Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Amfiteátr - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vložit GPS
CHKO Český ráj

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • Podél trhliny a vpravo k 1 kruhu. Stěnou přes 2 kruh na balkónek. Sokolíkem a výše vlevo na pilířek do spáry a tou na temeno.
  • Petr Slanina, L.Ulrych,16.6.1999
  • Stěnkou do spáry, tou za hranu (hrot) a ke kruhu. Sokolíkem na odštěp a úzkým komínem na temeno.
  • Josef Koudelka, R.  Mašín,17.5.1986
  • Výrazným úzkým komínem.
  • Josef Koudelka, I.  Ulbrichova,14.10.2001
  • U pravé úd. hr. z balkonu přepadem do převislé stěny. Vlevo za hranu a sť. k 1k. Při hraně do římsy a vlevo ke 2 k. sť vzhůru ke 3 k. a 4 k. Vlevo do žlábku cesty PŘEDSTAVENÍ ZAČÍNÁ tou přes její 4 k. n.v.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),26.7.2014
  • Popis chybí
  • Stanislav Šilhán, J. Havel,12.6.2000
  • Cestou ,Napravo vpříč, až nad 1. kruh. Dále středem přes další dva kruhy přímo n.v.
  • O.Sojka,Petr Slanina,M.Horák,11.5.2012
  • Vlevo od široké spáry stěnou do díry. Vlevo k 1. kruhu. Dále stěnou přes 2. a 3  kruh přímo do trhliny a tou do římsy. Stěnou ke 4 kruhu. Traverz vpravo na konec komína a na temeno.
  • Petr Slanina a L.Ulrych,16.6.1999
 • KOSMOPOLITAN, VIIIc, RP VIIIc
  • Vpravo od nádenické spáry převislou hranou a stěnou k Bh stěnou na balkon a ke kruhu. Stěnou a sokolíkem k dalšímu kruhu stěnou šikmo vlevo ke 2 kruhu nádenické spáry tou n.v.
  • Petr Slanina , Kuba Cicvárek,27.7.2014
  • Spárou a výše komínem v koutě na temeno.
  • Josef Koudelka, I.Ulbrichová,21.9.2002
 • MERLOT, VIII
  • Otevřeným koutem k 1. kruhu (nejištěno) a koutkem (smyčky) ke 2. kruhu. Přes převísek k sokolíku a tím doprava ke3. kruhu Vzpomínkové.
  • Petr Hejtmánek, J.Havel, L.Ulrych, Petr Slanina, J.Cicvárek,29.6.2000
 • Mogul, IXb
  • Cestou Čelem vzad až ke hraně, dále hranou k 1. a 2. kruhu. Hranou k zářezu, kde přichází zleva cesta Vyjetej volej. Tou stále po hraně n.t.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),20. 7. 2016
 • MUČOS PRODUKTOS, VIII, RP VIII
  • V pravé boční stěně stěnou (smyce) na zalomenou hranu a tou přes 2 k. n.v.
  • Petr Slanina,P. Weiser,J.Plamínek,23.7.2014
  • Asi 4m cestou Čelem vzad a dále stěnou do trhliny a tou k 1. kruhu. Stěnou při hraně a dále hranou přes 2. kruh na temeno.
  • Petr Slanina,2000
  • Převislou koutovou spárou ke kruhu. Vlevo přes převis do široké spáry a jí na temeno (slaňovací kruh).
  • Josef Koudelka, Lucie Nováková,28.9.2008
  • Širokou spárou přes dva kruhy na temeno.
  • René Mašín a J.Koudelka,14.6.1986
  • Cestou „Nad Střekovem táhnou mraky“ ke kruhu, přes převis a stěnou podél thliny (uzle). Traverz vpravo ke kruhu a spárou na temeno.
  • Josef Koudelka, M.Horák, O.Sojka, Petr Slanina,10.5.2012
  • Širokou šikmou spárou na vrchol.
  • Petr Slanina (solo),20.7.2014
  • Koutovou spárou až k velké díře stěnou vlevo k Bh. Stěnou vzhůru a zleva ke kruhu. Traverz vlevo do šikmé spáry tou n.v.
  • Petr Slanina (samosichr),1.8.2014
  • Převislou stěnou přímo k 1 kruhu. Při hraně ke 2. kruhu. Hranou a stěnou zleva ke3. kruhu. Zprava na tření a přímo přes4. kruh na temeno.
  • Petr Slanina, J.Havel,18.9.1999
  • Uprostřed levé boční stěny do velké díry (hodiny) převisem vpravo a vzhůru ke kruhu. Stěnou vzhůru až do římsy a spárou n.t.
  • Petr Slanina,O.Sojka,11.5.2012
  • Od 1. Kruhu vzpomínkové cesty stěnou vlevo a vzhůru přes kruh do převisu. V převise vpravo a dále přímo stěnou ke3. Kruhu. Přímo na temeno.
  • Petr Slanina a J.Cicvárek, L.Ulrych, Stanislav Šilhán,16.6.2001
  • Od3. Kruhu šikmo vlevo.
  • Petr Slanina,16.6.2001
  • Vzpomínkovou cestou k 1.kruhu. Stěnou vzhůru a šikmo vlevo ke 3. kruhu cesty Rozpačit váhavý a tou na temeno.
  • Autoři neznámí
  • Cestou Čelem vzad a dále hranou a zleva stěnou k 1. kruhu. Mírně zleva a vzhůru stěnou ke 2. kruhu. Zprava stěnou a hranou na temeno.
  • Petr Slanina, Stanislav Šilhán,9.9.2000
  • Komínem nebo stěnkou do díry a přímo k 1. kruhu. Podél trhlinky pod převis, vpravo ke 2. kruhu a sokolíčkem vpravo ke3. kruhu. Úzkým komínem na temeno.
  • Josef Koudelka, M.  Spálensk,6.7.1986
  • Od 2. Kruhu Gustovy padesátky stěnou přímo přes kruh ke3. Kruhu Vzpomínkové cesty.
  • Petr Slanina, Stanislav Šilhán, L.Ulrych, J.Cicvárek,16.6.2001

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně zakázáno 1. 11. až 30. 3.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků s výjimkou Panteon, I. a II. liga, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Josef Koudelka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice