Facebook

Český horolezecký svaz

Matterhorn (Grossvater, König-Ludwigs-Kopf)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 hodnocení

  • Z masivu severovýchodní straně přepad vpravo do krátké spáry a tou na severozápadní předvrchol. V Západní stěně vrcholové hlavy převislou spárou na vrchol.
  • Karl Stolba s druhy,1928
  • Popis chybí
  • Jiří Bajok, P.Soukup,2.8.1982
  • Ze severozápadního předvrcholu postavením vlevo na severní hranu a vpravo na vrchol.
  • E.Třísková, H.Grohmann,29.6.1963
  • Z masivu na severovýchodní straně sestup vlevo a převislou spárou na severozápadnípředvrchol. Starou cestou na vrchol. (prvovýstup uskutečněn s postranním jištěním)
  • Jiří Kesner, P.Šorf,5.9.1970
  • Z masivu na severovýchodní straně sestup vlevo až na nejnižší velký balkon. Přepadem do vlevo ubíhající šikmé spáry a tou na jihovýchodní předvrchol. Na pravé (východní) hraně vrcholové hlavy přes dva výšvihy vzhůru a spárou na vrchol. (do výstupové spáry je též možné nastoupit …
  • Ota Spatt, H.Hofman,1960
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od Hadí cesty spárou ke kruhu. Stěnou na jihovýchodní předvrchol. Kamarádskou cestou na vrchol.
  • Josef Rybička, P.Kulík,4.5.1977
 • 8)HADÍ CESTA, VIIb
  • Od spodního nástupu Komínové cesty v jihovýchodní strži traverz vlevo pod kruh. Stěnou přes kruh napravo na jihovýchodní předvrchol Kamarádskou cestou na vrchol.
  • Josef Rybička, V.Svobodová,4.6.1975
  • Popis chybí
  • Autoři neznámí
  • Na pravé (jihovýchodní) údolní hraně stěnou napravo do vpravo ubíhající spáry a tou na jihovýchodní předvrchol. Spárou na vrchol.
  • Walter Kleiner, H.Schmitt, K.Berger,19.5.1938
  • Starou cestou na severozápadní předvrchol. Traverz vlevo přes severovýchodní stěnu vrcholové hlavy na jihovýchodní předvrchol a dále jako Jihovýchodn…
  • Alex Herter,14.6.1938
  • Jihovýchodní cestou na jihovýchodní předvrchol. Traverz vlevo na jihozápadní hranu a hladkou stěnou na vrchol.
  • Harald Grohmann, J.Voldřich,27.6.1964
  • Koutkem nalevo od pravé údolní hrany na balkónek a trhlinou k 1.kruhu. Stěnou napravo, pak nalevo pod převis ke 2.kruhu. Přes převis a položenou stěnou jihovýchodní předvrchol. Komínovou cestou na vrchol.
  • Zdeněk Vostřel, M.Poupa,11.7.1987
  • Jako Jihovýchodní cesta asi 4m vzhůru, pak traverz doleva a jemnou spárou pod střechovitý převis. Traverz vlevo ke kruhu. Vlevo stěnou a spárou na jihovýchodní předvrchol. Jihovýchodní cestou na vrchol.
  • Jaroslav Voldřich, H.Grohmann,30.5.1962
  • Kamarádskou cestou až pod střechovitý převis. Zde doprava na hranku a vzhůru ke kruhu. Žlábkem a položenou stěnou na jihovýchodní předvrchol. Komínovou cestou na vrchol
  • Harald Grohmann, F.Procházka,16.5.1963
  • Kamarádskou cestou až pod střechovitý převis. Zde doprava na hranku a vzhůru ke kruhu. Žlábkem a položenou stěnou na jihovýchodní předvrchol. Komínovou cestou na vrchol
  • Zdeněk Vostřel, K.Pittauer, T.Aust,12.5.1993
  • Pilířkem ve středu údolní stěny do zářezu a napravo do police. Vlevo k 1.kruhu a přímo přes převis a stěnkou přes 2.kruh do díry. Zleva trhlinou a stěnou ke 3.kruhu. Položenou stěnou vzhůru ke 4.kruhu pod převis, traverz vpravo do spáry, k bříze na předskalí, Komínovou c. na vrc…
  • Zdeněk Vostřel, K.Pittauer, T.Aust,2.6.1993
  • Vlevo v údolní stěně koutovou spárou vzhůru a traverz vpravo na hranu. Traverz v polici doprava k 1.kruhu. Stěnou pod převis a mírně zleva vzhůru do police ke 2.kruhu. Přes převis a spárou na severozápadní předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Harald Grohmann, J.Šmíd, D.Sečkářová, J.Voldřich,5.7.1966
 • 19)TATRA PÍSKU, VIIb
  • Stěnou asi 3m vpravo od nástupu Údolní cesty pod převis. Přes převis a stěnou přes kruh k 1.kruhu Údolní cesty. Tou na vrchol.
  • Zdeněk Vostřel, T.Aust, K.Pittauer
 • 20)ŽELVÍ NERVY, VIIIc
  • Údolní cestou až na hranu k začátku traverzu. Odtud přímo vzhůru k 1.kruhu. Hranou a stěnou přes 2 kruhy na severozápadní předskalí. Starou cestou na vrchol.
  • Zdeněk Vostřel, K.Pittauer, T.Aust
  • Nástup jako Údolní cesta, dále komínem přímo na velký balkón a Starou cestou na vrchol.
  • Jan Paul, Š.Paulová, V.Jindra, A.Hradecká,19.5.1996
 • 22)PSYCHODELIKT, IXc
  • V severozápadní stěně předskalí vlevo od pravé krátké hrany pilíře stěnou ke kruhu. Stěnou přímo na vrchol. Předskalí a přechod doleva na nástup Stará cesty. Tou na vrchol
  • Jiří Slavík, P.Kulík,27.9.1986

Obrázková galerie

Matterhorn              foto:M.Špís
Vložit nový obrázek
Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz