Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Rovné skály - M

Rovné skály
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Příhrazské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Drábské světničky - Rovné skály, pravá část

Pravá část masivu, kterou odděluje velký komín, je též nazývána místními lezci Masiv pana Žebra.

 • 1)Sluneční erupce, VIIc, 30m
  • Ze strže levou částí lámavé stěny ke kruhu. Vzhůru do římsy (hodiny), traverz doprava do spáry a tou na temeno.
  • V. Sojka a Petr Hejtmánek,23.7.1989
  • Krátce spárou Takové klukoviny a vlevo stěnou k 1. K. Dále ke K cesty Sluneční erupce a přímo stěnou přes hodiny a 3. K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, M. Zedník,8.5.2011
  • Podél spáry ve středu JV stěny k 1. K. Stěnou ke 2. K, dále trhlinou a stěnou přes 3. K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf a Jan Veleba,30.4.2011
 • 4)Africkej blonďák, RP VIIIc
  • Nalevo od V hrany stěnou k 1. K. Zprava k sokolíku (smyčka, 2. K) a přes převis ke 3. K. Stěnou podél trhlin přes 4. K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf a Jan Veleba,25.4.2011
 • 5)Tenkrát v Ráji, RP Vlllc
  • Cestou Africkej blonďák ke 2. K. Nad ním převisem doprava ke 3. K a hranou přes 4. K na temeno.
  • Jan Veleba, J. Frič,8.5.2011
  • Od nástupu Africkýho blonďáka doprava za hranu k hodinám v SV údolní stěně a vpravo nad díru k 1. K. Stěnou (2 K), dále trhlinou a přes převis ke 4. K. Vpravo stěnou (5. K) a spárou na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, T. Dolenský, J. Veleba,24.6.2012
 • 7)Klasika, IXa
  • Ve středu velké SV stěny přes lámavé police k 1. K. Zleva do žlabu, vzhůru ke 2. K a dlouhým traverzem doprava ke 2. K cesty Běh Skalá­kem. Touto cestou na temeno.
  • 1. známý přelez Jan Veleba a Jaroslav Štumpf,8.5.2011
 • 8)Běh skalákem, VIIb, 35m
  • Z kouta traverz vlevo k sokolíku a tím k 1. kruhu. Spárkou vzhůru, traverz vlevo za hranu do spáry, tou na konec, zpět do středu stěny na bloky (2. kruh) a spárou na temeno.
  • M. Šimůnek a Štefan Berežný,22.5.1984
  • Komínem na blok, doleva do spáry a tou (kruh - dodatečně osazen) na temeno.
  • M. Pavlíček, J. Koudelka,30.5.1999
  • Komínem cesty Eliška má ráda divočinu až na konec, vlevo do dalšího komína, stěnou do spáry a tou přes K na temeno.
  • Josef Koudelka,7.10.2011
  • Nástup cestou Eliška má ráda divočinu a dále komínem na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Šimota, O. Vávra, D. Notýnek,6.10.2011
 • 12)Ostošest, VIla
  • Nalevo od cesty Kaviár úzkým komínem na blok a přepadem do kouta k 1. K. Koutem na po­lici, traverz vlevo a dále stěnou a trhlinami ke 2. a 3. K. Spárou na blok (hodiny) a další spárou na temeno.
  • Josef Koudelka,17.10.2011
 • 13)Kaviár, VIIc, 35m
  • Převislou spárkou na travnatou polici. Spárou přes jeskyni šikmo vpravo a vzhůru ke kruhu. Šikmo vlevo na římsu (stěnová knížka) a krátkou spárou na temeno.
  • Petr Hejtmánek a J. Koudelka,28.10.1988
 • 14)Bubeníkova duše, VIIa, 37m
  • Dvojspárou v koutě (kruh) na temeno.
  • M. Šimůnek a Štefan Berežný,17.6.1981
 • 15)Díra v hlavě, VIIc, 38m
  • Koutem asi 10 m, traverz vpravo do středu stěny a tou přes tři kruhy na temeno.
  • Petr Slanina a Luboš Chalupka, J. Maděra, S. Šilhán,5.6.1993
 • 16)Život pivolezce, RP IXa
  • Vpravo od cesty Bubeníkova duše za hranou šikmo doprava sokolíky do plo­ché díry (nad ní 1. K). Převislou stěnou a sokolíkem ubíhajícím vpravo asi do poloviny, doleva (hodiny) a přímo ke 2. K. Doleva na hranu a tou přes další 2 K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, J. Veleba,16.6.2006
 • 17)Zrychlený tep, IXc, 35m
  • Sokolíkem a stěnou pod převis ke kruhu. Širokou spárou ve stropě nad převis a spárami, výše komínem.
  • Petr Slanina, S. Šilhán,5.6.1993
 • 18)Big Wall, RP VIIIa
  • Z police v pravé části převisu v údolní stěně spárkou (1. K) a výše další spárou ubíhající vlevo ke 2. K. Širokou spárou na polici a vpravo na temeno.
  • 1. známý přelez Jaroslav Štumpf, J. Veleba,4.7.2006
 • 19)Vosí tanec, RP IXa
  • Asi 5 m nalevo od velkého komína v pravé části údolní stěny přímo do římsy a vlevo převisem k 1. K. Vzhůru stěnou (2 K), trhlinou a doprava ke 4. K. Úzkou spárou k 5. K a na temeno.
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes a Jaroslav Štumpf,13.9.2015
  • Komínem v pravé části údolní stěny až do sedla a vlevo spárou přes K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf,29.9.2015
  • v pravé části údolní stěny krátce komínem na polici. Tenkým sokolíkem k hodinám a traverz doprava v dírách (smyčky) k 1. K (osadili místní borci, pánové Š. Berežný a M. Šimůnek, v dobách dřevěných). Stěnou ke 2. K, spárou do římsy (stěnová knížka) a stěnou přes 3. K na temeno.
  • Jakub Frič a Stanislav Lukavský a Jaroslav Štumpf,29.6.2012
  • Krátce komínem cesty "68 vajglů v popelníku pana Žebra" a vlevo na polici pod převis k 1. kruhu. Přes převis, dále stěnou (3 kruhy) doprava ke hraně a spárou a ukloněnou stěnou na temeno.
  • Jiří Vltavský a Jaroslav Štumpf, J. Jílek,20.5.2016
 • 23)Překvapení na konec, RP VIIIa
  • V levé části Z stěny, nalevo od velkého bloku, sokolíkem na polici (smyčka). Stěnou přímo přes BH a hodiny ke spáře. Spáro u, komínem a zářezem na temeno.
  • Lukáš Čermák, M. Halberstadt,24.6.2012
 • 24)Betonová iluze, RP IXa
  • Středem Z stěny přes 3 K do police, vpravo přes převis a ukloněnou stěnou na temeno. (1. K osadil začátkem devadesátých let minulého století J. Chocholoušek. )
  • Jaroslav Štumpf a Jan Duchoň, J. Frič,15.8.2007
  • Spárokomínem.
  • Petr Plachecký,7.6.1975
  • Vpravo od cesty Sbírání borůvek na balkon (hodiny) a spárou na temeno.
  • Josef Koudelka,2002
  • V J stěně krátkou trhlinou přecházející ve spáru a stěnou napravo k 1. K. Mírně vlevo a přímo převislou stěnou ke 2. K. Doleva ke koutové spáře a tou na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, L. Minaříková,22.8.2008
  • V pravé části J stěny spárou u tupé hrany k 1. K. Traverz doleva ke 2. K cesty S tebou mě baví svět a jí na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Ulrich,16.10.2010
  • Vlevo od cesty Peťulajz přes stupně k hodinám a převislou stěnou na temeno.
  • Jan Ryger, P. Hynek,15.8.2000
 • 30)Peťulajz, Vl
  • Krátkou S stěnou nad pravou částí masivu přes stupně ke K a stěnou na temeno.
  • Petr Hynek, J. Ryger,15.8.2000

Obrázková galerie

Drábské světničky - Rovné skály, pravá část
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Jaroslav Štumpf | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz