Facebook

Český horolezecký svaz

Hlavní stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Rozštípená skála

0 hodnocení

  • Vpravo od komína těžce přes nevýrazný blok, po oblé hraně pod převis a pak stěnou vlevo od hrany a podél spáry na plošinu. Přes převis na vrchol.
  • F. Roučka, J. Budílek,24.8.1982
 • 2)Kamenolom, V, A1, RP 6-, 16m
  • Přes stěnku pod převisy, mírně vpravo těžce přes ně a podél spáry na vrchol. Varianty: Po levé hraně převisu těžce vzhůru a dále hranou na vrchol (6-). P. Brych-M. Brych 20. 6. 1998 Nástup cesty Železnou a pokračování traverzu až do Kamenolomu, kde vzhůru (5+). …
  • František Roučka, F. Trefulka, čistě O. Fiala,2.5.1975
 • 3)Cesta griplů, 5, A0, RP 5+
  • Převis Hlavní stěny je protnut svislou spárou. Převisem těžce ke spáře, podél ní a přes další převis do kolmé stěny, kterou přímo vzhůru. Čistě F. Roučka - F. Trefulka 22. 6. 1983.
  • František Trefulka, F. Roučka,7.9.1974
 • 4)Cesta stínů, 5, A0, RP 7-, 15m
  • Přes převisek těžce do hladké stěnky, přes větší převis do Hlavní stěny a už snáze vzhůru. Čistě F. Roučka 13. 6. 1984.
  • F. Roučka, J. Budílek,27.8.1982
 • 5)Železná, 4+, A1, RP 5+
  • Do převisu nástup zprava od bloku ve výklenku. Traverz v převisu doleva a přímo vzhůru stěnou. Přímý dolez F. Roučka 24. 8. 1974, čistě F. Roučka. Varianta: Tavičská 5+ Nástup přímo přes převis ke konci traverzu Železné. J. Juda 10. 5. 2000
  • V. Štefánek, F. Trefulka,30.4.1974
  • Mezi cestami Železná a Matlafika se šudlajdou pod převis, jeho levou částí bez odšlapu do Železné vzhůru a pravou hranou stěny na vrchol. Lezeno s horním jištěním.
  • J. Bořecký,21.5.2005
 • 7)Matlafika se šudlajdou, 4+, A1, RP 7-
  • Pod velký převis zprava, velmi silově přes něj na polici, po pilířku ke spáře a na vrchol. Čistě F. Trefulka 11. 8. 1993.
  • František Trefulka, J. Vostrčil,23.8.1978
 • 8)Kvakim, 3-, A1, RP 4
  • Zepředu na blok pod komínem, který je dole uzavřen převisy. Přes převis a dále lehce komínem vzhůru. Čistě F. Trefulka 22. 6. 1977.
  • F. Trefulka, B. Musil,9.4.1972
 • 9)Učňovská hrana, 5-, A0, RP 5
  • Nástup zprava na blok, přes převis, po nevýrazné hraně do koutku a doleva přes převis na vrchol. Čistě F. Trefulka 25. 4. 1984. Varianta nástupu: 6 Skokem na plochý chyt a bez odšlapu na blok přímo přes převis.
  • F. Roučka, F. Trefulka,3.9.1975
 • 10)Študácká, 5, A1, RP 5+
  • Těžce přes převisky do stěny vlevo od dvou výrazných zubů nad nimiž je police. Dolez přímo stěnou F. Trefulka, M. Brych 24. 8. 1994.
  • František Trefulka (horní jištění),8.10.1972
  • Přes převisy a po okraji zubů na polici ve stěně, stěnkou přes nevýrazný oltář na vrchol.
  • P. Brych
 • 12)Tomas, 5
  • Přes převislou stěnku pod převis k vodorovné spáře. Po ní traverz vlevo a vzhůru stěnkou na polici. Vzhůru nevýrazným vhloubením k okraji pásu převisů (zde se cesta spojuje s Lešetínským traverzem, varianta a) a na vrchol. Varianty nástupu: 6- Přes převisy těžce přímo ke …
  • F. Čermák, J. Palán,1972
  • Přes převisy vlevo od uzavřeného komínu do stěny a přímo vzhůru pod pás převisů. Křížíme Lešetínský traverz (varianta a) a pokračujeme přes převis vzhůru. Přímý dolez F. Trefulka, M. Brych 14. 9. 1994.
  • F. Roučka, D. Roučková,22.9.1981
  • Převislým komínkem vzhůru, překrok doleva a na balkonek. Těžce vzhůru pod pás převisů, zde a)Traverz doleva a v místech, kde převisy končí přes jejich okraj. b)Kovářova zkratka 5- Přes převis doprava a stěnou vzhůru podél spáry. F. Trefulka 6. 1. 1993 c)Bacha…
  • F. Čermák, J. Palán,1972
  • Přes stěnku zleva podél odštípnutého bloku pod převis a v. t. přes něj do stěnky.
  • D. Pavlík, A. Křivánek,12.5.1998
 • 16)Pavouk, 5+, A0, RP 6
  • Přes stěnku zprava podél odštípnutého bloku pod převis. Doleva na blok, přes převis a podél spár vzhůru. Čistě P. Jonák, J. Pospíšil 8. 1989.
  • František Trefulka,3.7.1979

Obrázková galerie

4. Hlavní stěna 1.část4. Hlavní stěna 2.část
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2018, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz