Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Sluneční věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V údolní stěně koutem, trhlinou a převisem přes 2BH, výše spárou na vrchol.
  • Pavel Bechyně, Pavel Henke,17.8.2002
  • V údolní stěně koutem několik m vzhůru a vpravo převislou stěnou přes 4K na vrchol.
  • Václav Šatava, J. Havel,8.9.2002
  • Vpravo v údolní stěně spárou ke K. Spárou a stěnou na balkón (dK), traverz doprava a stěnou k velkým hodinám. Vlevo stěnou na vrchol.
  • Jaroslav Budín, René Torn,3.9.1961
 • 4)Saint-Tropez, VIIIa
  • Vlevo v J stěně přímo přes 2K, výše vlevo podél hrany (3.K) na balkón ke 2.K „Údolní cesty“. Stěnou přímo na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, D. Nehasil, M. Krauskopf,25.6.2000
 • 5)Pidluke-Padluke, RP IXb
  • V J stěně několik metrů společně s cestou Saint Tropez a vpravo středem stěny přes 3 borháky, velké hodiny a slaňák na vrchol.
  • Filip Hašek a Vladislav Nehasil a Jiří Chocholoušek, Tomáš Sobotka, Robert Hes,25. 8. 2013
  • Vlevo v J stěně spárou na římsu (hodiny) a postavením stěnou na vrchol.
  • E.Wrbík, L.Holpuch,18.6.1961
  • Asi 4m vlevo od nástupu „Jižní stěny“ stěnou vzhůru, pak šikmo doleva na vrchol.
  • E.Wrbík, L.Holpuch,18.6.1961
  • Vlevo od JV hrany stěnou na vrchol.
  • Bedřich Fabián, E.Wrbík,27.8.1961
  • JV hranou, výše pomocí trhliny přes převis na vrchol.
  • Karel Bělina, P.Nedvědický,4.4.1976
 • 10)Stará cesta, III
  • Z masivu v blízkosti JV hrany sestup na římsu, přepad a spárou na vrchol.
  • E.Wrbík,11.6.1961
  • „Starou cestou“ přepad, traverz doprava a stěnou do spáry. Tou na vrchol.
  • E.Wrbík, L.Holpuch,18.6.1961
  • Od J do komína mezi věží a masivem a v jeho pravé části rozporem na vrchol.
  • Karel Bělina, J.Strauss, J.Kašák, M.Bělinová, Walter Tamme,1.5.1975
  • Z Jižní strany průchod komínem mezi věží a masívem na SV hranu vpravo od hrany a pak přímo hranou na vrchol.
  • Karel Bělina,J.Strauss,J.Kašák,M.Poskočilová,W.Tamme ,1.5.1975
 • 14)Přeskok, 1
  • Z masivu přeskok na vrchol.
  • Christian Glaser,12.8.1968
 • 15)Vystup z temnoty, RP Xb
  • Hranou k BH, zprava ke druhý BH výše přímo přes třetí komínem a hranou na vrchol.
  • Vl.Nehasil a Tomáš Sobotka,11.102014
 • 16)Poutní cesta, RP Xb
  • V JZ stěně vlevo od Kotel síly krátce sokolíkem a vlevo k prvnímu a druhýmu kruhu, mírně zleva ke třetí kruh. Od něj přímo pod převis a vpravo přes čtvrtý kruh a převis na vrchol.
  • Vláda Nehasil a Tomáš Sobotka a Jena Paul,4. 10. 2014
 • 17)Kotel síly, AF IXc, RP Xb
  • Ze strže s Prezidentem středem SZ stěny přes 3 K na vrchol.
  • Vladislav Nehasil, J.Paul, T.Sobotka,4. 10. 2014
 • 18)Oslnění, RP IXc
  • Z horního balkónu na SZ straně věže vpravo stěnou a přes střechovitý převis (3 BH a slaňovací BH) na vrchol.
  • Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil, Jakub Frič, Hynek Cholasta,18. 10. 2014
  • Od S z bloku v náhorní straně překrok a stěnou doprava na hranu. Tou na polici a dále na vrchol.
  • Andreas Lange, M. Grosser,21.8.1999

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1.6. až 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017, mapa 2017, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2017

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta