Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Lanclova vyhlídka (Nočník) - M

Lanclova vyhlídka (Nočník)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Příhrazské skály

6 hodnocení

Drábské světničky - Lanclova vyhlídkaDrábské světničky - Lanclova vyhlídka, pravá hrana

Skála v databázi gipfelbuch.de
  • Při hraně (kruh).
  • Josef Koudelka, M. Pavlíček,8.5.1999
 • 2)Picolo, VIIb, 18m
  • Přímo přes kruh.
  • Stanislav Šilhán a Petr Hejtmánek,19.4.2000
 • 3)Rychlá žába, V, 18m
  • Úzkou spárkou na temeno.
  • Petr Hejtmánek,9.4.2000
  • Napravo od Rychlé žáby stěnou ke K a vpravo koutkem na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Kadlec,12.6.2010
  • Napravo od Qvakerské perly nejprve stěnou vlevo, dále vpravo přes K na polici a krátce na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Kadlec,12.6.2010
  • Nalevo od cesty Mé zlaté parohy v boční stěně trhlinou a výše krátkou převislou spárou na temeno.
  • Jaroslav Štumpf,15.10.2003
 • 7)Mé zlaté parohy, VIIa, 18m
  • Hranou do SZ stěny (vpravo smyčka) a mírně vlevo přes polici ke kruhu. Mírně vpravo na vrchol.
  • Helena Pantová, J. Dolanský,1992
 • 8)Mimo mísu, Vllb
  • Vlevo od cesty Rychlé probuzení koutem, výše stěnou přes K na temeno.
  • Josef Koudelka, J. Blažek,25.5.2011
 • 9)Rychlé probuzení, VIIIa, 26m
  • Podél trhliny (smyčka) a vlevo ke kruhu. Stěnou k odštěpu a doprava.
  • Josef Koudelka, P. Hejtmánek, V. Sojka,22.7.1986
  • Trhlinou a vpravo k 1. kruhu. Šikmo vlevo ke 2. kruhu. Lámavým převisem a spárkou.
  • M. Zedník,28.8.1993
 • 11)Vendulce je 21, RP IXa
  • Od 2. K cesty Vendulka má narozeniny stěnou mírně vpravo přes 3. K na temeno.
  • Jaroslav Štumpf a Miloslav Zedník,6.6.2012
 • 12)Důstojnické hvězdy, VIIc, 29m
  • Hranou ke kruhu, vpravo trhlinou na balkón a spárou.
  • M. Šimůnek a Štefan Berežný, J. Patočka, T. Procházka,7.8.1982
 • 13)Pivní trubka, IXa, 33m
  • Spárkou na konec a šikmo vlevo k 1. kruhu. Stěnou přímo ke 2. a 3. kruhu a vpravo při hraně na temeno.
  • Jiří Chocholoušek a L. Skobla, M. Kazda, J. Plíml,7.1994
 • 14)Rychlej pruh, RP Vlllb
  • Pod velkým údolním komínem spárou na polici a hranou vlevo od komína k 1. K. Nad ním hladkou plotnou ke 2. K (osazen dodatečně), krátce stěnou a zpět doleva na hranu. Výšvihem na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, J. Chmelík,16.8.2003
 • 15)Pečený pangasius, RP IXc
  • Zalomeným širokým komínem v údolní stěně na polici a pilířem vpravo od velkého údolního komína přes 4 K na temeno.
  • Miroslav Sameš a Roman Tilňák a Luděk Šlechta, J. Štumpf,19.8.2008
  • Spárou na polici pod stěnu, tou přes dva kruhy k římse a doprava na temeno.
  • J. Šponiar, Z. Prejza,1983
 • 17)Středová spára, VI, 27m
  • Spárou vedoucí středem stěny na temeno.
  • V. Sojka, P. Hejtmánek,21.7.1989
 • 18)Žebro, VIIa, 27m
  • Spárou na polici a vpravo od spáry hrankou, výše šikmou spárou na další polici. Spárou v koutě na temeno.
  • Petr Hejtmánek, V. Sojka,21.7.1989
 • 19)Turek hulí kýbl, VIIIa, 27m
  • Spárkou a stěnou k 1. kruhu a dále ke 2. kruhu. Mírně vpravo nebo přímo na temeno.
  • J. Dolanský a Jiří Šťastný,1992
 • 20)Pohyb motýla, Xc, 25m
  • Vpravo od cesty Turek Hulí Kýbl, hranou k 1. , 2. a 3. kruhu, vpravo do stěny a sokolíkem na temeno.
  • Jaroslav Štumpf, T. Dolenský,7.4.2009
 • 21)Motýl v kýblu, RP Vlllc
  • Od 3. K Pohy­bu motýla zleva hranou ke 3. K cesty Turek hulí kýbl a tou na temeno.
  • 1. přelez Jiří Chocholoušek,2009

Obrázková galerie

Drábské světničky - Lanclova vyhlídkaDrábské světničky - Lanclova vyhlídka, pravá hrana
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Jaroslav Štumpf | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz