Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Jehla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Žďárské vrchyPP Rozštípená skála

0 hodnocení

  • Od pravé hrany Východní stěny doleva po výrazných římsách na plošinu. Po šikmé straně Jehly zprava na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 2)VÝCHODNÍ CESTA, ****, 5-, 14m
  • Nástup společně s Normálkou, ale pokračujeme po dobrých chytech ve spáře až do převisu. Přes převis buď zprava po hraně nebo obtížněji zleva na římsu a z ní přímo na vrchol. Z římsy František Trefulka 7.7.1972
  • F.Čermák, J.Palán,1972
 • 3)DÍVČINA, 5+, 14m
  • Vpravo od ostré, převislé hrany Jehly pod převis, přes něj n.t. k hodinám na hraně a na vrchol. Varianta: Přímo po hraně vzhůru (5+). Michal Brych 1995, David Krásný, David Stejskal 21.8.1998 (všichni jištěni shora)
  • F.Roučka,11.9.1975
  • Širokým komínem mezi Jehlou a Mechovou stěnou na vrchol Jehly. Namáhavé!
  • F.Roučka,10.6.1978
 • 5)RADIČ, Přeskok 2
  • Z vrcholu Jehly přeskok do výrazného okna v Mechové stěně a přes balvany a spárkou na vrchol nebo přeskok zpět na Jehlu.
  • František  Trefulka, F.Roučka,20.7.1974
 • 6)NETOPÝR, 5+, 14m
  • Z cesty mezi Jehlou a Mechovou stěnou přes vodorovnou spárku a stěnku pod převisek, doleva a přes několik děr vzhůru k převisu. Přes něj a lámavou mírně převislou stěnkou doleva vzhůru.
  • František  Trefulka,1973
  • Krátká cesta několika spárkami na plošinu vpravo od Jehly.
  • F.Čermák, J.Palán,1972
 • 8)HRŮZA, 4+
  • Vpravo od cesty Toť ono je výrazný vysunutý blok. Nástup pod převisem v mělkém vhloubení, po levé hraně přes převis a potom mírně vpravo ke špičatému hrotu a na plošinu.
  • F.Roučka,9.2.1975
 • 9)MOKŘINKA, 4+
  • Nástup na pravou hranu bloku, šikmo přes něj ke hrotu na hraně plošiny, traverz rukama po hraně doleva a po hraně převislé stěny Jehly na vrchol. Varianta: Spirálová (5+) Pokračování traverzu po šikmé římse přes Netopýra a Dívčinu doleva na hranu, pak dále šikmo dole…
  • F.Roučka

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Povolení 2004, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu