Facebook

Český horolezecký svaz

Osmivěží

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Klokočské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Osmivěží-1981-1989.pdf

  • Průchodem od JZ na konec ke komínu a jím na vrchol.
  • Josef Smítka, L. Vodháněl, V. Procházka,25.9.1941
  • Průchodem od SZ mezi věží a okrajem do širokého komína. Levým koutem přes převis do dalšího komína a jím na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 3)47 leninů, VIIc
  • Uprostřed náhorní stěny ( ze strže) z police přímo stěnou k 1 a 2 k. Šikmo vpravo a přímo n. v.
  • Petr Slanina, Alena Švadleňáková,1.6.2014
  • V levé části náh. stěny z police přímo k 1 k. Šikmo vlevo a přímo ke 2 k. Vlevo na oblou hranu a tou n. v.
  • Petr Slanina, Alena Švadleňáková,1.6.2014
  • V pr. boční úd. sť. šikmým převislým koutem přes 1 k. až do spáry. Tou ke vklíněnému kamenu, vlevo do sť. ke 2 k. Přímo trhlinou ke kruhu cesty (Nedori a Magnus) dále přímo hranou na šikmou rampu a ke 2 k. cesty HOMO SÁPIJENC tou n. v.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),17.7.2014
  • Podél SZ hrany a dále stěnou přes 3 kruhy do pravé spáry a tou na vrchol.
  • Petr Slanina a Jakub Cicvárek,5.9.1999
  • V pravé části údolní stěny přes převis a stěnou k 1. kruhu. Převisem ke 2.  kruhu a dále stěnou ke3.  kruhu. Hranou a stěnou ke 2.  kruhu Údolní cesty a tou na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Cicvárek,5.9.1999
  • V pravé části údolní stěny podél sokolíků (jištění) k 1.  kruhu. Komínem mezi stěnou a výrazným odštěpem na konec a šikmo vpravo ke 2. kruhu. Za hranu a levou spárou na vrchol.
  • Josef Rakoncaj, J. Novák, J. Janoušek,3.10.1971
  • Za hranou pravou spárou na vrchol.
  • Josef Koudelka,16.4.1988
  • Asi 5m Údolní cestou a dále traverz vlevo k 1. kruhu. Přímo stěnou (smyčka) přes 2. a 3. kruh ke 4. kruhu. Stěnou šikmo vlevo k 5. kruhu a zprava stěnou do trhliny a na vrchol.
  • Petr Slanina, L. Ulrych,26.9.2000
  • Železitou údolní stěnou přes 3 kruhy do římsy. Traverz vlevo do spáry a tou navrchol.
  • Petr Slanina a Leoš Ulrych,6.6.1999
  • Údolní koutovou spárou do jeskyně a další koutovou spárou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z jeskyně traverz doleva do komína a jím na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Spárou vlevo od údolní koutové Údolní spáry přímo na plošinu a komínem na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, J. Kutil,9.11.1982
  • V levé části údolní stěny trhlinkou k 1. kruhu. Vzhůru do police a traverzem na balkónek. Koutem (jištění) ke 2. kruhu a šikmo vlevo na vrchol přilehlé věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Ivan Ullsperger, K. Jakoubě, K. Tomeš, S. Šilhán, J. Kutil,9.11.1982
  • Pravým komínem v JV stěně na vrchol přilehlé věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Josef Smítka, K. Chlum,29.9.1941
  • Středem JV stěny přes kruh na vrchol.
  • Petr Hejtmánek, J. Koudelka,20.5.1989
 • 18)Dvojspára, III
  • V JV stěně dvojspárou a komínem na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Komínem vlevo od Dvojspáry na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Spárkou mezi věžičkami (vlevo od slanění) na jejich vrchol a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Krátkou hrankou na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od JZ průchodu mezi rozporem věžičkami nebo přímo z balvanu přes hranu na balkónek a po hraně na vrchol věžičky. Překrokem na hlavní vrchol.
  • Jiří Živný, V. Musil,16.8.1981
  • Spárou v průchodu vpravo od kouta na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Koutovou spárkou v průchodu na věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 25)Přeskok, Přeskok 2
  • Přeskokem z okraje na nejbližší věžičku a překrokem na hlavní vrchol.
  • Jan Bukvic, I. Bukvic,21.8.1979

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Josef Koudelka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz