Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Osmivěží

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Klokočské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Osmivěží-1981-1989.pdf

  • Průchodem od JZ na konec ke komínu a jím na vrchol.
  • Josef Smítka, L. Vodháněl, V. Procházka,25.9.1941
  • Průchodem od SZ mezi věží a okrajem do širokého komína. Levým koutem přes převis do dalšího komína a jím na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 3)47 leninů, VIIc
  • Uprostřed náhorní stěny ( ze strže) z police přímo stěnou k 1 a 2 k. Šikmo vpravo a přímo n. v.
  • Petr Slanina, Alena Švadleňáková,1.6.2014
  • V levé části náh. stěny z police přímo k 1 k. Šikmo vlevo a přímo ke 2 k. Vlevo na oblou hranu a tou n. v.
  • Petr Slanina, Alena Švadleňáková,1.6.2014
  • V pr. boční úd. sť. šikmým převislým koutem přes 1 k. až do spáry. Tou ke vklíněnému kamenu, vlevo do sť. ke 2 k. Přímo trhlinou ke kruhu cesty (Nedori a Magnus) dále přímo hranou na šikmou rampu a ke 2 k. cesty HOMO SÁPIJENC tou n. v.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),17.7.2014
  • Podél SZ hrany a dále stěnou přes 3 kruhy do pravé spáry a tou na vrchol.
  • Petr Slanina a Jakub Cicvárek,5.9.1999
  • V pravé části údolní stěny přes převis a stěnou k 1. kruhu. Převisem ke 2.  kruhu a dále stěnou ke3.  kruhu. Hranou a stěnou ke 2.  kruhu Údolní cesty a tou na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Cicvárek,5.9.1999
  • V pravé části údolní stěny podél sokolíků (jištění) k 1.  kruhu. Komínem mezi stěnou a výrazným odštěpem na konec a šikmo vpravo ke 2. kruhu. Za hranu a levou spárou na vrchol.
  • Josef Rakoncaj, J. Novák, J. Janoušek,3.10.1971
  • Za hranou pravou spárou na vrchol.
  • Josef Koudelka,16.4.1988
  • Asi 5m Údolní cestou a dále traverz vlevo k 1. kruhu. Přímo stěnou (smyčka) přes 2. a 3. kruh ke 4. kruhu. Stěnou šikmo vlevo k 5. kruhu a zprava stěnou do trhliny a na vrchol.
  • Petr Slanina, L. Ulrych,26.9.2000
  • Železitou údolní stěnou přes 3 kruhy do římsy. Traverz vlevo do spáry a tou navrchol.
  • Petr Slanina a Leoš Ulrych,6.6.1999
  • Údolní koutovou spárou do jeskyně a další koutovou spárou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z jeskyně traverz doleva do komína a jím na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Spárou vlevo od údolní koutové Údolní spáry přímo na plošinu a komínem na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, J. Kutil,9.11.1982
  • V levé části údolní stěny trhlinkou k 1. kruhu. Vzhůru do police a traverzem na balkónek. Koutem (jištění) ke 2. kruhu a šikmo vlevo na vrchol přilehlé věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Ivan Ullsperger, K. Jakoubě, K. Tomeš, S. Šilhán, J. Kutil,9.11.1982
  • Pravým komínem v JV stěně na vrchol přilehlé věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Josef Smítka, K. Chlum,29.9.1941
  • Středem JV stěny přes kruh na vrchol.
  • Petr Hejtmánek, J. Koudelka,20.5.1989
 • 18)Dvojspára, III
  • V JV stěně dvojspárou a komínem na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Komínem vlevo od Dvojspáry na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Spárkou mezi věžičkami (vlevo od slanění) na jejich vrchol a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Krátkou hrankou na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od JZ průchodu mezi rozporem věžičkami nebo přímo z balvanu přes hranu na balkónek a po hraně na vrchol věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Jiří Živný, V. Musil,16.8.1981
  • Spárou v průchodu vpravo od kouta na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Koutovou spárkou v průchodu na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 25)Přeskok, Přeskok 2
  • Přeskokem z okraje na nejbližší věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Jan Bukvic, I. Bukvic,21.8.1979

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Josef Koudelka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz