Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Salvátor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 m
CHKO Český ráj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Mohutná, osaměle stojící věž u hanice obory nad dvorem Arnoštice, viditelná již ze silnice vedoucí do Příhraz. Slanění 15 m.

 • Točehlav, VIIb, 15m
  • V pravé části náh. stěny (ze svahu) přímo převisem, šikmou spárkou a stěnou šikmo doprava na oblou hranu. Hranou přes římsu až na balkónek. Pokládajícím se zářezem a po stupních n. v.
  • Petr Slanina (sólo),13.10.2018
  • Od JV rohu doprava na lávku a dírou na balkón v S stěně. Komínem vzhůru na předskalí a žlábkem na římsu, po ní doleva ke spáře a podél ní na vrchol.
  • Martin Hoffmann, K. Gönner,2.6.1928
  • Od JV vpravo od St. c. širokou zvonovitou spárou přímo do komína probíhajícího předskalím od jihovýchodu k severozápadu. Odtud Starou cestou n. v.
  • Rudolf Otto Bauše, E. Frössl,19.10.1941
  • V pravé části J stěny šikmo doprava ke kruhu a doleva vzhůru na vrchol.
  • Zdeněk Majdl a Antonín Mocek,20.8.1959
  • V J stěně pravou z trhlin na římsu, podél spáry na balkón a na vrchol.
  • Erich Hage, M. Thieme, M. Hoffmann, K. Gönner,2.6.1928
  • Levou spárou v J stěně na římsu, travers doleva na JZ hranu, vzhůru na balkón ke komínu a jím na vrchol.
  • Otto Witwer, G. Görne, M. Zöllner,3.9.1928
  • JZ hranou přes kruh na vrchol pilíře a doprava na vrchol.
  • Petr Šverma, P. Skalka,18.8.1972
  • Dírou jako na starou cestu na balkón v severní stěně, doprava za hranu a stěnou ke kruhu. Vzhůru do říms a šikmo doprava ke druhému kruhu. Šikmo vlevo na vrchol.
  • Jaroslav Krecbach a Vladimír Meier, A. Srb, K. Phillip,22.6.1963
  • Vpravo v údolní stěně přes tři kruhy ke 2. kruhu "Rusalčiny stěny" a vpravo stěnou n. v.
  • Falk Liebstein a Mark Pohlink a Mario Witte,5.6.2006

Obrázková galerie

Foto V. KolinskýFoto V. Kolinský
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně zakázáno 1. 11. až 31. 3.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy zakázány Ochranou přírody

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Petr Waller | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Kruh slaňovací velký (dřík dvojdrát) pozink var.IKruh slaňovací velký (dřík dvojdrát) pozink var.I1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz