Facebook

Český horolezecký svaz

Drábský masív - M

Drábský masív
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Příhrazské skály

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
    • Cestou Baťův test" ke kruhu. Doprava po římse do komína a jím na temeno."
    • Petr Hejtmánek, V. Hrabák,,16.5.1981
  • 1)Archimedova hrana, VIIa, 17m
    • Hranou vlevo od vstupní boudy přes kruh.
    • T.Procházka, M.Šimůnek,28.7.1978
    • V levé části komína mezi Drábským masivem a Drábským sloupem krátce rozporem a šikmo doprava ke hrotu. Hranou pilíře přes K na jeho vrchol a přepadem na temeno.
    • Jan Šindelka, T. Dolenský,26.4.2007
  • 3)První společná, RP VIIc
    • Nalevo od Cesty pro Aničku z kraje komína stěnou vlevo ke K. Nad převis a stěnou přes K cesty Matějovi v oblacích na vrchol.
    • Miroslav Sameš, P. Chmelířová,28.8.2012
    • Mezi Hladovou cestou a komínem stěnou ke K a přímo nebo vpravo podél hrany na temeno.
    • Juráš Šefl a Lukáš Krejčí, J. Součková,21.10.2008
  • 5)Hladová cesta, VIIa, 15m
    • Z terasy stěnou do žlábku, přes díru a spárou na temeno.
    • Josef Nežerka, Z.Kopal,16.9.1973
    • Mezi hranou a Hladovou cestou stěnou ke K, přímo a vpravo Hladovou cestou na temeno.
    • Daniel Dolenský, P. Waller,26.4.2007
  • 7)Stojící pták, RP VIIIb
    • V dolní části strže mezi Drábským sloupem a Drábem JV stěnou přímo k 1. a 2.K. Zprava nad něj a přímo na terasu.
    • Lukáš Čermák a Juráš Šefl,2006
  • 8)Beze slov, VIIb, 15m
    • Hranou ke kruhu a mírně vpravo na terasu.
    • J.Večeřa, V.Calda,8.1986
    • Nalevo od cesty Beze slov stěnou pod převis a přímo přes něj k 1. K (osazen dodatečně). Stěnou ke 2. K a přímo na terasu pod Drábským sloupem.
    • Jaroslav Štumpf, D. Dolenský,23.5.2003
    • Z terasy traverz doleva za hranu ke spáře a tou přes kruh.
    • Josef Nežerka a Z.Kopal,29.8.1973
    • Z vrcholu Partyzána od borovice překrok do stěny, vzhůru ke spáře a podél ní na temeno.
    • Leopold "Polda" Páleníček, P. Skalka,20.5.1971
    • Mezi Jarní a Vyhlídkovou přímo kolem kraje převisu, vzhůru na talíře a doleva na temeno. Lámavé
    • V.Král, S.Tutka,16.9.2007
    • Z vrcholu Partyzána středem stěny přes převis ke kruhu a šikmo doprava.
    • Fery Půlpán, P. Mocek,20.7.1967
  • 14)Kýho výra, VIIa
    • Od sl. kruhu z Partyzána přímo ke kruhu, mírně vpr. ke spáře a jí na temeno.
    • S.Tutka, V.Král,16.9.2007
  • 15)Hříšná žena, RP Xa
    • Cestou Svatej muž až ke 3. K. Přímo stěnou ke 4. a 5. K, vlevo hranou k poslednímu K Pouťové hrany a tou na temeno.
    • Jaroslav Štumpf a Jiří Dlabola a Jakub Frič a J. Duchoň,3.7.2011
  • 16)SVATEJ MUŽ, Xb, 35m
    • Stěnou (1. a 2. kruh) ke 3. kruhu a vlevo přes díru na hranu a Pouťovou hranou na temeno.
    • J.Horák a Jiří Blesk,1992
  • 17)Zpovědnice, RP IXc
    • z dolní části schodů pod SZ stěnou hranou k 1. a 2. K. Nad ním stěnou vpravo ke 4. K Hříšné ženy a spolu s ní na vrchol.
    • Miroslav Sameš a Jakub Jandík,24.6.2012
  • 18)POUŤOVÁ HRANA, VIIb, 32m
    • Podél šikmé spáry doprava na hranu, tou k 1. a 2. kruhu, doprava a žlábkem.
    • J.Richtr, Štefan Berežný,21.6.1969
  • 19)Bouřlivá cesta, VIIIc, 38m
    • Stěnou přes kruh k ústí spáry Lomenice a tou na temeno.
    • P.Hrubant a Petr Binhak, L.Binhak,20.5.1989
  • 20)Lomenice, VIIa, 38m
    • Stěnou přímo ke klikaté spáře a tou.
    • M.Černý,1967
  • 21)VÝTAH MIMO PROVOZ, VIIIa, 38m
    • Levou částí stěny přes dva kruhy.
    • Miroslav Vyvadil a P.Vyskočil,1980
    • Stěnou při hraně přes tři kruhy na temeno.
    • Luboš Chalupka, J. Folprecht, Z. Hubka,15.8.1992
  • 23)Karabáč, VIIIb
    • Stěnou při hraně přes vrtanou skobu a dva kruhy na temeno.
    • Luboš Chalupka, Z. Hubka, P. Jíra,22.8.1992
  • 24)UKRADENÁ CESTA, VIIIa
    • Středem stěny přímo ke kruhu. Stěnou ke spárce a podél ní na temeno.
    • Josef Nežerka a Štefan Berežný,1979
    • Vhloubením v koutě asi 8 m vzhůru, doprava za hranu, stěnou vzhůru a vpravo ke kruhu. Šikmo vlevo na temeno.
    • J.Hradecký a K.Procházka,1982
    • Hranou přes dva kruhy na temeno.
    • Petr Turek, J.Večeřa,5.1985
    • Hranou ke kruhu, vlevo a přímo k šikmé spáře a pod ní doleva.
    • Peter Dieška a Pavel Ščevlík, Stanislav Lukavský,28.9.1967
  • 28)Mamut loudavý, VIIa, 40m
    • Vlevo při hraně přes kruh ke kruhu Nervového zhroucení.
    • Jiří Šťastný, L. Loudová,1997
  • 29)ZAKLETÁ PRINCEZNA, VIIIc, 40m
    • Středem stěny přímo ke kruhu. Šikmo vlevo do díry, 2 m vzhůru, traverz vlevo na hranu a tou na temeno.
    • Jiří Blesk, E. Linhart, J.Horák,28.6.1987
  • 30)Ejhlova hrana, VIIa
    • Cestou Ecce homo a dále po hraně (kruh) na temeno.
    • Jiří Šťastný, Z.Kopal,7.6.1996
  • 31)Ecce homo, VIIa, 40m
    • Hranou na římsu, po ní doleva a stěnou ke kruhu. Vpravo za hranu a vzhůru na polici. Doleva pod převislou spárku a tou na temeno.
    • Jan Procházka a Milan Franěk,16.6.1967
  • 32)Ecce homo přímo, VIIc, 40m
    • Stěnou (kruh) ke kruhu Ecce homo a mírně vlevo ke spárce.
    • Luboš Chalupka, Z. Hubka,28.8.1994
    • Mírně zprava přes trhlinku ke 2. kruhu.
    • Jiří Šťastný, P.Mašek,1988
  • 34)Malá domů, VIIIc
    • Podél tupé hranky k 1. kruhu, traverz vpravo a vzhůru ke 2. kruhu. Stěnou přímo, doprava a ke kruhu Ecce homo.
    • Jiří Blesk, J.Horák,8.11.1987
    • Od 2. kruhu lámavou stěnou vzhůru ke 3. kruhu, stěnou a přes převis na polici. Převislou spárkou na temeno.
    • Petr Hejtmánek a David Semiginovský,15.10.1988
    • Stěnou přes díru ke kruhu. (Stavěním) nebo stěnou zprava k trhlině a tou vzhůru pod převis, doleva na polici k úzké spáře a tou.
    • T.Procházka a M.Šimůnek, P. Skalka,6.6.1979
  • 37)Příběh síly, RP IXc
    • Ze strže mezi čtyřlístkem a SV stěnou Drábského masivu stěnou napravo od komína k 1. a 2. K. Nad ním vlevo přes díry ke 3. K, výše přes převis a přes 4. K na temeno.
    • Jaroslav Štumpf, T. Dolenský,8.9.2012
  • 38)SLONÍ TANEC, VIIIa, 19m
    • Plotnou ke kruhu, vpravo a přes převis na polici. Přímo (2. kruh) a mírně vlevo na temeno.
    • P.Boček, D. Šlambora, L. Weiser,1990
  • 39)Baťův test, VIIc, 18m
    • Levou hranou SV stěny vzhůru pod převis, traverz doprava (hodiny) a přes převis na římsu ke kruhu. (Stavěním) hladkou plotnou vlevo k trhlině a tou n.t.
    • Luděk Šlechta a T.Procházka, M.Šimůnek,6.5.1980
    • Komínem vzhůru, traverz vlevo a stěnou přes kruh na temeno.
    • Hynek Mareš a Petr Binhak,7.1989
    • Stěnou k bříze a vzhůru ke kruhu. Nejprve přímo, později vpravo.
    • Petr Skalka a Štefan Berežný,20.8.1978
    • Nástup cestou „Cesta pana řídícího a vlevo k 1.kruhu. Vlevo na hranu a podél ní ke 2. kruhu. Spárou (uzle) na konec a přímo (3. kruh) na temeno k zábradlí."
    • J.Vajc a J.Koudelka,8.9.2013
  • 43)Cesta gurniků, V, 12m
    • Z předskalí přepadem a postavením do stěny, spárou při S hrané na temeno.
    • J.Kern, M.Šimůnek, P. Skalka,25.8.1979
  • 44)Mikenopa, VIla
    • Vpravo od Vstupní hrany komínem k 1.K. Přes převis ke 2. K a stěnou přes BH na temeno.
    • Josef Koudelka,13.10.2014
  • 45)VSTUPNÍ HRANA, VI, 18m
    • Podél hrany (kruh).
    • J.Richtr, Z.Majdl,25.8.1972
  • 46)Drobivá cesta, VIIa, 17m
    • Podél spáry ke kruhu, traverz vlevo do další spáry a tou na temeno.
    • Stanislav Lukavský, J. Loutchan,25.9.1972
  • 47)PRO PETRU, VIIb
    • Vlevo od hrany nad vstupní boudou přes převis na hranu a tou k 1. kruhu. Vzhůru na polici ke 2. kruhu a přímo na temeno.
    • K.Višňovský, M. Bílková,22.8.1987

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana památek: Lezení zakázáno z důvodu památkové ochrany

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK: všechny prvovýstupy jen s předchozím souhlasem OVK, formulář žádosti:  Žádost o prvovýstup OVK Mužský

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Jaroslav Štumpf | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

  • Zákaz lezení
  • Částečný zákaz lezení
  • Zákaz kvůli hnízdění
  • Zákaz částí kvůli hnízdění
  • Tradiční pískovcové lezení
  • Tradiční lezení
  • Sportovní lezení
  • Skalní lezení
  • Bouldering
  • Drytooling a mix
  • Ledolezení
  • Kolmá cesta
  • Položená cesta
  • Převislá cesta
  • Střecha
  • Jištění nýty a kruhy
  • Jištění vklíněnci
  • Jištění smyčkami
  • Cesty na slunci
  • Cesty ve stínu
  • Vhodné pro pobyt dětí
  • Lezecký park
  • Výcvik
  • Nebezpečí
  • Typická spárová cesta
  • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz