Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Severní Tyršova věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
70 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

 • 1)Obušek, VIIa
  • Úplně vlevo v údolní stěně přes bloky pod střechovitý převis a doprava k 1.K. Komínem pod další velký převis (2.K), převisem do komína a tím na konec, pak stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid,9.5.1978
 • 2)Edita, VIIIc
  • Úplně vlevo v údolní stěně komínem vzhůru, pak traverz k 1.K. Spárou a doprava ke 2.K, pak trhlinou a sokolíkem (3.K) na balkón ke 4.K. Hranou nebo vlevo stěnou k 5.K, vpravo spárou, výše stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, Zdeněk Hubka,3.7.1976
 • 3)Jarní tání, IXa, RP IXb
  • Od 3.K cesty „Křižovatka osudů“ přímo stěnou přes 2BH na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš,28.3.2006
  • Od 2.K „Edity“ doprava a stěnou přes 3K, traverz doprava a stěnou za hranu (K) n.v.
  • P.Laštovička , F.Hochwalder,19.6.1993
  • SZ hranou k 1. BH zprava 2. BH přímo hranou a vpravo ke 3. BH šikmo vpravo do římsy a dále ke 4. BH cesty “Město bohů” přímo 5, 6, 7. BH.vpravo dva metry a zpět a nebo přes cestu “ Pán netopýr” a zpět a přímo přes 6 kruh od cesty “ Křižovatka osudů” na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Petra Kulíkova,8. 7. 2011
  • V levé části údolní stěny tupou hranou přímo přes K a 2BH do římsy, dále cestou „Napříč osudem“ na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš, J.Lautner, Andrej Chrastina, P.Rýva,20.5.2007
  • Vlevo od „Sedření kůže“ stěnou přes 5BH pod převis, zleva k 6.BH a přímo přes 7.BH k 1.K cesty „Křižovatka osudů“. Tou, výše jako „Jarní tání“ na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš,28.3.2006
 • 8)Sedření kůže, ****, VIIc
  • Koutem v údolní stěně pod střechovitý převis a doprava k 1.K. Spárou na její konec a doprava na balkón (2.K). Sokolíkem a spárou ke 3.K a stěnou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, B. Peschke, L. Kňava,5.6.1966
 • 9)Pan Netopýr, AF IXb
  • Cestou Sedření kůže ke 2.kruhu od něj doprava k výrazné hraně, tou přes 2 Bh do římsy. Římsou zpět doleva do cesty Sedření kůže a tou na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, Ondřej Beneš,2006
  • Od 3.K cesty „Kondiciogram“ stěnou přímo ke K, mírně doleva přes BH na polici a podél hrany přes K ke 3.K cesty „Sedření kůže“. Tou na vrchol.
  • Václav Šatava ml. a Tomáš Sobotka,29.10.2005
 • 11)Kondiciogram, VIIIc
  • Jako „Sedření kůže“ asi 5m, traverz doprava za hranu a podél ní (1.K a 2.K) k děrám (3.K). Doprava za hranu a podél ní (4.K) na plošinu. Hranou ke 3.K „Sonáty nevolníka“. Tou na vrchol.
  • Z.Weingartl, P.Weingartl,17.6.1980
  • Středem údolní stěny přímo přes 6BH do římsy a v ní doleva do cesty „Sedření kůže“ a tou n.v.
  • Tomáš Sobotka a P.Horký,2.5.2008
 • 13)Břichobol, IXa
  • Trhlinou vlevo od „Akustické cesty“ přes BH ke 3.K a 4.K „Akustické cesty“. Přímo stěnou přes 2.BH, vlevo do spárky a stěnou ke 4.K cesty „Kondiciogram“. Tím na vrchol.
  • Pavel Bechyně a Pavel Henke,19.8.2002
  • Tupou hranou vlevo od „Sonáty vertikálního života“ vzhůru a stěnou přes 1.K ke 2.K. Vlevo za hranu a přes 3.K ke 4.K. Doprava do spáry „Sonáty vertikálního života“, tou a „Sonátou nevolníka“ na vrchol.
  • Z.Weingartl, P.Weingartl,27.8.1980
  • Od 2.K „Akustické cesty“ přímo do spáry „Sonáty vertikálního života“.
  • Mark Wilford s druhy,21.9.1982
  • Vpravo v údolní stěně (postavením) do spáry a tou k 1.K. Levou spárou na plošinu (2.K) a koutem pod převis. Traverz doprava do spáry „Antigravitačního komplexu“ a tou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, Václav Širl, Zdeněk Hubka,20.8.1967
  • Od 2.K koutem k volným blokům, šikmo doleva k levému okraji převisu a spárou ke K. Spárou a stěnou šikmo vpravo na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka,6.8.1972
 • 18)Zuzana, VIIIc, RP IXa
  • Vlevo od cesty „B-komplex“ stěnou přes 3K do trhlinky a tou pod převis (4.K). Přes převis a stěnou přes 4K na vrchol.
  • J.Švihnos, V.Nehasil,10.7.1999
 • 19)B - komplex, VIIc
  • Asi 10m vpravo od „Sonáty vertikálního života“ stěnou a žebrem k 1.K. Šikmo doleva trhlinou přes převis, spárou na římsu a doprava ke 2.K. Nyní buď mírně vpravo nebo vlevo stěnkou k převisu a spárou ke 2.K „Antigravitačního komplexu“. Tím na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl, J. Joščík,20.4.1979
  • Jako „B-komplex“ ke 2.K. Mírně vlevo spárou pod převis a stěnou do díry. Traverz vpravo do „Antigravitačního komplexu“.
  • Jan Matějček, P. Maniková,19.5.1996
 • 21)Bez komplexů, RP VIIIa
  • Tupou hranou přes BH a 2K ke 2.K „B-komplexu“.
  • P.Laštovička , F.Hochwalder,22.8.1992
  • Cestou „Bez komplexů“ ke 2.K „B-komplexu“. Tím do cesty „Antigravitační komplex“. Přímo stěnou k BH a doprava pod převis. Přes převis (BH) k římse a stěnou n.v.
  • P.Laštovička,18.9.1999
  • Nevýraznou JZ hranou asi 10m vzhůru, stěnou šikmo vpravo k hodinám a koutem pod střechovitý převis k 1.K. Ručkováním doleva a stěnkou šikmo vlevo ke spáře, tou pod druhý převis (2.K). Spárou na vrchol.
  • Václav Širl, Rudolf Zabilka,16.4.1967
 • 24)Zkratka, VIIa
  • Jako „Varianta“ spárou k převisu, nad ním stěnou doleva ke spáře a tou na balkón. Stěnou (K), spárou a opět stěnou na konec traverzu.
  • Jaroslav Houser, Zdeněk Kropáček,21.6.1979
  • Vlevo od komína spárou, koutem a opět spárou k traverzu.
  • Helmut Paul, D. Fahr,27.9.1975
  • Z údolní strany komínem mezi věžemi do strže, pak traverz po římse vlevo na hranu a tou přes K na vrchol.
  • J.Uher, J.Hozák, K.Štěpka,3.6.1966
 • 27)Expres, VIIIb
  • Ze strže mezi Jižní a Severní věží spárou ke K a stěnou přímo na vrchol.
  • Z.Weingartl, P.Weingartl,3.5.1982
  • Ze strže mezi věžemi spárou v J stěně, nahoře komínem na předskalí a JV hranou na vrchol.
  • M.Přibyl, K.Blažek, E.Puncman, J. Přibyl,24.5.1966
  • Asi 7m vpravo od nástupu „Zapomenuté spáry“ stěnou pod přepadlý blok a traverz v komíně doleva do spáry.
  • Zdeněk Kropáček, D. Kropáčková,6.5.1988
  • Ze strže do sedla pod J vrcholem, JV hranou nebo vlevo stěnou na předvrchol a překrokem n.v.
  • Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková,25.4.1982
  • „Starou cestou“ na předskalí a JV hranou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Ze strže krátce do komína mezi masivem a předskalím, průchod na údolní stranu a vlevo na předskalí. Spárou uprostřed náhorní stěny (nebo vpravo či vlevo stěnou) na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Jako „Stará cesta“ na předskalí, traverz doprava kolem V hrany a stěnou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, J.Bílek,30.7.1966

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1.6. až 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017, mapa 2017, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta