Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pražská stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
65 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

  • V S stěně ze strže traverz vpravo ke K. Spárou, později komínem na vrchol.
  • Karel Bělina, K. Kračmařík,30.6.1971
 • 2)Náplavka, RP VIIIa
  • Cestou Django Reinhardt přes 2 kruhy na balkon vlevo žebrem bh a stěnou ke kruhu Osamělé spáry jí asi 5 m úkrok doleva ke 2 bh a přímo 3 bh na vrchol.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil,12.7.2014
 • 3)Django Reinhardt, ***, RP VIIIb
  • Vpravo od nástupu „Osamělé spáry“ stěnou přes 2 kruhy dále na malý balkón. Hranou přes hodiny a 2 kruhy na velkou polici (velké hodiny). Převisem přes kruh ke slaňáku.
  • Sebastian Thiele,2. 10. 2010
 • 4)Pražské jaro, ***, VIIIc
  • Napravo od S hrany stěnou přes 3 bh k 1. kruhu cesty Cikánské spáry. Vpravo stěnou přes 5 bh ke slanění.
  • Chris-Jan Stiller & Konrad Schlenkrich,10. 9. 2014
  • Koutem v levé části údolní stěny pod převis. Vlevo ke K, spárou a stěnou na římsu, komínem na další římsu ke 2. K. Vlevo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, Z. Brabec, J. Svoboda,4.7.1971
 • 6)Bílý teror, VIIIa
  • Jako „Cikánská spára“ k 1. K, traverz doprava asi 10m k žebru. Od něj šikmo doleva do spáry ke 2. K. Spárou ke 3. K a převislou stěnkou ke 4. K. Spárou vlevo na vrchol.
  • Karel Bělina, Ludmila Matějíčková,21.6.1981
  • Jako „Cikánská spára“ ke K. Traverz doprava ke 2. K. Spárou a komínem n. v.
  • Stanislav Lukavský, K. Bělina, J. Hradecký,13.7.1971
 • 8)Smog, RP Xa
  • V levé části údolní stěny přes 3BH přímo k 2. kruhu od cesty „Bílý teror "
  • Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka,. ,10.6. 2005
 • 9)Mlžný val, AF Xa, RP Xb
  • Vpravo od Smogu stěnou přes 3 BH k 3. BH Smogu. Z římsy vpravo žebrem a obloukem zprava přes 5 BH ke slanění.
  • Chris-Jan Stiller,20. 6. 2015
 • 10)Dýmovnice, AF IXc, RP Xa
  • Od nástupu Smogu stěnou přes 5 BH k 5. BH cesty Pražské jaro. Tou dále ke slanění.
  • Chris-Jan Stiller,14. 6. 2015
 • 11)Čistej styl, RP Xa
  • Středem údolní stěny přes 5BH do římsy a vpravo ke 2. K „Cesty holubiček“.
  • Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka,19.4.2008
 • 12)SinCity, AF Xc, RP XIa
  • Vpravo od cesty „Čistý styl“ stěnou přes 5BH k 2. kruhu “Cesty holubiček“ Tou na vrchol.
  • Andrej Chrastina,17. 4. 2010
  • Středem SZ stěny podél trhliny a spáry přímo ke 2. K „Cesty holubiček“. Tou n. v.
  • Z. Weingartl, P. Weingartl,12.5.1982
 • 14)Bílá holubice, AF IXa, RP IXb, 65m
  • "Trhlinami Přímé Cesty holubiček až na konec a stěnou přes 3 BH k 7. K cesty Hradčany. Spolu s ní na temeno.
  • Jiří Chocholoušek x. Robert Hes,23.8.2015
 • 15)Hradčany, ****, RP Xa
  • Spárokoutem od „Přímé cesty holubiček“ krátce vzhůru a doprava stěnou přes 9K ke slaňáku.
  • Chris-Jan Stiller,2. 10. 2010
  • Vpravo od „Cesty holubiček“ stěnou přes 2K k 1. K od „Hradčan“
  • Jörg Andreas,9.3.2012
 • 17)Leapfrogging, RP IXc
  • Vpravo od cesty „ Přímý Hradčany"stěnou přes 3. kruhy díra kruh a stěnou ke 3. kruhu cesty„ Letenská plán"
  • J. Andreas, M. Pohlinka, H. Owain,20.10.2015
 • 18)Letenská pláň, VIIIc, RP IXa
  • Z bloku uprostřed stěny šikmo doleva přes 3K na hranu (4. K) a tou přes 5. K ke 3. K cesty „Vzpomínka na Jirku Šlégla“. Tou bez stavění na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, D. Nehasil,8.6.2003
 • 19)Srdeční kráter, VIIIb, RP VIIIc
  • Vpravo od cesty „Letenská pláň“ stěnou přes K a hodiny ke 2. K. Stěnou šikmo vlevo přes 3. K ke 2. K cesty „Vzpomínka na Jirku Šlégla“. Stěnou přímo (5. K) pod převis k 6. K. Traverz doleva na balkón (vrcholová kniha) a stěnou n. v.
  • Vladislav Nehasil a D. Nehasil, J. Paul,13.6.2003
  • Od 6. K cesty „Srdeční kráter“ spárou ve střechovitém převisu na vrchol.
  • J. Paul a V. Nehasil, D. Nehasil,20.9.2003
 • 21)Jidášovo ucho, VIIIc
  • Sokolíkem přímo k 1. K cesty „Vzpomínka na Jirku Šlégla“. Dále stěnou přes 4K pod převis (velké hodiny). Traverz doprava do cesty „Turecký meč“ a tou n. v.
  • J. Paul, V. Nehasil, D. Nehasil,13.6.2003
  • Nástup jako cesta „Turecký meč“. Po 15m traverz vlevo k 1. K. Několik m vzhůru, traverz doleva do kouta, tím vzhůru, pak doprava ke 2. K. Stěnou doleva a koutkem na hranu ke 3. K. Vpravo (postavením) a stěnou přes 4. K na vrchol.
  • Karel Bělina, A. Olexa,17.6.1978
 • 23)Turecký meč, ***, VIIc
  • Komínem mezi Tyršovou věží a Pražskou stěnou asi 15m. Traverz šikmo vlevo k sokolíku pod velkým koutem. Koutovou spárou ke K, stěnou a sokolíkem pod převis. Traverz vpravo za hranu (2. K) a lehce na vrchol.
  • Karel Bělina, F. Žid,14.5.1978
 • 24)Hrabě X, IXa
  • Jako „Turecký meč“ na polici pod velkým koutem. Vpravo u hrany zářezem do koutku a tím pod převis. Zprava nad převis a hranou přes 2 kruhy ke 2. kruhu cesty „Turecký meč“.
  • Jaroslav Cach, T. Roďan,1. 9. 2011
 • 25)Šinkanzen, ****, RP IXc
  • Z balkonů vpravo u kouta mezi Pražskou stěnou a Tyršovými věžemi, napravo od cesty Hrabě X. - Stěnou přes 7 BH, nakonec zářezem přes slaňovací BH.
  • Robert Hes a Jiří Chocholoušek,19.8.2018

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

Zamýšlený prvovýstup nutno ohlásit nejméně 30 dní předem, Správa NP jej může zakázat, nebo stanovit podmínky

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Vrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycenímVrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycením1 ks
 Vrcholová knížka nestandardní1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

2. 12. Most přes Kačák /Loděnici v Kozle je opraven a plně funkční. Žlutá značka z Hostími do Srbska je opět průchozí.
Instagram

Instagram Horosvaz