okraji plotny. Zpět výše do středu plotny a přímo na …
  • Milan Hušpauer, P. Novák,1979
 • 35)Nebeská, 6
  • Nástup vpravo od jeskyňky. Stěnou přímo /obtížněji pravou hranou jeskyňky/ na plošinu a mírně zleva do hloubení. Přímo přes převis a středem vrcholové plotny na vrchol.
  • Zdeněk Šlachta, P. Novák, M. Hušpauer,1987
 • 36)Pekelník, 7
  • Stěnou pomocí výrazného sokolíkového chytu na plošinu. Viklanem do hloubení. Přímo přes převis a podél horní ze dvou trhlin k pravému okraji plotny a k nýtu. Při pravé hraně plotnou /bez použití hrany/ přímo na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1980
 • 37)Viklan, 3
  • Členitou stěnou vlevo od jeskyňky nebo zářezem zprava na plošinku. Stěnou přímo do vhloubení. Vlevo až do mělkého vhloubení a jím na vrchol.
  • J. Novák,1964
  • Z vhloubení lze též vytraverzovat vpravo na velkou plošinu v pravé hraně stěny.
  • J. Novák,1964
 • 39)Lumpárna, 4
  • Jemnou stěnou vlevo od Pekelníka na šikmou polici. Z ní středem pilíře na velkou plošinu a snadno na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978
  • Po hraně levé strany výrazného žlabu v pravé hraně stěny podél sokolíkové trhliny, výše po stupních na plošinu pod převisem. Doleva za hranu nebo též rozporem přímo a podél trhliny pod malý převis. Přímo, snáze vlevo nebo obtížněji dlouhým překrokem doprava na velkou plošinu. Ro…
  • Milan Hušpauer, P. Novák,1977
  • Stěnou jeden metr od pravé hrany výrazného žlabu přímo na plošinu pod výrazným převisem. Přímo přes převis na velkou plošinu.
  • P. Novák,1980
  • Výrazným žlabem na polici pod převisem. Přes něj doprava a stěnou na velkou plošinu. Lehce na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z plošiny cesty Viklan podél krátké spárky vlevo na plošinu pod převisem.
  • Autoři neznámí
  • Po pravé hraně žlabu až pod převis. Přes něj zářezem. Boční ukloněnou stěnou dva metry od údolní hrany na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Středem úzké boční plotny pod hranu převisu. Zářezem tvaru V v jeho hraně a stěnou na plošinu. Lehce na vrchol.
  • P. Novák, M. Hušpauer, L. Rezler, S. Hušpauer,1979
  • Hranou vrcholového hřebenu.
  • P. Novák,1979
  • Libovolně pod převis v boční stěně. Přímo přes převis na plošinu.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1979
  • Od nýtu Grizzlyho plotny přímo pod převis a jim přímo na plošinu.
  • P. Mundil,2005
 • 49)Klavír, 3
  • Bočním koutem, výše stěnou k začátku vodorovné římsy v hraně převisu. Ručkováním k údolní hraně a tou na plošinu.
  • P. Novák, M. Hušpauer,1978

Obrázková galerie

Hlavní stěnaHlavní stěnaHlavní stěnaHlavní stěnaHlavní stěna
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz