Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Panák

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20 m

1 hodnocení

Cesty 4 až 8 UIAA lano. Polověž s předskalím vpravo od Spojovací stěny

  • Pravou údolní hranou Panáka přes zářez na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
  • Úzkým komínem oddělujícím věž od horního předskalí na vrchol Panáka.
  • Autoři neznámí
 • 61)LETECKÁ, 4
  • Nástup na plošině vlevo od Panáka. Stěnou přes převis do spáry a tou přes lavici na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
  • Z plošiny převislou stěnou /snáze traverzem z komína/ mezi komínem a spárou přes lavici přímo na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1982
  • Úzkou stěnou mezi Leteckou a Archibaldovou hranou bez použití chytů obou cest.
  • P.Mundil,1991
  • Z vrcholu předskalí levou údolní hranou přímo na vrchol Panáka.
  • P.Novák, V.Pospíšil,1981
  • Z předskalí středem údolní převislé stěny podél jemné spárky a výše stěnou přes polici na vrchol Panáka.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1980
  • Pravou hranou dva metry vzhůru a doprava pod spáru. Jí přes polici na vrchol.
  • S.Hušpauer, L.Rezler,1979
  • Jemnou stěnou ve spádnici spáry přímo ke spáře a stěnou mezi ní a hranou na polici a přes převis na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1979
 • 68)ZÁVRAŤ, 2
  • Hranou nebo stěnou při hraně horního předskalí vpravo od komína podél trhlina na vrchol.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Vpravo od předcházející cesty přes převis na vrchol horního předskalí Panáka.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
 • 70)ZADÁK, 2
  • Středem boční, k hlavní stěně obrácené stěny horního předskalí přímo na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
 • 71)KOUTOVÁ, 2
  • Nástup na úpatí stěny vpravo od javoru. Stěnou do výlomu tvaru V pod převis. Levou stěnou na plošinu a hranou na vrchol dolního předskalí Panáka.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
 • 72)LÍSKA, 4
  • Prstovou spárkou na plošinku. Stěnkou vlevo na plošinu a shodně s Koutovou na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
  • Středem úzké hladké plotýnky na plošinku. Přímo přes převis vlevo na hranu a tou na vrchol předskalí.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
  • Koutkem s šikmými policemi na plošinku. Stěnou vpravo přes převis do středu vrcholového bloku a jim na vrchol předskalí.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
 • 75)ŠIKULA, 3
  • Hladkou stěnkou vpravo od kouta přes spodní chyty pod vrcholový blok. Jeho středem nebo pravou hranou na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1978
 • 76)ŠPÁREK, 2
  • Spárkou s břízkou nebo levou hranou čelní stěny a po stupních na vrchol předskalí.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
 • 77)ČELO, 2
  • Středem čelní stěnky nebo rozlámanou spárkou a dále po stupních na vrchol předskalí.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
  • Libovolně boční stěnou na vrchol První stěny.
  • Autoři neznámí
 • 79)JAVOROVÁ, 4
  • Levou částí převislé stěny na vrchol První stěny.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1978
 • 80)PALEČEK, 4+
  • Prstovou spárkou do vhloubení pod "kšilt" a doleva na vrchol První stěny.
  • Milan Hušpauer, P.Novák,1979
  • Krátkým koutkem do vodorovné spáry. Trhlinkou přímo pod kšilt a stěnou podél něho doprava obtížněji přímo přes převis na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
 • 82)PÁLEŇÁK, 5-
  • Pravou částí jemné převislé stěny na vrchol První stěny
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
 • 83)KRÁTKÁ, 2
  • Krátkou stěnkou mezi převisy na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 84)OHNIŠTĚ, 3
  • Přes výrazný převis přímo, zleva nebo zprava na vrchol.
  • P.Novák, Milan Hušpauer,1979
 • 85)LEHKÁ, 1
  • Středem krátké hladké stěny vpravo od převisu.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Panák
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta