Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Danemarská stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40 m

0 hodnocení

Mohutné, až 40 metrů vysoké souskalí o šířce asi 50 metrů. Člení se na tři části. Levou, nižší část tvoří plotnovitý pilíř sa jeskyní v úpatí. Střední, nejvyšší část je proťatá travnatou lávkou a na d vodou je ukončena výrazným převisem. Výše ve svahu je položena třetí část stěny. 30 metrů po proudu potoka je pětimetrový výrazný pilíř a za rohem pětimetrová stěnka s převisem. 40 cest 2 až 8 UIAA lano

  • Pravou částí převisu na vrchol.
  • L.Rezler, S.Hušpauer,1979
  • Stěnou pod začátek žlabu mezi stěnami. Úzkou boční stěnou na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Stěnou vlevo od převisu v horní stěně k mělkému koutu a jím kolem tří břízek a stěnou na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Koutem vpravo od věže, výše žlábkem a stěnou přes převis na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer, L.Rezler, P.Blahout, V.Pospíšil,1979
  • V levé části mohutného převisu nad potokem pomocí lomené spárky nad převis. Krátce stěnou a doleva na balkon. Přímo přes police pod vrcholovou hranu. Jí, místy v levé stěně na vrchol.
  • P.Novák, J.Kučera, Milan Hušpauer,1979
  • Nevýrazným pilířem vpravo od žlabu na plošinu s dubem a výšvihem na vrchol.
  • Autoři neznámí,1975
  • Vlevo od velkého převisu pod pravou hranou stěny žlabem /bh/ nebo vlevo hranou na plošinu. Přes stupně pod žlutou plotnu a jejím středem na lavici. Výšvihem na vrchol.
  • M.Toth, A.Rezler,1979
  • Při hraně vlevo od jeskyně na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Koutem vlevo od zazděné štoly podél koutové spárky až na její konec a po stupních na hranu. Po ní přes plošinu na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Středem převisu pod úpatím pravé hrany stěny, výše stěnou pilíře až na plošinu. Pří hraně na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1980
  • Pravou částí převisu pomocí sokolíkové spárky na plošinu nad převisem. Výše původní trasou.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1980
  • Zprava nad zazděnou štolu. Stěnou stále přímo na vrchol.
  • P.Novák, J.Kučera,1978
  • Rozporem ze zazděné jeskyně na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od vody krátkým koutem do stěny a tou pod výrazný kout. Jím podél spáry na podvrcholovou plošinu a krátkou stěnkou podél spáry na vrchol.
  • A.Rezler,1979
  • Nástup na nejnižším úpatí stěny. Nepříznivě vrstvenou stěnu nebo po výrazné polici zleva, výše vlevo hranou přes malý převis na vrchol.
  • P.Novák, V.Pospíšil,1978
  • Levou částí hladké stěnky vlevo od jeskyně přímo na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou vpravo od žlabu přes stupně pod krátký podvrcholový převislý výšvih. Jeho středem na vrchol.
  • Autoři neznámí,1975
  • Při pravém okraji stěny krátce žlabem a vlevo oplotnovým vhloubením, výše jeho levou stranou na vrchol.
  • Autoři neznámí,1975
  • Přes převis pod pravou hranou stěny při jeho levém okraji a výše stěnou přes dva bh k třetímu bh /společný s č. 15 a č. 16/pod vrcholem pilíře. Z vrcholu pilíře libovolně na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1980
  • Mělkým vhloubením při pravém okraji stěny na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Mělkým vhloubením v pravé položené části stěny přes stupně na vrchol.
  • J.Novák,8.11.2008
  • Levou částí převisu přímo na vrchol /bez použití hrany/.
  • P.Novák,28.5.2009
  • Přes střechový převis na nástupu vede několik bouldrových variant lezených ze sedu: levou částí 6A Fb, pravou částí 5C Fb, traverzem po hraně v obou směrech 6A Fb
  • P.Novák,2009
  • Stěnou vpravo od jeskyně přes velkou plošinu s břízou na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Od hrany šikmo vlevo, poté vpravo na hranu a po ní na temeno pilíře. Členitou stěnkou k vrcholu.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
  • Ve středu stěny koutem pod převislý blok. Doprava za hranu a tou, výše členitou stěnkou k vrcholu.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
  • Pod převislý blok v jeho spádnici a přímo na vrchol
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1979
  • Pod velkým převisem z potoka zářezem vlevo ke smrčku a stěnou přímo přes travnaté římsy pod vrcholovou plotnu mezi dvěma kouty. Jejím středem k vrcholu.
  • J.Kučera, Milan Hušpauer,1978
  • Nástup z potoka pod pravým okrajem stropového převisu. Přes něj sokolíkovými chyty do stěny a jím na rampu a dále na vrchol.
  • J.Novák, P.Novák,23.8.2009
  • Středem převisu vpravo od sestupové pěšiny
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1979
  • Stěnou mezi mělkým vhloubením a výrazným koutem Ještěrovy cesty přímo na vrchol.
  • Autoři neznámí,1975
  • Stěnou od vody přes převis pod výrazný trojúhelníkový převis, přes něj přímo a dále stěnou přes rampu a stěnou mezi dvma kouty přímo na vrchol.
  • P.Novák,23.8.2009
  • Z výklenku ve spádnici hrany mírně doprava přes převis do otevřeného kouta a jím na podvrcholovou plošinu. Po stupních na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
  • Při pravém okraji velkého převisu žlábkem pod převis. Traverz vlevo a přímo přes plošinu pod pravý kout. Jím nebo jeho hranou na vrchol.
  • L.Rezler, S.Hušpauer,1979
  • Středem levé boční stěny pilíře v horní části přes převis na vrchol.
  • J.Novák, P.Novák,8.11.2008
  • Nástup pod převisem pod hranou stěny. Přes převis v jeho levé části a stěnou nejprve přímo, pak mírně doleva na plošinu. Cestou č. 13. na vrchol.
  • P.Novák, J.Kučera, Milan Hušpauer,1978
  • Pravou částí převisu podél spárky.
  • J.Kučera, P.Novák, Milan Hušpauer,1978
  • Z potoka přes stropový převis v místě, kde je největší do stěny a jí přímo přes rampu na vrchol.
  • P.Novák, J.Novák,23.8.2009
  • Vpravo od Vodnické stěnou přes převísek, výše hranou na rampu a stěnou na vrchol.
  • J.Novák, P.Novák,23.8.2009
  • Středem pravé boční stěny na velkou plošinu. Po stupních na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Z kamene od vody vlevo do stěny a počínajícím žlábkem, výše stěnou na plošinu. Přes stupně na polici pod vrcholovou stěnou.
  • S.Hušpauer, L.Rezler,1979
  • Žlabem vpravo od stěny na vrchol.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta