Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Severní Tyršova věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
70 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

 

Archiv vrcholových knih:

Severní Tyršova věž-1966-1982.pdf

Severní Tyršova věž-1998-1999.pdf

 • 1)Obušek, VIIa
  • Úplně vlevo v údolní stěně přes bloky pod střechovitý převis a doprava k 1. K. Komínem pod další velký převis (2. K), převisem do komína a tím na konec, pak stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, F. Žid,9.5.1978
 • 2)Edita, VIIIc
  • Úplně vlevo v údolní stěně komínem vzhůru, pak traverz k 1. K. Spárou a doprava ke 2. K, pak trhlinou a sokolíkem (3. K) na balkón ke 4. K. Hranou nebo vlevo stěnou k 5. K, vpravo spárou, výše stěnou na vrchol.
  • Karel Bělina, Z. Hubka,3.7.1976
 • 3)Jarní tání, IXa, RP IXb
  • Od 3. K cesty „Křižovatka osudů“ přímo stěnou přes 2BH na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, O. Beneš,28.3.2006
 • 4)Křižovatka osudů, VIIIc, 50m
  • Od 2. K „Edity“ doprava a stěnou přes 3 K, traverz doprava a stěnou za hranu (K) n. v.
  • Petr Laštovička ml., F. Hochwalder,19.6.1993
  • SZ hranou k 1. BH zprava 2. BH přímo hranou a vpravo ke 3. BH šikmo vpravo do římsy a dále ke 4. BH cesty “Město bohů” přímo 5, 6, 7. BH. vpravo dva metry a zpět a nebo přes cestu “ Pán netopýr” a zpět a přímo přes 6 kruh od cesty “ Křižovatka osudů” na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Petra Kulíkova,8. 7. 2011
  • V levé části údolní stěny tupou hranou přímo přes K a 2 BH do římsy, dále cestou „Napříč osudem“ na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, O. Beneš, J. Lautner, A. Chrastina, P. Rýva,20.5.2007
  • Vlevo od „Sedření kůže“ stěnou přes 5BH pod převis, zleva k 6. BH a přímo přes 7. BH k 1. K cesty „Křižovatka osudů“. Tou, výše jako „Jarní tání“ na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, O. Beneš,28.3.2006
 • 8)Sedření kůže, ****, VIIc
  • Koutem v údolní stěně pod střechovitý převis a doprava k 1. K. Spárou na její konec a doprava na balkón (2. K). Sokolíkem a spárou ke 3. K a stěnou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, B. Peschke, L. Kňava,5.6.1966
 • 9)Pan Netopýr, AF IXb
  • Cestou Sedření kůže ke 2. kruhu od něj doprava k výrazné hraně, tou přes 2 Bh do římsy. Římsou zpět doleva do cesty Sedření kůže a tou na vrchol.
  • Tomáš Sobotka, O. Beneš,2006
  • Od 3. K cesty „Kondiciogram“ stěnou přímo ke K, mírně doleva přes BH na polici a podél hrany přes K ke 3. K cesty „Sedření kůže“. Tou na vrchol.
  • Václav Šatava ml. a Tomáš Sobotka,29.10.2005
 • 11)Kondiciogram, VIIIc, 50m
  • Jako „Sedření kůže“ asi 5m, traverz doprava za hranu a podél ní (1. K a 2. K) k děrám (3. K). Doprava za hranu a podél ní (4. K) na plošinu. Hranou ke 3. K „Sonáty nevolníka“. Tou na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl,17.6.1980
  • Středem údolní stěny přímo přes 6BH do římsy a v ní doleva do cesty „Sedření kůže“ a tou n. v.
  • Tomáš Sobotka a P. Horký,2.5.2008
 • 13)Břichobol, IXa
  • Trhlinou vlevo od „Akustické cesty“ přes BH ke 3. K a 4. K „Akustické cesty“. Přímo stěnou přes 2. BH, vlevo do spárky a stěnou ke 4. K cesty „Kondiciogram“. Tím na vrchol.
  • Pavel Bechyně a Pavel Henke,19.8.2002
 • 14)Akustická cesta, ***, VIIIb, 50m
  • Tupou hranou vlevo od „Sonáty vertikálního života“ vzhůru a stěnou přes 1.K ke 2.K. Vlevo za hranu a přes 3.K ke 4.K. Doprava do spáry „Sonáty vertikálního života“, tou a „Sonátou nevolníka“ na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl,27.8.1980
  • Od 2. K „Akustické cesty“ přímo do spáry „Sonáty vertikálního života“.
  • Mark Wilford s druhy,21.9.1982
  • Vpravo v údolní stěně (postavením) do spáry a tou k 1. K. Levou spárou na plošinu (2. K) a koutem pod převis. Traverz doprava do spáry „Antigravitačního komplexu“ a tou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, V. Širl, Z. Hubka,20.8.1967
  • Od 2. K cesty Sonáty vertikálního života koutem k volným blokům, šikmo doleva k levému okraji převisu a spárou ke K. Spárou a stěnou šikmo vpravo na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka,6.8.1972
 • 18)Zuzana, ****, VIIIc, RP IXa
  • Vlevo od cesty „B-komplex“ stěnou přes 3K do trhlinky a tou pod převis (4. K). Přes převis a stěnou přes 4K na vrchol.
  • J. Švihnos, V. Nehasil,10.7.1999
 • 19)B - komplex, VIIc
  • Asi 10m vpravo od „Sonáty vertikálního života“ stěnou a žebrem k 1. K. Šikmo doleva trhlinou přes převis, spárou na římsu a doprava ke 2. K. Nyní buď mírně vpravo nebo vlevo stěnkou k převisu a spárou ke 2. K „Antigravitačního komplexu“. Tím na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl, J. Joščík,20.4.1979
  • Jako „B-komplex“ ke 2. K. Mírně vlevo spárou pod převis a stěnou do díry. Traverz vpravo do „Antigravitačního komplexu“.
  • Jan Matějček, P. Maniková,19.5.1996
 • 21)Bez komplexů, ****, RP VIIIa, 50m
  • Tupou hranou přes BH a 2K ke 2. K „B-komplexu“.
  • Petr Laštovička ml., F. Hochwalder,22.8.1992
 • 22)Komplexní řešení, RP IXb, 50m
  • Cestou „Bez komplexů“ ke 2. K „B-komplexu“. Tím do cesty „Antigravitační komplex“. Přímo stěnou k BH a doprava pod převis. Přes převis (BH) k římse a stěnou n. v.
  • Petr Laštovička ml. (jištěn zdola),18.9.1999
  • Nevýraznou JZ hranou asi 10m vzhůru, stěnou šikmo vpravo k hodinám a koutem pod střechovitý převis k 1. K. Ručkováním doleva a stěnkou šikmo vlevo ke spáře, tou pod druhý převis (2. K). Spárou na vrchol.
  • Václav Širl, R. Zabilka,16.4.1967
 • 24)Zkratka, VIIa
  • Jako „Varianta“ spárou k převisu, nad ním stěnou doleva ke spáře a tou na balkón. Stěnou (K), spárou a opět stěnou na konec traverzu.
  • Jaroslav Houser, Z. Kropáček,21.6.1979
  • Vlevo od komína spárou, koutem a opět spárou k traverzu.
  • Helmut Paul, D. Fahr,27.9.1975
 • 26)Vyhlídková hrana, VI, 50m
  • Z údolní strany komínem mezi věžemi do strže, pak traverz po římse vlevo na hranu a tou přes K na vrchol.
  • Jaroslav Uher, J. Hozák, K. Štěpka,3.6.1966
 • 27)Expres, VIIIb, 40m
  • Ze strže mezi Jižní a Severní věží spárou ke K a stěnou přímo na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl,3.5.1982
  • Ze strže mezi věžemi spárou v J stěně, nahoře komínem na předskalí a JV hranou na vrchol.
  • M. Přibyl, K. Blažek, E. Puncman, J. Přibyl,24.5.1966
  • Asi 7m vpravo od nástupu „Zapomenuté spáry“ stěnou pod přepadlý blok a traverz v komíně doleva do spáry.
  • Zdeněk Kropáček, D. Kropáčková,6.5.1988
  • Ze strže do sedla pod J vrcholem, JV hranou nebo vlevo stěnou na předvrchol a překrokem n. v.
  • Zdeněk Kropáček, D. Kropáčková,25.4.1982
  • „Starou cestou“ na předskalí a JV hranou na vrchol.
  • Autoři neznámí,Neznámý
  • Ze strže krátce do komína mezi masivem a předskalím, průchod na údolní stranu a vlevo na předskalí. Spárou uprostřed náhorní stěny (nebo vpravo či vlevo stěnou) na vrchol.
  • Autoři neznámí,Neznámý
  • Jako „Stará cesta“ na předskalí, traverz doprava kolem V hrany a stěnou na vrchol.
  • Rudolf Zabilka, J. Bílek,30.7.1966

Obrázková galerie

Plánek
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

Zamýšlený prvovýstup nutno ohlásit nejméně 30 dní předem, Správa NP jej může zakázat, nebo stanovit podmínky

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
 Kruh slaňovací nespecifikovaný1 ks
Vrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycenímVrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycením1 ks
 Vrcholová knížka nestandardní1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

2. 12. Most přes Kačák /Loděnici v Kozle je opraven a plně funkční. Žlutá značka z Hostími do Srbska je opět průchozí.
Instagram

Instagram Horosvaz