Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Zvon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Příhrazské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z předskalí při SZ hraně do stěny a travers doprava vodorovnou římsou na hranu a šikmo doprava J stěnou ke kruhu. Dále doprava za JV hranu do šikmé spáry, tou doprava až k jejímu zlomu, zde vzhůru spárou na balkón a na vrchol.
  • Manfred Kertész a Wilhelm Agly, F. Funke, K. Seyfert, E. Tertsch, A. Preibisch,20.7.1930
  • Zpředskalí při J stěně do stěny a travers doprava k JV hraně. Přímo vzhůru J stěnou, výše doleva ke kruhu Staré cesty. Od kruhu šikmo doleva do sedla a na vrchol.
  • Václav Chlum a Václav Kříž,7.6.1941
  • Z předskalí při SZ hraně na hranu, doleva spárou krátce dolů, dále k trhlině a ke kruhu. Přes převis na balkón, travers ke spáře a tou na vrchol.
  • František Patočka, J. Šimon,1953
  • Při severní hraně pomocí trhlin ke kruhu, hranou ke kruhu Nové cesty a tou n. v.
  • Miloslav Staněk, J. Jandík,27.05.2001
 • 5)Na cestě, VIIIa
  • Žlutou cestou ke kruhu, doprava ke 2. kruhu a do spáry Staré cesty. Tou na vrchol.
  • Mario Witte, M. Pohlink, J. Prinke, Y. Munde,27.06.2002
  • V stěnou při JV hraně do díry a ke kruhu. Travers vpravo do další díry a podél SV hrany na balkón, dále vzhůru ke spáře a Starou cestou na vrchol.
  • Josef Čihula, J. Šimon,1961
 • 7)Ambit, VIIc, 22m
  • Při levém okraji jižního předskalí sokolíky vzhůru k 1. kruhu. Přes převis a stěnou přímo (smyčky, hodiny, hroty) ke 2. kruhu. Přímo přes 3. kruh na vrchol.
  • Miroslav Coubal (2), M. Coubal,8. 9. 2020

Obrázková galerie

Foto V. KolinskýFoto V. Kolinský
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně zakázáno 1. 11. až 30. 6.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy zakázány Ochranou přírody

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Petr Waller | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz