Facebook

Český horolezecký svaz

Salvátor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 m
CHKO Český ráj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Mohutná, osaměle stojící věž u hanice obory nad dvorem Arnoštice, viditelná již ze silnice vedoucí do Příhraz. Slanění 15 m.

 • Točehlav, VIIb, 15m
  • V pravé části náh. stěny (ze svahu) přímo převisem, šikmou spárkou a stěnou šikmo doprava na oblou hranu. Hranou přes římsu až na balkónek. Pokládajícím se zářezem a po stupních n. v.
  • Petr Slanina (sólo),13.10.2018
  • Od JV rohu doprava na lávku a dírou na balkón v S stěně. Komínem vzhůru na předskalí a žlábkem na římsu, po ní doleva ke spáře a podél ní na vrchol.
  • Martin Hoffmann, K. Gönner,2.6.1928
  • Od JV vpravo od St. c. širokou zvonovitou spárou přímo do komína probíhajícího předskalím od jihovýchodu k severozápadu. Odtud Starou cestou n. v.
  • Rudolf Otto Bauše, E. Frössl,19.10.1941
  • V pravé části J stěny šikmo doprava ke kruhu a doleva vzhůru na vrchol.
  • Zdeněk Majdl a Antonín Mocek,20.8.1959
  • V J stěně pravou z trhlin na římsu, podél spáry na balkón a na vrchol.
  • Erich Hage, M. Thieme, M. Hoffmann, K. Gönner,2.6.1928
  • Levou spárou v J stěně na římsu, travers doleva na JZ hranu, vzhůru na balkón ke komínu a jím na vrchol.
  • Otto Witwer, G. Görne, M. Zöllner,3.9.1928
  • JZ hranou přes kruh na vrchol pilíře a doprava na vrchol.
  • Petr Šverma, P. Skalka,18.8.1972
  • Dírou jako na starou cestu na balkón v severní stěně, doprava za hranu a stěnou ke kruhu. Vzhůru do říms a šikmo doprava ke druhému kruhu. Šikmo vlevo na vrchol.
  • Jaroslav Krecbach a Vladimír Meier, A. Srb, K. Phillip,22.6.1963
  • Vpravo v údolní stěně přes tři kruhy ke 2. kruhu "Rusalčiny stěny" a vpravo stěnou n. v.
  • Falk Liebstein a Mark Pohlink a Mario Witte,5.6.2006

Obrázková galerie

Foto V. KolinskýFoto V. Kolinský
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy zakázány Ochranou přírody

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Petr Waller | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Kruh slaňovací - velký, pozink var.IKruh slaňovací  - velký, pozink var.I1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz